Metodyki wspierane przez FlexiProject

Najlepsze metodyki i gotowe rozwiązania, dostępne dla Ciebie i Twojej firmy.

Kompleksowy program do zarządzania projektami.

FlexiProject to efekt wnikliwego przestudiowania światowych metodyk zarządzania projektami, analizy oferowanych przez najlepsze systemy IT funkcjonalności oraz wniosków, wyciągniętych z dziesiątek kompleksowych projektów, które nasz zespół zrealizował do tej pory. Mówiąc zintegrowany, mamy na myśli jego kompleksową formułę:

 

 1. Spełnia jednocześnie oczekiwania zarządów/kluczowych menedżerów firm oraz menedżerów projektów i zespołów projektowych.

 2. Integruje wszystkie aspekty zarządzania projektami – od wyboru najlepszych pomysłów na projekty, przez zaplanowanie i śledzenia fazy realizacji projektu, przeglądy projektowe, zarządzanie portfelami projektów, tworzenie wzorców dla powtarzalnych projektów, aż po uczenie się na bazie historii, czyli tzw. leassons learned.

 3. Integruje cały ekosystem zarządzania projektami w firmie – pozwala na realizację różnych projektów, wykorzystując różne metodyki.

 

Projektując FlexiProject, wzięliśmy pod uwagę najważniejsze aspekty zarządzania projektami z metodyki Prince2 oraz Stage-Gate Methodology. Dodatkowo, zaprojektowaliśmy w systemie szereg gotowych elementów – po to, aby wdrożenie systemu przebiegało sprawnie, a firma, która zdecyduje się na korzystanie z systemu FlexiProject, mogła od razu zacząć wykorzystywać najlepsze praktyki bez konieczności budowania własnych metodologii zarządzania projektami.


Jak FlexiProject wspiera metodykę Prince2?

 • Metodyka Prince2 wymaga, aby każdy projekt miał przynajmniej dwie fazy – fazę planowania i fazę realizacji.

  • FlexiProject pozwala na stworzenie oraz zapisanie pełnego planu dla każdego projektu. Plan projektu we FlexiProject składa się z: karty projektu, harmonogramu, budżetu, ryzyk oraz planu zasobów.

  • W fazie realizacji FlexiProject pozwala na szczegółowe monitorowanie wykonania w odniesieniu do wszystkich elementów stworzonego planu.

 • Prince2 wymaga, aby w odpowiedni sposób zarządzać wszelkimi zmianami w planie projektu. FlexiProject posiada zaszyty dokument „Wniosek o Zmianę”, wszelkie zmiany w planie projektu mogą być dokonane wyłącznie po wypełnieniu tego elektronicznego dokumentu i jego zaakceptowaniu przez oznaczone w systemie osoby.

 • Prince 2 rekomenduje grupowanie projektów o podobnym charakterze w portfele projektowe i zarządzanie nimi – FlexiProject oferuje pełen zakres związanych z zarządzaniem portfelami projektowymi funkcjonalności.

 • Koncentracja na biznesowych efektach – FlexiProject wymaga, aby dla projektów określić oczekiwane efekty biznesowe – takie, jak wzrost przychodów, potencjalną redukcję kosztów, korzyści jakościowe, IRR, albo NPV.

metodyki i gotowe rozwizania w systemie flexiproject

Jak FlexiProject wspiera metodykę Stage-Gate Methodology?

 • Stage Gate Methodology wymaga, aby projekt był podzielony na zarządzane fazy – dodając do projektu nową fazę, system automatycznie tworzy zarówno dokument fazy, jak i następujące po tej fazie bramki decyzyjne.

 • FlexiProject pozwala na stworzenie dowolnej ilości wzorców projektowych o powtarzalnym charakterze, które mają być realizowane zgodnie z predefiniowanymi fazami. Możemy np. stworzyć wzorzec standardu projektu, dotyczącego „projektowania i wdrażania nowych produktów” – taki wzorzec może mieć np. następujące fazy: business case, analiza marketingowa, koncepcja produktu, prototyp, produkcja masowa. Wszystkie te fazy, wraz z wymaganymi w ramach każdej fazy zadaniami, możemy zaszyć w systemie. Dodatkowo, dla każdego zadania możemy zamieścić w systemie wzorce dokumentów do wypełnienia oraz przykłady z najlepszych, zrealizowanych dotychczas projektów.

 • Dla każdej bramki decyzyjnej Go/No Go system pozwala zaprojektować odpowiednią ścieżkę akceptacji.

metodyki i gotowe rozwizania w systemie flexiproject

W systemie FlexiProject zaprojektowaliśmy kilka gotowych elementów

Poznaj wszystkie możliwości systemu

 1. Gotowe formularze, wspierające systematyczne przeglądy projektowe, które minimalizują potrzebę tworzenia pracochłonnych prezentacji w systemie Power Point.
 2. System posiada gotową Kartę Projektu oraz Kartę Zamknięcia Projektu.
 3. Gotowy jest dokument „Wniosek o Zmianę”, jego wykorzystanie pozwala wnioskować o zmianę w planie projektu.
 4. Gotowe są formatki dla tworzenia budżetu projektu, umożliwiające monitorowanie stopnia jego realizacji.
 5. Gotowe są mechanizmy symulacji zachowań portfeli projektowych.

FlexiProject pozwoli wielu firmom relatywnie szybko wpłynąć na poprawę kultury zarządzania projektami, a dzięki temu sprawi, że każdy proces w organizacji będzie przebiegać szybciej i lepiej.

Z naszych rozwiązań korzystają zarówno największe polskie firmy jak i dynamicznie rozwijające się średnie przedsiębiorstwa poszukujące sprawdzonych, skutecznych rozwiązań, pozwalających na poprawę efektywności procesów finansowych i sprawozdawczych.