FlexiSolutions

Symulacje i analizy w modelu prognozowania produkcji

Czy w systemie controllingu można zbudować model prognozowania produkcji? Przykład narzędzia do prognozowania operacyjnego stworzony dla działu logistyki polskiej części globalnego koncernu produkcyjnego pokazuje możliwości i korzyści związane z takim podejściem do rozwiązania problemu. W artykule przedstawiamy krótkie studium przypadku dla typowego problemu planowania produkcji.
Symulacje i analizy

Prognozowanie produkcji w systemie controllingu

Wyzwanie z którym zgłosił się do nas Klient dotyczyło budowy modelu wspierającego prognozowanie zapotrzebowania na pracowników produkcyjnych.  

Firma jest częścią międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego. Dostarcza komponenty wykorzystywane przez zakłady jednostki dominującej.

Produkcja realizowana jest co do zasady na bieżąco. Formuła „jednodniowego magazynu” oznacza, iż dostawy do zakładów jednostki dominującej realizowane są codziennie. Jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości produkcji w fabrykach koncernu.

Proces produkcji składa się z kilku realizowanych kolejno etapów. Spółka posiada kilka częściowo komplementarnych zakładów produkcyjnych. Każdy z nich realizuje wybrane zlecenia produkcyjne spływające od centrali koncernu.

Firma nie ma możliwości by w jednym miesiącu zredukować zatrudnienie o 100 osób i potem nagle w kolejnym miesiącu zatrudnić 100 wykwalifikowanych pracowników. Dlatego też, aby móc prowadzić spójną politykę kadrową, Zarząd potrzebuje wiarygodnych prognoz dotyczących zapotrzebowania na personel produkcyjny.

Dział logistyki zwrócił się do nas z pytaniem o możliwość wykorzystania FlexiReporting jako narzędzia prognozowania operacyjnego. Celem projektu było dostarczenie rozwiązania, które pozwoli optymalnie planować produkcję. System musiał równoważyć potrzebę zapewnienia dostępności pracowników stałych i tymczasowych oraz konieczność zapewnienia ciągłości dostaw przy zmieniających się wolumenach zamówień.

Tygodniowe prognozy operacyjne we FlexiReporting

W wyniku naszej pracy powstał w pełni funkcjonalny model prognozowania tygodniowego. Implementację rozwiązania wykonaliśmy z wykorzystaniem systemu FlexiReporting. W naszej ocenie wypracowane narzędzia, bez większych modyfikacji, mogą być z powodzeniem wdrożone w dowolnej organizacji. Jak może wyglądać taki proces w systemie?

W pierwszym kroku rozwiązanie umożliwia przygotowanie ilościowej prognozy sprzedaży w podziale na klientów (odbiorców, punkty dostaw) oraz produkty. Ilościowy plan sprzedaży powstaje jako połączenie zarejestrowanych zamówień (importowanych z systemu ERP) oraz wartości prognostycznych wprowadzanych za pomocą odpowiednich formatek. W ten sposób następuje płynne przejście z perspektywy krótkookresowej (zamówienia na najbliższe tygodnie złożone w systemie) do średnio- i długoterminowej (planowanie dostaw na podstawie trendów historycznych i wiedzy eksperckiej menedżerów). 

System pozwala przełożyć ilościowy plan dostaw na obciążenie poszczególnych wydziałów. W tym celu stworzyliśmy formatki pozwalające na wprowadzenie parametrów „opisujących” proces wytwarzania każdego z produktów. Podstawowe parametry modelu to określenie wydziału realizującego dany etap przetwarzania, jednostkowego czasu operacji oraz narzutu na braki. W ten sposób powstało kompletne rozwiązanie dopasowane do rzeczywistych procesów operacyjnych firmy. Dla przykładu, ujęcie dodatkowego wolumenu produkcji na etapach wstępnych pozwala zapewnić pożądane ilości pełnowartościowych wyrobów na końcu łańcucha operacyjnego.

Symulacje i analizy w procesie prognozowania

Narzędzie pozwala na parametryzację różnych wariantów planistycznych. Uznaliśmy, że wysoka elastyczność może stanowić istotną wartość dodaną dla osób odpowiedzialnych za decyzje o ewentualnej relokacji części projektów pomiędzy fabrykami.

System zapewnia możliwość tworzenia alternatywnych scenariuszy dla prognozy sprzedaży. Dzięki temu firma zyskuje możliwość symulacji i analiz what-if. Opcje planowania wariantowego i elastycznego tworzenia różnych wersji prognozy stanowią istotną wartość dodaną dostarczaną przez system do budżetowania.

