FlexiSolutions

System do budżetowania – przykładowe zastosowania

Funkcjonalny i elastyczny system do budżetowania pozwalający na budowę modelu planistycznego dokładnie dopasowanego do procesów i struktury organizacyjnej konkretnej organizacji to narzędzie poszukiwane przez dzisiejszych kontrolerów i ich firmy. Spółki szukając programu do budżetowania skupiają się na poszczególnych elementach procesu budżetowania, który jest dla nich istotny.
System do budżetowania

Przykładowe zastosowania systemu do budżetowania

Dobry program do budżetowania pozwala na stworzenie modelu planistycznego dokładnie dopasowanego do procesów i struktury organizacyjnej danej firmy. Co to oznacza w praktyce? Na podstawie dziesiątek wdrożeń systemu FlexiReporting wiemy doskonale, że procesy realizowane w programach do budżetowania mogą się znacząco różnić w zależności od branży, wielkości czy struktury zarządzania przedsiębiorstwem. Niemniej jednak wiele firm szukając programu do budżetowania koncentruje się na wybranych elementach lub aspektach procesu. Poniżej przedstawimy wybrane zastosowania narzędzi do budżetowania odnoszące się do konkretnych obszarów biznesowych. Więcej o samych możliwościach i zastosowaniu programu do budżetowania znajduje się w artykule Program do budżetowania – funkcje i korzyści z wdrożenia.

System pomaga stworzyć ilościowy budżet sprzedaży. Pozwala planować sprzedaż produktów w przekroju klientów, kanałów dystrybucji czy rynków geograficznych. Umożliwia powiązanie ilościowego i wartościowego planu sprzedaży; pozwala na wprowadzanie cen, warunków handlowych czy promocji do modelu budżetowego.

Dostęp do programu wykorzystywanego do budżetowania sprzedaży otrzymują najczęściej handlowcy lub dyrektorzy regionów sprzedaży. System do budżetowania sprzedaży powinien być aktualnie aktualizowany danymi o realizacji, dlatego w większości przypadków integracja z system ERM lub modułem sprzedażowym realizowana jest za pośrednictwem interfejsów uruchamianych codziennie w ramach tzw. nocnego przetwarzania danych.

Pozwala on przełożyć ilościowy plan sprzedażny na plan produkcji. Umożliwia zaplanowanie kosztów standardowych na podstawie technologii produkcji oraz stawek kosztowych poszczególnych składników. Wspiera przygotowanie budżetu kosztów wydziałowych oraz kalkulację stawek robocizny bezpośredniej i narzutów.

Systemy do budżetowania produkcji wymagają odpowiedniej integracji z systemem ERP. W wielu firmach traktowane są wręcz jako nakładka czy rozszerzenie dla ERP. Dzieje się tak dlatego, że automatyzacja budżetowania kosztów produkcji wymaga dostępu do aktualnych wersji technologii czy kosztów materiałów. Z drugiej strony wyliczone w systemie do budżetowania produkcji stawki kosztów standardowych mogą stanowić wsad do wyceny zapasów i produkcji w toku.

Przygotowanie budżetu kosztów to jeden z bardziej powtarzalnych elementów procesu budżetowego. Oczywiście program do budżetowania kosztów musi zapewniać wsparcie dla różnych technik planowania. Możliwość planowania za pomocą kwot, wskaźników lub parametrów operacyjnych to typowe wymagania formułowane w odniesieniu do systemu do budżetowania kosztów.

Dodatkowo program wspierający przygotowanie budżetu kosztów musi zapewniać personalizację dostępów dla użytkowników. Jest to konieczne, gdy chcemy by każdy z kierowników posiadał dostęp ograniczony wyłącznie do danych jednostek, za które odpowiada.

Budżetowanie zatrudnienia i wynagrodzeń to proces, który często realizowany jest na styku controllingu oraz HR. System do budżetowania zatrudnienia i kosztów osobowych wymaga integracji z systemem kadrowo-płacowym. Odpowiednio wdrożone rozwiązanie wspiera planowanie awansów, wakatów, podwyżek, premii czy świadczeń pracowniczych. Sprawne wdrożenie możliwe jest zazwyczaj dzięki predefiniowanym mechanizmom planowania poszczególnych obszarów budżetu HR oraz metodyce realizacji wdrożeń pozwalającej maksymalnie efektywnie wykorzystać dostępne dane kadrowo-płacowe do automatyzacji przygotowania inicjalnej wersji budżetu.

Wiele firm oprócz budżetowania przychodów i kosztów tworzy także budżet nakładów inwestycyjnych (Capex, capital expediture). Oczywiście ten proces również może być wsparty w programie do budżetowania. W zależności od wybranej szczegółowości budżetowanie nakładów inwestycyjnych może odbywać się na poziomie obszarów funkcjonalnych (IT, flota, administracja, utrzymanie), projektów czy poszczególnych zadań inwestycyjnych. System do budżetowania nakładów inwestycyjnych pozwala bardzo często na zarządzanie portfelowe projektami Capex, włącznie z formalnym procesem przeglądów i akceptacji poszczególnych projektów.

Dodatkowo wykorzystanie centralnego programu do budżetowania zapewnia integrację pomiędzy budżetem Capex oraz Opex. Dzięki niej, budżet kosztów zasilany jest kosztami amortyzacji, które powstaną w wyniku zakończenia planowanych inwestycji.

Programy do budżetowania projektów zazwyczaj nie zapewniają wsparcia dla procesu budżetowania prowadzonego w controllingu. Są to najczęściej aplikacje posiadające wbudowane formularze pozwalające na przygotowanie budżetu projektu. Dekompozycja kosztów poszczególnych zadań inwestycyjnych lub pozycji WBS (Work Breakdown Structure) odbywa się zazwyczaj w obrębie standardowej formatki. Z tego względu, systemy do budżetowania projektów raczej nie oferują możliwości opisanych we wcześniejszej części opracowania.

Program do budżetowania FlexiReporting

FlexiReporting to wiodący program do budżetowania stworzony przez FlexiSolutions. Projektując i rozwijając elastyczne rozwiązanie pragniemy dostarczać polskim firmom skuteczne narzędzie wspierające wszystkie obszary i zadania związane z przygotowaniem budżetów oraz prognoz. Z naszego systemu korzystają zarówno duże organizacje zatrudniające 1000+ pracowników, jak i mniejsze, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa, dla których efektywny controlling stał się jednym priorytetów.

Pełna integracja ze środowiskiem MS Excel

Unikalnym wyróżnikiem FlexiReporting na tle innych programów do budżetowania jest pełna integracja z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Proces budżetowy przebiega w środowisku Excel – wszystkie formatki i raporty dostępne są dla użytkowników z poziomu dodatkowego menu nawigacyjnego „osadzonego” w menu Microsoft Excel. Dzięki temu system jest odbierany jako niezwykle intuicyjny i przyjazny dla użytkownika. Wdrożenie nowego rozwiązania wiąże się z niewielką ilością szkoleń, a osoby zaangażowane w praca nad przygotowaniem budżetu bardzo szybko odnajdują się w nowych narzędziach.

program do budżetowania
Interfejs użytkownika końcowego FlexiReporting w Excelu (kliknij aby powiększyć).

Należy jednak pamiętać, iż Microsoft Excel odpowiada wyłącznie za interfejs użytkownika końcowego. Całość procesów przetwarzania danych modelu budżetowym realizowana jest przez platformę Microsoft SQL Server. Wielowymiarowy model danych FlexiReporting został zoptymalizowany pod kątem wykorzystania w procesach budżetowania, prognozowania i raportowania zarządczego. Dzięki temu system zapewnia wysoką wydajność i niezawodność pracy, nieosiągalną dla autorskich narzędzi budowanych za pomocą MS Access czy VBA.

Zarządzaniem procesem bez udziału IT

FlexiReporting pozwala na zarządzaniem modelem budżetowania przez pracowników controllingu. W tym przypadku, program do budżetowania składa się z:

  • aplikacji klienckiej, wykorzystywanej przez użytkowników do pracy z formatkami i raportami budżetowymi,
  • aplikacji administracyjnej, pozwalającej na projektowanie i modyfikację modelu budżetowego przez zaawansowanych użytkowników.

Typowe modyfikacje modelu budżetowego, takie jak zmiany organizacyjne, dodawanie nowych produktów lub klientów, modyfikacja parametrów planistycznych czy reguł alokacji dostępne są dla administratorów biznesowych za pośrednictwem odpowiednich ekranów aplikacji. W ten sposób, system do budżetowania staje się praktycznym narzędziem w rękach controllingu, który większość potrzeb kadry zarządzającej jest w stanie zaimplementować w modelu samodzielnie – bez konieczności zaangażowania specjalistów IT lub konsultantów zewnętrznych.

Możliwość budowy dowolnego modelu budżetowania

Stworzyliśmy FlexiReporting z myślą o możliwości jego łatwego wdrożenia w dowolnej firmie. Oznacza to, iż funkcjonalności systemu pozwalają na elastyczne projektowanie formatek, raportów czy reguł budżetowania. W ten sposób dostarczamy program do budżetowania, który świetnie sprawdza się w firmach handlowych, produkcyjnych czy usługowych.

Istotną wartością dodaną FlexiReporting w kontekście wykorzystania jako programu do budżetowania jest otwarte środowisko integracji pozwalające na sprawne wykorzystanie danych z dowolnego systemu ERP, FK czy HR.

wpływ mssf
MSSF 16

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie finansowe

Adopcja MSSF jako standardu rachunkowości wpływa na przedstawienie wartości w sprawozdaniach finansowych, szczególnie w kontekście leasingu i najmu według MSSF16.

Artykuł analizuje te zmiany, wskazując, jak norma ta modyfikuje bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie przepływów pieniężnych, podkreślając kluczowe różnice i nowe wyzwania w sprawozdawczości finansowej.

Czytaj więcej >
controlling w firmie produkcyjnej
Controlling

WEBINAR: Controlling w firmie produkcyjnej

Poznaj najlepsze praktyki controllingu w firmach produkcyjnych podczas bezpłatnego webinaru. Eksperci branżowi podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc Ci zwiększyć efektywność produkcji i zoptymalizować koszty.

Czytaj więcej >
Budżetowanie w grupie kapitałowej
Budżetowanie

Budżetowanie w Grupie Kapitałowej

Budżetowanie w ramach Grup Kapitałowych jest procesem skomplikowanym, który wymaga uwzględnienia struktury grupy, różnorodności modeli biznesowych poszczególnych spółek, walut, transakcji wewnętrznych i różnic kulturowych.

Wiele firm z tego powodu ogranicza się do planowania na poziomie indywidualnych spółek, pomimo że skonsolidowany budżet jest kluczowy dla efektywnego zarządzania finansami całej Grupy. W artykule eksplorowane są wyzwania związane z budżetowaniem w grupach oraz przedstawiane są najlepsze praktyki w tym obszarze.

Czytaj więcej >
skonsolidowany bilans / system controllingu HR
Konsolidacja

Jak sporządzić skonsolidowany bilans?

Zastanawiasz się, jak skutecznie sporządzić skonsolidowany bilans w swojej firmie? Poznaj nasz praktyczny przewodnik, który krok po kroku prowadzi przez cały proces. Dowiedz się, jakie korekty nałożyć na jednostkowe bilanse spółek podlegających konsolidacji, aby zyskać dokładny i rzetelny obraz finansów całej grupy kapitałowej.

Czytaj więcej >
Korekty konsolidacyjne / kariera
Konsolidacja

Korekty konsolidacyjne – przykłady

Zdobądź konkretne wskazówki i przykłady, które pomogą Ci w efektywnym i precyzyjnym przygotowaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zrozum i zastosuj korekty konsolidacyjne w praktyce.

Dowiedz się, jak przeprowadzać korekty kapitałowe, wyłączać rozrachunki wzajemne i eliminować zyski lub straty ujęte w aktywach. Przeczytaj poradnik dla profesjonalistów w dziedzinie finansów i controllingu, zajmujących się tworzeniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej >

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie