FlexiSolutions

Wskaźniki efektywności biznesu z perspektywy controllingu

Koniec roku to idealny czas, aby spojrzeć z boku na obecnie funkcjonujące procesy i narzędzia controllingu w firmie. Warto zastanowić się czy są one właściwe do aktualnych potrzeb biznesu. Co może być priorytetem dla działów controllingu w nadchodzącym roku? Jak istotną rolę stanowią dla organizacji wskaźniki efektywności?
KPI - wskaźniki efektywności blog

Strategiczna rola controllingu a wskaźniki efektywności

Rosnąca konkurencyjność gospodarki sprawia, że wyczerpują się proste źródła przewagi rynkowej. W większości branż, sukces przedsiębiorstwa wymaga optymalnego wkładu wszystkich funkcji biznesowych. Dostarczenie klientom unikalnej propozycji wartości możliwe jest dzięki wspólnemu wysiłkowi marketingu, sprzedaży, operacji oraz funkcji wspierających.

W tym kontekście sprawny system informacji zarządczej staje się z każdym rokiem coraz bardziej istotny dla zarządzania przedsiębiorstwem. Właściciele i kadra zarządzająca potrzebują wskaźników wiążących wyniki finansowe z efektywnością operacyjną poszczególnych procesów i jednostek biznesowych. Z tego względu, potencjalnie największym wyzwaniem dla menedżerów controllingu jest budowa w organizacji zrozumienia dla strategicznej roli tego działu.

Strategiczna pozycja controllingu buduje się poprzez interakcje z resztą organizacji. Kontroler jako partner biznesowy zapewnia eksperckie wsparcie dla managerów i zarządu. Dostarcza im kluczowych mierników efektywności niezbędnych w podejmowaniu decyzji. Współpracuje z dyrektorami i menedżerami operacyjnymi. Rozumie ich procesy biznesowe i wskaźniki efektywności oraz potrafi je powiązać z odpowiednimi elementami raportów finansowych.

Większość firm osiągających ponadprzeciętne wyniki finansowe dzięki wskaźnikom efektywności doskonale rozumie rentowność swych produktów i usług. Z tego względu węzłowego znaczenia nabiera efektywna współpraca controllingu z działami marketingu, sprzedaży i operacji. Pozwala ona na wypracowanie i utrzymanie narzędzi zapewniających możliwość właściwego rozliczenia przychodów i kosztów na klientów, produkty, usługi czy projekty. Krytyczna jest budowa porozumienia co do zasad monitorowania efektywności biznesowej, tak by wszystkie działy pracowały na spójnym, akceptowanym ogólnie zbiorze raportów i danych.

Monitoring wskaźników w systemie controllingu

Dobrze zaimplementowany system controllingu zazwyczaj przekłada się na nową jakość raportowania zarządczego, budżetowania i prognozowania. Pomaga on skrócić terminy raportowania, poprawić dokładności i wiarygodność przygotowywanych raportów. Spójny wielowymiarowy model danych integruje informacje finansowe i operacyjne. Przez co firma zyskuje możliwość systematycznego monitorowania kluczowych wskaźników efektywności dla poszczególnych działów. Wdrożenie oprogramowania do controllingu w firmie niesie ze sobą rzetelną i istotną informację dla kadry zarządzającej, niezbędna dla efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie