FlexiSolutions

FlexiReporting - system dla działów controllingu i sprawozdawczości

Jeden system, pełna kontrola.
Zintegruj i zautomatyzuj wszystkie procesy controllingowe z FlexiReporting.

Optymalne narzędzie dla profesjonalistów

Odkryj FlexiReporting – Twoją idealną platformę integrującą się z MS Excel, stworzoną, by spełniać potrzeby Twojego biznesu. Zastosuj moduły, aby przyspieszyć, ulepszyć i automatyzować procesy planowania, raportowania oraz analizy danych. Wykorzystaj nasze funkcjonalności, by stworzyć system dopasowany do Twojej działalności.

Zautomatyzuj comiesięczny proces raportowania zarządczego, monitorowania realizacji i analizy odchyleń. Zintegruj wszystkie dane controllingu w spójną analitykę biznesową.

Zbuduj elastyczny model budżetowy integrujący dane z wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, przy pomocy oprogramowania dla procesów budżetowania i prognozowania.

Wykorzystaj automatyzację i optymalizuj proces przygotowania skonsolidowanych raportów finansowych i zarządczych. Twórz spójne i przejrzyste konsolidacje dla Grup Kapitałowych.

Wykorzystaj pakiet narzędzi analitycznych dla skutecznego controllingu HR. Planowanie, monitorowanie zatrudnienia, kosztów osobowych oraz wielowymiarowe raportowanie wskaźników HR.

Usprawnij i automatyzuj wycenę zobowiązań i aktywów dla prawidłowego rejestrowania i wyceny aktywów i zobowiązań związanych z umowami leasingu, najmu czy użytkowania wieczystego.

Ogranicz ryzyko raportowania nieprawidłowych danych, dzięki uzgodnieniu sald na kontach bilansowych w ramach zamknięcia miesiąca.

Usprawniamy i automatyzujemy procesy raportowania w firmach

Jak to robimy?

vd
Rozmawiamy o potrzebach

Identyfikujemy potrzeby organizacji w zakresie oczekiwanych, efektywnych procesów biznesowych, analizujemy możliwości i doradzamy.

Proponujemy rozwiązanie

Prezentujemy narzędzie dopasowane do wymagań użytkowników systemu i właścicieli firm, tworzymy wspólny plan implementacji skutecznego rozwiązania IT.

Wdrażamy FlexiReporting

Instalujemy i konfigurujemy nasze narzędzie zgodnie z wymaganiami oraz szkolimy użytkowników w celu sprawnego generowania oczekiwanych raportów.

Kim jesteśmy?

Od 2013 roku pomagamy automatyzować i optymalizować procesy controllingowe i sprawozdawcze w polskich spółkach i międzynarodowych grupach kapitałowych.

Stworzyliśmy i stale rozwijamy system FlexiReporting – który zapewnia automatyzację raportowania finansowego i zarządczego, alokacji kosztów, budżetowania, prognozowania oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.

Projektujemy i wdrażamy rozwiązania, które w zauważalny sposób poprawiają codzienną pracę kontrolerów, analityków i księgowych.

Z naszych rozwiązań pomyślnie korzystają duże i średnie firmy – liderzy swoich branż oraz dynamicznie rozwijające się firmy dostrzegające potencjał innowacji w zarządzaniu dla budowania trwałej przewagi konkurencyjnej.

flexisolutions biuro
FlexiReporting kariera
0 +
lat obecności na rynku
0 +
efektownych wdrożeń
0 +
użytkowników systemu
0 +
stworzonych raportów i formatek

Kontroluj, analizuj, rozwijaj. Wszystko w jednym miejscu.
Skutecznie doskonalimy narzędzia controllingu i sprawozdawczości.

Baza wiedzy

Nasz blog to wartościowe i rzetelne źródło wiedzy dla osób zainteresowanych controllingiem i sprawozdawczością finansową.
Przeczytaj artykuły i poradniki przygotowane przez ekspertów i praktyków z zakresu raportowania, budżetowania, prognozowania, alokacji kosztów i analizy danych finansowych i operacyjnych.

wpływ mssf
MSSF 16

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie finansowe

Adopcja MSSF jako standardu rachunkowości wpływa na przedstawienie wartości w sprawozdaniach finansowych, szczególnie w kontekście leasingu i najmu według MSSF16.

Artykuł analizuje te zmiany, wskazując, jak norma ta modyfikuje bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie przepływów pieniężnych, podkreślając kluczowe różnice i nowe wyzwania w sprawozdawczości finansowej.

Czytaj więcej >
controlling w firmie produkcyjnej
Controlling

WEBINAR: Controlling w firmie produkcyjnej

Poznaj najlepsze praktyki controllingu w firmach produkcyjnych podczas bezpłatnego webinaru. Eksperci branżowi podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc Ci zwiększyć efektywność produkcji i zoptymalizować koszty.

Czytaj więcej >
Budżetowanie w grupie kapitałowej
Budżetowanie

Budżetowanie w Grupie Kapitałowej

Budżetowanie w ramach Grup Kapitałowych jest procesem skomplikowanym, który wymaga uwzględnienia struktury grupy, różnorodności modeli biznesowych poszczególnych spółek, walut, transakcji wewnętrznych i różnic kulturowych.

Wiele firm z tego powodu ogranicza się do planowania na poziomie indywidualnych spółek, pomimo że skonsolidowany budżet jest kluczowy dla efektywnego zarządzania finansami całej Grupy. W artykule eksplorowane są wyzwania związane z budżetowaniem w grupach oraz przedstawiane są najlepsze praktyki w tym obszarze.

Czytaj więcej >
skonsolidowany bilans / system controllingu HR
Konsolidacja

Jak sporządzić skonsolidowany bilans?

Zastanawiasz się, jak skutecznie sporządzić skonsolidowany bilans w swojej firmie? Poznaj nasz praktyczny przewodnik, który krok po kroku prowadzi przez cały proces. Dowiedz się, jakie korekty nałożyć na jednostkowe bilanse spółek podlegających konsolidacji, aby zyskać dokładny i rzetelny obraz finansów całej grupy kapitałowej.

Czytaj więcej >
Korekty konsolidacyjne / kariera
Konsolidacja

Korekty konsolidacyjne – przykłady

Zdobądź konkretne wskazówki i przykłady, które pomogą Ci w efektywnym i precyzyjnym przygotowaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zrozum i zastosuj korekty konsolidacyjne w praktyce.

Dowiedz się, jak przeprowadzać korekty kapitałowe, wyłączać rozrachunki wzajemne i eliminować zyski lub straty ujęte w aktywach. Przeczytaj poradnik dla profesjonalistów w dziedzinie finansów i controllingu, zajmujących się tworzeniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej >

Zaufali nam

FlexiReporting sukcesywnie buduje pozycję lidera w segmencie rozwiązań dla controllingu i sprawozdawczości finansowej a rozwiązanie zostało wdrożone w firmach handlowych, produkcyjnych i usługowych.
Z systemu korzystają największe polskie firmy, lokalne oddziały międzynarodowych korporacji i dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa.
Spójna wizja automatyzacji procesów raportowania, budżetowania i konsolidacji, rozbudowany zestaw funkcjonalności oraz profesjonalne doradztwo skutecznie przekonują kolejne firmy do wyboru rozwiązania.