FlexiSolutions

System controllingowy – jaki wybrać?

Sprawny system do controllingu to podstawa efektywnie działającego działu controllingu i generowania odpowiedniej informacji zarządczej. Odpowiednie oprogramowanie pozwoli zoptymalizować pracę kontrolerów i analityków.

Właściwie przetworzone dane umożliwią skuteczne planowanie, kierowanie, kontrolowanie oraz motywowanie, które przełoży się na podejmowanie trafnych decyzji dotyczących operacyjnych i strategicznych działań w przedsiębiorstwie.
system controllingowy / PowerBI w controllingu / uzgodnienie transakcji

Czym zajmuje się controlling?

Controlling to kompleksowy system zarządzania, który wspiera przedsiębiorstwa w podejmowaniu strategicznych decyzji. Jego głównym celem jest zapewnienie efektywności i rentowności działalności firmy poprzez dostarczanie kluczowych informacji finansowych i operacyjnych. Obejmuje planowanie, kontrolę oraz analizę wyników, co pozwala na monitorowanie realizacji założonych celów oraz identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i możliwości. 

Więcej o procesach za które odpowiada dział controllingu przeczytasz w tym artykule. Przeczytaj też, jaką role pełni controlling w firmie, zdaniem ekspertów.

Charakterystyka efektywnego systemu controllingu

Odpowiedni system controllingu umożliwiający budowanie przez kontrolerów i analityków pozycji partnera biznesowego zarządu i menedżerów operacyjnych powinien charakteryzować się następującymi cechami:

  • Przejrzystość. Najważniejszej jest to by system i jego działanie było zrozumiałe dla użytkowników. System do controllingu nie może być czarną skrzynką. Standardem jest, że automatyzacje w raportowaniu i budżetowaniu wymagają stosowania złożonych reguł i algorytmów przetwarzania danych. Ich konfiguracja musi być zrozumiała i transparentna dla kontrolera. Przejrzystość systemu i jego ustawień gwarantuje komfort w pracy z biznesem.
  • Elastyczność. System powinien łatwo dostosowywać się do zmieniających się wymagań biznesowych. System controllingu nie działa jak oprogramowanie ERP. Tu oprócz stałości i powtarzalności procesów konieczne jest sprawne reagowania na potrzeby zarządu. Regularne wyzwania, przed jakimi staje zespół controllingu, jak np. nowa wersja budżetu, zmiana struktury organizacyjnej, nowy układ raportów, wymagają od kontrolerów szybkiej reakcji. Jest to bardzo ważny aspekt w codziennej pracy użytkowników systemu.

  • Kontrola poprawności. Kontroler musi być pewny liczb, które raportuje na podstawie danych z systemu. Ponieważ „wejścia” do systemu pozostają poza kontrolą kontrolera, system controllingu musi posiadać wbudowane mechanizmy sprawdzające. Mechanizmy te mają na celu informować, kiedy pojawią się jakieś anomalie czy niespójności. Czas na sprawdzanie, czy system dobrze raportuje możemy przeznaczać w trakcie wdrożenia i testów. Podczas użytkowania oprogramowania zespół controllingu powinien mieć pełne zaufanie, że oprogramowanie ostrzeże nas przed brakiem danych lub błędami w źródłach.

Kryteria wyboru systemu controllingu

Wybór systemu controllingu powinien opierać się na zdolności systemu do integracji z istniejącymi procesami i narzędziami zarządzania, zapewniając jednocześnie elastyczność w dostosowywaniu do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. Kluczowe jest również uwzględnienie łatwości użytkowania i wsparcia technicznego, aby zapewnić płynne wdrożenie i minimalizację problemów operacyjnych. Decydując się na system do controllingu, warto zwrócić uwagę na:

  • Funkcjonalność. Ważne jest, by sprawdzić, czy system jest w stanie obsłużyć specyficzne procesy i reguły, których potrzebujemy. Czy system obsługuje budżetowanie, prognozowanie, czy też konsolidację grupy kapitałowej? Wybór systemu musi być podyktowany konkretnymi potrzebami przedsiębiorstwa.
  • Koszty. Chociaż aspekt finansowy jest istotny, decyzja nie powinna opierać się wyłącznie na ofercie cenowej. Wybrane rozwiązanie musi przede wszystkim spełnić oczekiwania działu kontrolingu oraz zarządu, a koszt wdrożenia i użytkowania powinien odpowiadać potencjalnym korzyściom. Rozwiązania przeznaczone dla dużych korporacji mogą być nieosiągalne cenowo dla mniejszych firm, co należy wziąć pod uwagę.
  • Architektura i integracja. System controllingowy powinien harmonijnie współpracować z innymi używanymi w przedsiębiorstwie systemami, takimi jak finansowo-księgowy lub ERP. Zdolność do integracji z obecnymi systemami jest kluczowa, podobnie jak możliwość współpracy z arkuszami kalkulacyjnymi typu Excel, które nadal będą używane przez zespół.

  • Współpraca z partnerem wdrożeniowym. Wybór odpowiedniego partnera do wdrożenia systemu jest równie ważny jak sam system. Kompetencje, doświadczenie i podejście konsultantów ds. wdrożenia mają bezpośredni wpływ na sukces projektu. Ważne, aby partner wdrożeniowy miał zrozumienie specyfiki działalności firmy i potrafił dostosować system do jej unikalnych potrzeb.

System controllingowy FlexiReporting

W wielu firmach zespoły controllingu postrzegane są jako eksperci od arkusza kalkulacyjnego. To bardzo często prawda, bowiem Excel jest jednym z głównych narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy controllingu. FlexiSolutions oferuje nowoczesne rozwiązanie FlexiReporting, wspierające raportowanie wyników, monitorowanie realizacji oraz przygotowanie i konsolidację budżetów i prognoz.

Oferowany system usprawnia pracę działów controllingu, co potwierdzają liczne wdrożenia. Umożliwia szybsze i dokładniejsze generowanie raportów, planowanie oraz analizę wyników, jednocześnie zachowując obsługę interfejsu Excela. Nasz zespół wdrożeniowy dostarcza wartość dodaną dla zarządu i właścicieli firmy.

Zobacz też:

czym zajmuje się controlling / controlling personalny

Czym jest controlling personalny? 10 najważniejszych faktów

Czym zajmuje się controlling personalny? W dzisiejszym świecie biznesu zarządzanie zasobami ludzkimi odgrywa kluczową rolę w sukcesie przedsiębiorstw.
W artykule przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksowe wprowadzenie do controllingu personalnego, przedstawiające 10 kluczowych faktów dotyczących celów, narzędzi i praktyki tego obszaru. Poznaj istotę controllingu personalnego i zobacz, jakie korzyści może przynieść Twojej firmie.

Czytaj więcej >
trendy w controllingu

Trendy w controllingu na rok 2024

Rok 2024 rzuca nowe wyzwania w dziedzinie controllingu, skupiając się na szybkości i transparentności. Te dwa aspekty są kluczowe dla controllerów finansowych, którzy są partnerami biznesowymi dla Zarządu i kadry menedżerskiej.
W naszym artykule przyglądamy się wpływowi tych trendów na codzienną pracę i strategiom, które można zastosować, aby sprostać tym wyzwaniom.

Czytaj więcej >
optymalizacja controllingu

Optymalizacja controllingu w firmie

Optymalizacja controllingu jest kluczowa dla efektywnego zarządzania finansami i operacjami w dużych korporacjach. Wdrażanie zaawansowanych systemów IT dla controlling jest niezbędne w tym procesie.

Zintegrowane z istniejącymi systemami ERP, nasze rozwiązania informatyczne umożliwiają sprawne zbieranie i analizowanie danych operacyjnych oraz finansowych, zapewniając przejrzystość i kontrolę nad kondycją ekonomiczną firmy.

Czytaj więcej >

Kontroluj wyniki finansowe, automatyzuj procesy controllingowe.

Popraw terminowość, jakość i efektywność planowania i raportowania.