FlexiSolutions

FlexiReporting: system raportowania zarządczego i finansowego

Poznaj rozwiązanie, które ulepszy Twój system informacji zarządczej i procesy controllingu.

Poznaj nową jakość pracy z danymi. Narzędzie doskonale sprawdza się w dużych korporacjach i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

budżetowanie w Microsoft Excel

Jeden system, wiele możliwości

Zintegruj w spójnym modelu wyniki finansowe oraz kluczowe wskaźniki efektywności.
Zyskasz perspektywę 360 stopni oraz wielowymiarową analitykę do oceny osiągnięć Twojej firmy.

Raportowanie finansowe

Zoptymalizuj raportowanie wyników finansowych na podstawie danych z systemu księgowego. Wygodnie raportuj Rachunek Wyników, Bilans i Cash Flow na koniec każdego miesiąca dla Zarządu.

Zarządzanie rentownością

Raportuj marże w przekroju segmentów biznesowych, kanałów dystrybucji, klientów, produktów lub projektów. Wykorzystaj dane księgowe i operacyjne do wielowymiarowego monitorowania rentowności i efektywności Twojej firmy.

Monitorowanie realizacji

Stwórz centralne repozytorium danych controllingowych integrujące wartości ACTUAL, BUDGET oraz FORECAST. Zapewnij menedżerom stały dostęp do aktualnej informacji o realizacji planów i budżetów⁣, by lepiej kontrolować osiągnięcia.

Analiza odchyleń

Zaprojektuj raporty, które pozwolą lepiej zrozumieć odchylenia budżetowe. Wykorzystaj system do wyjaśnienia różnic pomiędzy planem i wykonaniem. Identyfikuj źródła wzrostu sprzedaży i dynamiki kosztów korzystając z odpowiednich modeli i raportów.

Business Intelligence

Stwórz rozwiązanie, które dostarczy wartości dodanej dla procesów raportowania i planowania w przekroju całej organizacji. Usprawnij pracę działu controllingu, popraw jakość informacji zarządczej i zapewnij menedżerom raporty dopasowane do ich potrzeb.

Raportowanie dzienne

Zautomatyzuj raporty "daily sales" integrując FlexiReporting z rejestrami sprzedaży i zamówień w realizacji. Zapewnij menedżerom narzędzia pozwalające na bieżąco monitorować realizację planów operacyjnych.

Integracja z systemami

Automatyzuj raportowanie zarządcze integrując FlexiReporting z istniejącymi rozwiązaniami IT. Wykorzystaj dane z dowolnych systemów i baz do budowy spójnego modelu controllingu.

Poufność i bezpieczeństwo

Zapewnij menedżerom dostęp do informacji, których potrzebują zachowując kontrolę nad widocznością wyników finansowych w organizacji.

Pełna integracja z MS Excel

Zobacz jak wygląda raportowanie zarządcze w systemie FlexiReporting.
Dopasowane funkcjonalności umożliwią Ci sprawne raportowanie i zarządzanie, analizę odchyleń czy monitorowanie danych.

Kontroluj wyniki finansowe, automatyzuj procesy controllingowe.

Popraw terminowość, jakość i efektywność raportowania.

Dlaczego warto?

Pogłębisz analizy

Wielowymiarowa analiza wyników oraz możliwość szybkiego przejścia do dokumentów źródłowych pozwalają na samodzielną analizę danych.
Nie musisz angażować działu kontrolingu.

Podniesiesz jakość

Reguły systemowe zapewniają 100% powtarzalność procesu raportowania. System skutecznie eliminuje ryzyko błędów związanych z przygotowaniem raportów za pomocą formuł i narzędzi arkusza Excel.

Szybciej raportujesz

Interfejsy i mechanizmy integracji skracają czas raportowania wyników do 1-2 dni roboczych. Rezerwy i korekty pojawiają się na raportach bezpośrednio po ich zaksięgowaniu.

FlexiReporting pozwolił mi na stworzenie elastycznego ekosystemu, który adresuje trudne problemy operacyjne takie jak zarządzanie rentownością czy planowanie sprzedaży i w spójny sposób odzwierciedla je w obszarze controllingowym.

Michał Gumiński. Dyrektor Finansowy, Torf Corporation

Przeczytaj więcej o raportowaniu zarządczym

Nasz blog to wartościowe i rzetelne źródło wiedzy o raportowaniu.
Przeczytaj artykuły i poradniki przygotowane przez ekspertów.

alokacja kosztów metody
Alokacja kosztów

Metody alokacji kosztów w controllingu

W systemie controllingu projekt, traktowany jako centrum zysku, powinien zbierać wszystkie koszty związane z jego prowadzeniem. Podobnie jak w działalności produkcyjnej tu również możemy podzielić koszty na bezpośrednie (ponoszone w związku z zadaniami wynikającymi z planu projektu) oraz pośrednie – narzuty kosztów jednostek i działań wspierających zapewniających wsparcie techniczne i organizacyjne dla wszystkich zleceń realizowanych przez firmę.

Business Inteligence / czym zajmuje sie controlling / system do konsolidacji
Konsolidacja

System do konsolidacji finansowej – korzyści

Wzrost grup kapitałowych doprowadza do momentu, kiedy spółki mają dużą motywację do zastąpienia arkuszy Excel specjalistycznym systemem do konsolidacji. Jakie korzyści niesie ze sobą taka inwestycja w nowe rozwiązanie IT?
Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych usprawnień, które mogą stanowić cele szczegółowe w procesie wyboru i uruchomienia systemu do konsolidacji finansowej.

FlexiSolutions / system do budżetowania / czym zajmuje się controlling / controlling wynagrodzeń
Budżetowanie

System do budżetowania – zastosowania i przykłady

Zaawansowane i wszechstronne systemy budżetowe, które pozwalają na precyzyjne dopasowanie modeli planowania do indywidualnych procesów i struktury danej organizacji, są kluczowe dla współczesnych kontrolerów finansowych i ich firm.

Poszukując optymalnego rozwiązania budżetowego, przedsiębiorstwa koncentrują się na kluczowych aspektach procesu budżetowania, które są dla nich najważniejsze.

Kompletny proces raportowania wyników w systemie controllingu

Architektura i funkcjonalności systemu zostały optymalnie dopasowane do potrzeb menedżerów i analityków.
Przejmij kontrolę nad przetwarzaniem danych i raportowaniem wyników by automatyzować procesy controllingu bez udziału działu IT.

System raportowania zarządczego

Dlaczego warto wybrać FlexiReporting jako system do raportowania zarządczego? Rozwiązanie w unikalny sposób integruje procesy raportowania zarządczego, budżetowania, prognozowania i konsolidacji. Co więcej, w każdym z tych obszarów zapewnia możliwości pozwalające na efektywne wdrożenie niezależnie od wielkości i branży przedsiębiorstwa. Tworząc profesjonalny system controllingu pozwala zastąpić narzędzia budowane samodzielnie z wykorzystaniem arkuszy Excel czy baz Access. Po pierwsze wdrożenie zwiększa bezpieczeństwo i powtarzalność comiesięcznego procesu raportowania. Dodatkowo system dostarcza predefiniowany zestaw raportów dopasowany do potrzeb każdego z użytkowników i jednocześnie umożliwia samodzielną analizę danych, włącznie z opcją data-drilling. W ten sposób menedżerowie mogą samodzielnie dotrzeć do szczegółów faktur i dokumentów księgowych, bez angażowania ad-hoc analityków lub kontrolerów. Co jest istotne FlexiReporting dostępny jest online w trybie 24/7.

Alternatywa dla controllingu opartego na arkuszach Excel

Jako profesjonalny system controllingu, FlexiReporting z powodzeniem zastępuje narzędzia budowane samodzielnie za pomocą arkuszy Excel czy baz Access. Wdrożenie zwiększa bezpieczeństwo i powtarzalność comiesięcznego procesu raportowania.
System eliminuje ryzyko błędów i opóźnień wynikających z ręcznej obróbki raportów przez analityków i kontrolerów. Dodatkowo automatyzacja rutynowych zadań pozwala uwolnić czas pracowników działu controllingu. W ten sposób mogą oni skutecznie budować pozycję partnera biznesowego dla Zarządu i menedżerów operacyjnych.

Raportowanie zarządcze wyników finansowych

FlexiReporting pozwala elastycznie projektować raporty zarządcze. Dzięki temu każda firma może stworzyć własny układ Rachunku Zysków i Strat, w którym znajdą się pozycje przychodów i kosztów prezentujące osiągnięcia spółki. To sprawia, że system może w 100% spełnić oczekiwania kadry zarządzającej.
Wyniki finansowe mogą być w intuicyjny sposób raportowane i analizowane zgodnie ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Możliwość raportowania w przekroju centrów zysku czy monitorowanie kosztów działów i departamentów sprawia, iż system znajduje entuzjastów nie tylko na poziomie Zarządu, ale również w gronie menedżerów średniego szczebla.

Raportowanie rentowności dla działu sprzedaży

FlexiReporting stanowi doskonałe narzędzie analityczne dla zespołów sprzedaży i marketingu. Wdrożenie procesu raportowania marżowości w przekroju klientów lub produktów pomaga w optymalizacji oferty handlowej i warunków współpracy z klientami. Menedżerowie klientów, kategorii i produktów mogą pracować na spójnym zbiorze danych controllingowych, który integruje informacje rejestrowane w ewidencji sprzedaży, systemie księgowym, module CRM i innych źródłach i bazach danych wykorzystywanych w organizacji.
Dużą wartość dodaną stanowi możliwość konfiguracji modelu alokacji kosztów. Algorytmy systemu mogą zapewnić pełną, wielopoziomową analizę rentowności produktów, klientów czy kanałów dystrybucji.

System monitorowania realizacji budżetu i analizy odchyleń

FlexiReporting integruje w spójnym modelu danych wartości wykonania, budżety i prognozy. Możliwość wykorzystania systemu w procesach budżetowania i prognozowania pozwala monitorować realizację planu i analizować odchylenia bez konieczności dodatkowego przetwarzania plików Excel.
Obejmując swym zakresem pełne spektrum procesów controllingu, FlexiReporting tworzy jednolite środowisko pracy dla analityków, kontrolerów i menedżerów. Standardowe mechanizmy pozwalają łatwo analizować wykonanie celów budżetowych w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i narastającym. Pogłębiona szczegółowość danych sprawia, iż odchylenia i przekroczenia mogą być łatwo identyfikowane, co zwiększa dyscyplinę budżetową oraz przyspiesza podejmowanie decyzji zarządczych.