FlexiSolutions

Budżetowanie kosztów

Controlling produkcji

FlexiReporting to optymalne rozwiązanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie raportowania, budżetowania i prognozowania.

Nasze narzędzie umożliwia precyzyjne planowanie bezpośrednich kosztów produkcji. W łatwy sposób zdefiniujesz koszty standardowe wyrobów i stworzysz formatki dla budżetowania kosztów działów oraz kosztów pośrednich.

Odkryj FlexiReporting - klucz do efektywnego controllingu procesów produkcyjnych.

Budżetowanie kosztu wytworzenia

Z FlexiReporting odkryjesz nowy wymiar integracji jednostkowych kosztów produkcji z efektywnym budżetowaniem. Jeżeli kalkulacje kosztów z użyciem receptur i technologii produkcji są Ci znane, nasze narzędzie pozwoli Ci na bezproblemowe przenoszenie tych danych do procesu budżetowania. Szybko zaimportujesz aktualne czy przewidywane wartości technicznego kosztu wytworzenia (TKW) bezpośrednio z systemu ERP/MRP.

Dzięki FlexiReporting łatwiej niż kiedykolwiek zaplanujesz koszty standardowe produktu. Nasze rozwiązanie dostarcza intuicyjne narzędzia do budżetowania opartego o jednostkowe koszty, uwzględniając wszystkie czynniki wpływające na ostateczny koszt produktu.

Korzystając z naszego systemu, zyskujesz pełną elastyczność w konfiguracji analitycznej każdego składnika kosztowego. Dzięki temu masz pewność, że planowanie kosztów, od surowców, przez robociznę, aż po koszty działowe, jest precyzyjne i kompleksowe.

budżetowanie logistyki
raportowanie

Controlling kosztów wydziałowych i pośrednich

FlexiReporting to Twoje wsparcie w precyzyjnym budżetowaniu i prognozowaniu kosztów działów produkcyjnych oraz jednostek wsparcia. Nasze narzędzie umożliwi Ci łatwe przygotowanie szczegółowego budżetu dla różnych jednostek organizacyjnych, uwzględniając kompleksową analizę kosztów.

Specjalnie zaprojektowane formatki dla kierowników działów ułatwiają planowanie elementów kosztowych, takich jak wynagrodzenia pracowników nieuczestniczących bezpośrednio w procesie produkcji, koszty związane z infrastrukturą, media, naprawy, remonty czy amortyzację sprzętu.

Dzięki zaawansowanym funkcjom FlexiReporting łatwo przeliczysz koszty na stawki godzinowe, zarówno dla pracowników bezpośrednich, jak i dodatkowe narzuty kosztów działowe. Te informacje automatycznie integrują się z modelem kosztów standardowych, zapewniając Ci konsekwentne i dokładne kalkulacje kosztów w Twoim budżecie czy prognozie.

Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

FlexiReporting umożliwia kompleksowe planowanie i śledzenie zdolności produkcyjnych Twoich zakładów, linii i wydziałów. Podczas budżetowania możesz uwzględnić aspekty takie jak liczba zmian, urlopy czy przerwy technologiczne

Nasz system sprawnie integruje plany produkcyjne z konkretnymi roboczogodzinami, dostarczając informacji o rzeczywistym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Porównując te dane z teoretycznymi możliwościami, skutecznie zaplanujesz koszty związane z niewykorzystanymi zasobami.

Budżetowanie kosztów
alokacja logistyki / alokacja kosztów narzędzia

Integracja budżetów produkcji i sprzedaży

FlexiReporting jest idealnym narzędziem dla firm produkcyjnych, umożliwiając precyzyjne prognozowanie operacyjne. Ułatwia ono harmonijne planowanie wolumenów produkcji, bazując na bieżących planach sprzedaży.

Co więcej, gwarantuje płynną wymianę informacji między działem sprzedaży a jednostkami produkcyjnymi. Na przykład, aktualizacje w planowanych kosztach jednostkowych są natychmiast widoczne w raportach sprzedażowych. To zapewnia, że prognozy i budżetowanie marży brutto są zawsze oparte na najnowszych danych dotyczących kosztów produkcji.

Budżetowanie Rachunku Wyników w firmie produkcyjnej

FlexiReporting umożliwia dokładne planowanie całkowitego Rachunku Wyników dla firm produkcyjnych. Dzięki niemu możesz łatwo przygotować budżet zysków i strat w zarówno układzie kalkulacyjnym, jak i porównawczym.

W układzie kalkulacyjnym budżet produkcji dostarcza Rachunkowi Wyników szczegółowych informacji na temat kosztów bezpośrednich sprzedanych produktów oraz wartości niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

Natomiast w układzie porównawczym przedsiębiorstwa korzystają z danych budżetowych specyficznych dla kosztów poszczególnych wydziałów produkcyjnych. W efekcie przedstawiane są wartości takie jak zużycie surowców, koszty wynagrodzeń, zużycie energii, koszty usług zewnętrznych czy amortyzacji. Ponadto FlexiReporting pozwala na obliczenie zmiany stanu produktów poprzez uwzględnienie różnicy między planem sprzedaży a planem produkcji.

raportowanie