Oprogramowanie wykonuje kalkulacje i zapewnia możliwość raportowania danych o planowanym obciążeniu wydziałów. Rozwiązanie pozwala użytkownikom dowolnie zestawiać ze sobą scenariusze prognozy zamówień i warianty realizacji produkcji. Całość planowania i przetwarzania danych odbywa się na poziomie danych tygodniowych. Dla efektywnego przetwarzania danych oprogramowanie wykorzystuje zoptymalizowane struktury tabel w układzie 53 tygodni kalendarzowych ISO.

FlexiReporting w roli systemu do prognozowania produkcji

Wiele firm napotyka na podobne wyzwania w zakresie planowania i prognozowania operacyjnego. Umiejętne połączenie danych sprzedażowych i operacyjnych w spójnym, zautomatyzowanym modelu planistycznym może być kluczem do poprawy efektywności procesów biznesowych. Zazwyczaj narzędzia takie nie są dostępne bezpośrednio w systemie ERP. Co więcej, budowa odpowiednich narzędzi własnymi siłami często kończy się niepowodzeniem. Dlatego też skorzystanie z gotowego oprogramowania do budżetowania i prognozowania pozwala szybciej i efektywniej osiągnąć cele biznesowe projektu.

FlexiReporting świetnie sprawdza się przy tworzeniu narzędzi analityczno-raportowych dla działów operacyjnych. Od lat rozwijamy funkcjonalności oprogramowania z myślą o potrzebach i wyzwaniach procesów raportowania zarządczego, budżetowania czy konsolidacji. Rozwiązanie jest niezwykle elastyczne dzięki, czemu może zostać wykorzystane jako narzędzie prognozowania tygodniowego i monitorowania wskaźników efektywności w działach produkcji, logistyki czy sprzedaży.

wpływ mssf
MSSF 16

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie finansowe

Adopcja MSSF jako standardu rachunkowości wpływa na przedstawienie wartości w sprawozdaniach finansowych, szczególnie w kontekście leasingu i najmu według MSSF16.

Artykuł analizuje te zmiany, wskazując, jak norma ta modyfikuje bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie przepływów pieniężnych, podkreślając kluczowe różnice i nowe wyzwania w sprawozdawczości finansowej.

Czytaj więcej >
controlling w firmie produkcyjnej
Controlling

WEBINAR: Controlling w firmie produkcyjnej

Poznaj najlepsze praktyki controllingu w firmach produkcyjnych podczas bezpłatnego webinaru. Eksperci branżowi podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc Ci zwiększyć efektywność produkcji i zoptymalizować koszty.

Czytaj więcej >
Budżetowanie w grupie kapitałowej
Budżetowanie

Budżetowanie w Grupie Kapitałowej

Budżetowanie w ramach Grup Kapitałowych jest procesem skomplikowanym, który wymaga uwzględnienia struktury grupy, różnorodności modeli biznesowych poszczególnych spółek, walut, transakcji wewnętrznych i różnic kulturowych.

Wiele firm z tego powodu ogranicza się do planowania na poziomie indywidualnych spółek, pomimo że skonsolidowany budżet jest kluczowy dla efektywnego zarządzania finansami całej Grupy. W artykule eksplorowane są wyzwania związane z budżetowaniem w grupach oraz przedstawiane są najlepsze praktyki w tym obszarze.

Czytaj więcej >
skonsolidowany bilans / system controllingu HR
Konsolidacja

Jak sporządzić skonsolidowany bilans?

Zastanawiasz się, jak skutecznie sporządzić skonsolidowany bilans w swojej firmie? Poznaj nasz praktyczny przewodnik, który krok po kroku prowadzi przez cały proces. Dowiedz się, jakie korekty nałożyć na jednostkowe bilanse spółek podlegających konsolidacji, aby zyskać dokładny i rzetelny obraz finansów całej grupy kapitałowej.

Czytaj więcej >
Korekty konsolidacyjne / kariera
Konsolidacja

Korekty konsolidacyjne – przykłady

Zdobądź konkretne wskazówki i przykłady, które pomogą Ci w efektywnym i precyzyjnym przygotowaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zrozum i zastosuj korekty konsolidacyjne w praktyce.

Dowiedz się, jak przeprowadzać korekty kapitałowe, wyłączać rozrachunki wzajemne i eliminować zyski lub straty ujęte w aktywach. Przeczytaj poradnik dla profesjonalistów w dziedzinie finansów i controllingu, zajmujących się tworzeniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej >

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie