FlexiSolutions

Case Studies

FlexiReporting w praktyce

raportowanie
Budżetowanie

Raportowanie i konsolidacja zarządcza w firmie produkcyjnej – case study

Doskonały przykład wykorzystania FlexiReporting jako narzędzia do unifikacji controllingu i raportowania zarządczego w dużej, międzynarodowej grupie kapitałowej. Zintegrowany model budżetowania, prognozowania i konsolidacji zarządczej jest wykorzystywany przez ponad 80 użytkowników m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainie.

Czytaj więcej »
automatyzacja raportowania
Controlling

Automatyzacja raportowania do GUS – case study

Polski oddział międzynarodowej sieci handlowej poszukiwał narzędzia, które usprawniłoby pracę zespołu sprawozdawczości. Okresowe raportowanie do Głównego Urzędu Statystycznego dla ponad 80 spółek wchodzących w skład polskiej części koncernu istotnie angażowało zasoby firmy. FlexiReporting zautomatyzował cały proces raportowania od importu danych z systemu SAP R/3 po wysyłkę gotowych raportów do serwisu internetowego GUS.

Czytaj więcej »
raportowanie wyników i prognozowanie
Budżetowanie

Raportowanie wyników i prognozowanie Cash Flow w firmie logistycznej – case study

Dynamicznie rozwijająca się firma logistyczna wdrożyła FlexiReporting, by zapewnić menedżerom lepszą perspektywę wyników biznesowych. Kluczowym elementem rozwiązania jest model prognozowania Cash Flow. Projekcja przepływów finansowych na podstawie planowanych wyników biznesowych wspiera CFO w zarządzaniu finansowaniem dla działalności operacyjnej i strategicznych projektów rozwojowych.

Czytaj więcej »
fmcg
Alokacja

System controllingu w dystrybucji FMCG – case study

Strategiczny dystrybutor wiodących marek FMCG wybrał FlexiReporting jako narzędzie controllingu wspierającego budżetowanie, raportowanie i alokację kosztów. W ramach kolejnych projektów system został rozwinięty o moduły controllingu komercyjnego, budżetowania i prognozowania HR oraz prognozowania operacyjnego w dziale sprzedaży.

Czytaj więcej »
konsolidacja i kontroling
Budżetowanie

Konsolidacja i kontroling w sieci sklepów wolnocłowych – case study

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu konsolidacji statutowej oraz controllingu finansowego. Grupa Kapitałowa prowadząca sprzedaż i gastronomię w punktach podróży (lotniska, stacje kolejowe, promy pasażerskie) rozpoczęła korzystanie z FlexiReporting od modułu konsolidacji finansowej. W kolejnych etapach projektu wdrożenie objęło wszystkie procesy kontrolingu – raportowanie zarządcze, budżetowanie i monitorowanie realizacji. System integruje i konsoliduje dane kilkunastu spółek skutecznie radząc sobie z różnymi systemami księgowymi i planami kont oraz dużą liczbą transakcji wewnętrznych.

Czytaj więcej »
Raportowanie zarządcze
Controlling

Raportowanie zarządcze projektów budowlanych – case study

FlexiReporting idealnie wpisał się w potrzebę raportowania zarządczego projektów budowlanych. Przykład prezentuje wdrożenia kontrolingu projektów w firmie dostarczającej specjalistyczne instalacje gaśnicze dla obiektów przemysłowych, komercyjnych i użytkowych. System skutecznie zastąpił wcześniejsze rozwiązanie stworzone wykorzystujące platformę Reporting Services. Obecnie FlexiReporting stanowi podstawowe narzędzie controllingu finansowego projektów budowlanych.

Czytaj więcej »
controlling w branży kosmetycznej
Budżetowanie

Kompleksowe wsparcie controllingu w firmie kosmetycznej – case study

W pierwszym etapie wdrożenia FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie do raportowania wyników w układzie zarządczym. Sukces projektu zaowocował rozbudową rozwiązania o kolejne moduły. Obecnie FlexiReporting pokrywa wszystkie procesy i obszary controllingu. Rozwiązanie wspiera raportowanie, budżetowanie i prognozowanie, a z systemu korzysta pion finansów oraz analitycy i menedżerowie sprzedaży, marketingu i produkcji.

Czytaj więcej »
fmcg
Budżetowanie

Raportowanie i budżetowanie w branży spożywczej – case study

FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie cyfrowej transformacji działu controllingu wiodącego producenta z branży spożywczej. Kompletne środowisko raportowania zarządczego, budżetowania, prognozowania zintegrowało procesy controllingu finansowego, biznesowego oraz sprawozdawczości Corporate Finance. System zapewnia pełną analitykę raportowania nad podstawie danych z systemu SAP/R3.

Czytaj więcej »

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie