FlexiSolutions

Wskaźniki efektywności biznesu z perspektywy controllingu

Koniec roku to idealny czas, aby spojrzeć z boku na obecnie funkcjonujące procesy i narzędzia controllingu w firmie. Warto zastanowić się czy są one właściwe do aktualnych potrzeb biznesu. Co może być priorytetem dla działów controllingu w nadchodzącym roku? Jak istotną rolę stanowią dla organizacji wskaźniki efektywności?
KPI - wskaźniki efektywności blog

Strategiczna rola controllingu a wskaźniki efektywności

Rosnąca konkurencyjność gospodarki sprawia, że wyczerpują się proste źródła przewagi rynkowej. W większości branż, sukces przedsiębiorstwa wymaga optymalnego wkładu wszystkich funkcji biznesowych. Dostarczenie klientom unikalnej propozycji wartości możliwe jest dzięki wspólnemu wysiłkowi marketingu, sprzedaży, operacji oraz funkcji wspierających.

W tym kontekście sprawny system informacji zarządczej staje się z każdym rokiem coraz bardziej istotny dla zarządzania przedsiębiorstwem. Właściciele i kadra zarządzająca potrzebują wskaźników wiążących wyniki finansowe z efektywnością operacyjną poszczególnych procesów i jednostek biznesowych. Z tego względu, potencjalnie największym wyzwaniem dla menedżerów controllingu jest budowa w organizacji zrozumienia dla strategicznej roli tego działu.

Strategiczna pozycja controllingu buduje się poprzez interakcje z resztą organizacji. Kontroler jako partner biznesowy zapewnia eksperckie wsparcie dla managerów i zarządu. Dostarcza im kluczowych mierników efektywności niezbędnych w podejmowaniu decyzji. Współpracuje z dyrektorami i menedżerami operacyjnymi. Rozumie ich procesy biznesowe i wskaźniki efektywności oraz potrafi je powiązać z odpowiednimi elementami raportów finansowych.

Większość firm osiągających ponadprzeciętne wyniki finansowe dzięki wskaźnikom efektywności doskonale rozumie rentowność swych produktów i usług. Z tego względu węzłowego znaczenia nabiera efektywna współpraca controllingu z działami marketingu, sprzedaży i operacji. Pozwala ona na wypracowanie i utrzymanie narzędzi zapewniających możliwość właściwego rozliczenia przychodów i kosztów na klientów, produkty, usługi czy projekty. Krytyczna jest budowa porozumienia co do zasad monitorowania efektywności biznesowej, tak by wszystkie działy pracowały na spójnym, akceptowanym ogólnie zbiorze raportów i danych.

Monitoring wskaźników w systemie controllingu

Dobrze zaimplementowany system controllingu zazwyczaj przekłada się na nową jakość raportowania zarządczego, budżetowania i prognozowania. Pomaga on skrócić terminy raportowania, poprawić dokładności i wiarygodność przygotowywanych raportów. Spójny wielowymiarowy model danych integruje informacje finansowe i operacyjne. Przez co firma zyskuje możliwość systematycznego monitorowania kluczowych wskaźników efektywności dla poszczególnych działów. Wdrożenie oprogramowania do controllingu w firmie niesie ze sobą rzetelną i istotną informację dla kadry zarządzającej, niezbędna dla efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

wpływ mssf
MSSF 16

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie finansowe

Adopcja MSSF jako standardu rachunkowości wpływa na przedstawienie wartości w sprawozdaniach finansowych, szczególnie w kontekście leasingu i najmu według MSSF16.

Artykuł analizuje te zmiany, wskazując, jak norma ta modyfikuje bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie przepływów pieniężnych, podkreślając kluczowe różnice i nowe wyzwania w sprawozdawczości finansowej.

Czytaj więcej >
controlling w firmie produkcyjnej
Controlling

WEBINAR: Controlling w firmie produkcyjnej

Poznaj najlepsze praktyki controllingu w firmach produkcyjnych podczas bezpłatnego webinaru. Eksperci branżowi podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc Ci zwiększyć efektywność produkcji i zoptymalizować koszty.

Czytaj więcej >
Budżetowanie w grupie kapitałowej
Budżetowanie

Budżetowanie w Grupie Kapitałowej

Budżetowanie w ramach Grup Kapitałowych jest procesem skomplikowanym, który wymaga uwzględnienia struktury grupy, różnorodności modeli biznesowych poszczególnych spółek, walut, transakcji wewnętrznych i różnic kulturowych.

Wiele firm z tego powodu ogranicza się do planowania na poziomie indywidualnych spółek, pomimo że skonsolidowany budżet jest kluczowy dla efektywnego zarządzania finansami całej Grupy. W artykule eksplorowane są wyzwania związane z budżetowaniem w grupach oraz przedstawiane są najlepsze praktyki w tym obszarze.

Czytaj więcej >
skonsolidowany bilans / system controllingu HR
Konsolidacja

Jak sporządzić skonsolidowany bilans?

Zastanawiasz się, jak skutecznie sporządzić skonsolidowany bilans w swojej firmie? Poznaj nasz praktyczny przewodnik, który krok po kroku prowadzi przez cały proces. Dowiedz się, jakie korekty nałożyć na jednostkowe bilanse spółek podlegających konsolidacji, aby zyskać dokładny i rzetelny obraz finansów całej grupy kapitałowej.

Czytaj więcej >
Korekty konsolidacyjne / kariera
Konsolidacja

Korekty konsolidacyjne – przykłady

Zdobądź konkretne wskazówki i przykłady, które pomogą Ci w efektywnym i precyzyjnym przygotowaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zrozum i zastosuj korekty konsolidacyjne w praktyce.

Dowiedz się, jak przeprowadzać korekty kapitałowe, wyłączać rozrachunki wzajemne i eliminować zyski lub straty ujęte w aktywach. Przeczytaj poradnik dla profesjonalistów w dziedzinie finansów i controllingu, zajmujących się tworzeniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej >

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie