FlexiSolutions

księgowanie MSSF 16 / księgowanie najmu / leasing i najem wg MSSF 16 / prognozowanie popytu
MSSF 16

Księgowanie leasingu MSSF 16

W jakich przypadkach należy stosować MSSF 16? Jak prezentować umowy leasingu w sprawozdaniach finansowych leasingobiorcy by zapewnić zgodność raportowania z IFRS 16? Jak wyznaczyć wartość bieżącą aktywów i zobowiązań z tytułu leasingu?

Czytaj dalej »

Kontroluj wyniki finansowe, automatyzuj procesy controllingowe.

Popraw terminowość, jakość i efektywność raportowania.