FlexiSolutions

controlling sprzedaży - kontrola zarządcza/ zastosowania

Kontrola zarządcza w pionie finansowym

FlexiReporting to zaawansowany system kontroli zarządczej wspierające menadżerów zespołów księgowych w zarządzaniu ryzykiem.

Zapewnij efektywność procesów finansowo-księgowych w firmie.

Systemy kontroli zarządczej dla nowoczesnej księgowości

Rozwiązania przygotowane przez FlexiSolutions zaprojektowane zostały z myślą o potrzebach menadżerów zarządzających zespołami księgowymi.
Nasze rozwiązania:
 • Zapewniają transparentność zamknięcia miesiąca.
 • Ograniczają ryzyka sprawozdawczości finansowej.
 • Wzmacniają kontrolę menadżerską nad realizacją procesów finansowo-księgowych.
raportowanie - kontrola zarządcza
BI

Jakie są możliwości systemu?

 • Efektywnie zaplanujesz zadania do wykonania w procesie zamknięcia miesiąca.
 • Przygotujesz szczegółowe instrukcje dla poszczególnych zadań i czynności kontrolnych.
 • Możesz kontrolować bieżący stanu procesu oraz status zamknięcia ksiąg rachunkowych.
 • Ograniczysz ryzyko raportowania nieprawidłowych danych przez procesy kontroli sald bilansowych.
 • Monitorujesz przebieg procesu oraz zidentyfikujesz się ryzyka i opóźnienia.
 • Skontrolujesz efektywności pracy poszczególnych pracowników.

Kontrola zarządcza w procesie zamknięcia miesiąca

Zobacz, w jaki sposób FlexiReportinglosing wspiera menadżerów zarządzających zespołami księgowymi w monitorowaniu i kontroli procesu zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Kontrola terminowości zamknięcia miesiąca:

 • Harmonogram zawierający dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań.
 • Zależności pomiędzy zadaniami wynikające z przepływu informacji w procesie.
 • Indywidualne listy zadań i zakresy odpowiedzialności poszczególnych pracowników.
 • Rejestracja rzeczywistych dat ukończenia każdego z zadań.
 • Automatyczne powiadomienia o opóźnieniach.
 • Możliwość raportowania i monitorowania wskaźników terminowości dla każdego z pracowników.

Kontrola kompletności i poprawności zamknięcia miesiąca:

 • Szczegółowe instrukcje dla wszystkich zadań w procesie.
 • Formalne potwierdzenia i akceptacje wykonania zadań przez pracowników.
 • Dokumentowanie realizacji zadań za pomocą załączników i komentarzy.
 • Aktualna informacja na temat stopnia postępu prac.
controlling sprzedaży / zastosowania
controlling finansowy

Zarządzanie ryzykiem w procesach finansowo-księgowych

FlexiReporting pozwala skutecznie ograniczyć ryzyko raportowania nieprawidłowych wyników finansowych.

Systematyczna weryfikacja kont bilansowych stanowi istotny element zarządzania ryzykiem w odniesieniu do potencjalnych błędów księgowych i problemów wynikających z nieefektywnego przepływu dokumentów i informacji w firmie.

Wdrożenie oprogramowania pozwala na istotne usprawnienie procedur zarządzania ryzykiem w pionie finansowym.

Formalizacja procesu accounts reconciliation uszczelnia system kontroli menadżerskiej w zakresie przestrzegania procedur księgowych. Jednocześnie zapewnia skuteczne narzędzia pozwalające na monitorowanie i egzekwowanie wykonania niezbędnych czynności sprawdzających w procesach sprawozdawczości finansowej.

Proces uzgodnienia sald bilansowych stanowi integralny element systemu kontroli wewnętrznych firmy.

Sprawdzenie poprawności sald na kontach księgi głównej wykonywane po zakończeniu miesiąca to niezwykle efektywna kontrola detekcyjna, pozwalająca upewnić się, iż prezentowane wyniki finansowe są zgodne ze stanem faktycznym i zostały sporządzone zgodnie z polityką rachunkowości spółki.