FlexiSolutions

FlexiReporting: Controlling personalny

FlexiReporting dostarcza komplet narzędzi IT dla controllingu personalnego. System oferuje kompleksową analitykę dla raportowania i planowania zatrudnienia, wynagrodzeń oraz kosztów osobowych.

Zautomatyzuj i usprawnij procesy controllingu HR. Poznaj w szczegółach rozwiązanie, dzięki któremu przeniesiesz procesy budżetowania, prognozowania i monitorowania HR.

raportowanie / mssf 16

Komplet narzędzi controllingu personalnego dostępny w spójnym systemie planowania i analiz dla działu HR

Moduł controllingu personalnego FlexiReporting wspiera procesy budżetowania, prognozowania i raportowania. Oprogramowanie umożliwia integrację z dowolnym systemem kadrowo-płacowym, znacząco upraszczając procesy analityczne w obszarze HR
Wybierz narzędzie, który w krótkim czasie pomoże zbudować nowoczesne procesy controllingu personalnego w Twojej firmie!

Planowanie zatrudnienia

Porzuć Excel jako narzędzie, w którym powstaje plan zatrudnienia! Wystartuj proces budżetowy z aktualną listą pracowników i dostosuj ją planując nowe wakaty, zmiany personalne czy absencje długoterminowe. Zaangażuj w planowanie menedżerów operacyjnych wprowadzając kontrolowany proces autoryzacji wakatów.

Budżetowanie wynagrodzeń

Elastycznie nanoś zmiany na siatce płac. Uwzględnij planowane podwyżki i awanse w budżecie wynagrodzeń. Usprawnij komunikację z biznesem dzięki połączeniu centralnego planowania podwyżek ogólnofirmowych i możliwości indywidualnego budżetowania wynagrodzeń poszczególnych pracowników.

Składniki wynagrodzeń ujęte w budżecie

Wykorzystaj FlexiReporting do stworzenia kompletnego budżetu wynagrodzeń. Uwzględnij w modelu możliwości planowania dodatków funkcyjnych, dodatków nocnych, nadgodzin i innych składników zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania.

Wymiana danych z budżetem controllingu

Wybierz rozwiązanie oferujące spójne środowisko realizacji procesów planowania i raportowania dla HR oraz controllingu. Automatycznie agreguj budżet kosztów osobowych do struktur raportowania finansowego. Konwertuj budżet kadrowy na wymiary raportowania finansowego odpowiednio przypisując pracowników do Centrów Kosztowych, z opcją częściowej alokacji danej osoby do różnych jednostek organizacyjnych.

Wersjonowanie budżetów i prognoz

Popraw elastyczność budżetowania HR dzięki możliwości tworzenia wielu wersji planu. Przechowuj w systemie historię zmian planu zatrudnienia i wynagrodzeń, by zapewnić transparentność procesu przygotowania budżetu HR. Zyskaj możliwość tworzenia alternatywnych wariantów budżetu HR oraz symulacji i analiz w procesie prognozowania.

Integracja z systemami kadrowo-płacowymi

Optymalizuj budżetowanie i raportowanie danych HR korzystając z integracji z systemem kadrowo-płacowym. Zautomatyzuj przetwarzanie kartoteki pracowników oraz listy płac z zachowaniem pełnego szyfrowania wrażliwych danych
o wynagrodzeniach pracowników.

Rezerwy na premie kwartalne i roczne

Zautomatyzuj planowanie i rozliczanie premii regulaminowych. Skorzystaj z predefiniowanych mechanizmów systemu by lepiej i sprawniej wyliczać rezerwy na premie kwartalne i roczne. Zagwarantuj spójność budżetów i prognoz z danymi wykonania dzięki wykorzystaniu zunifikowanych algorytmów FlexiReporting.

Budżetowanie narzutów i składek

Szybciej i lepiej planuj koszty ZUS i PPK korzystając ze wbudowanych kalkulacji FlexiReporting. Zastąp formuły arkusza kalkulacyjnego dokładnymi wyliczeniami systemowymi. Zyskaj pewność poprawności kalkulacji narzutów na ubezpieczenie społeczne niezależnie od rodzaju współpracy (umowy o pracę, zlecenia, kontraktu menedżerskiego, B2B).

Planowanie pozostałych kosztów pracowniczych

Stwórz zintegrowane rozwiązanie, które wesprze budżetowanie i prognozowanie wszystkich kosztów związanych z pracownikami. Wykorzystaj FlexiReporting do planowania benefitów (ubezpieczenia na życie, abonamenty medyczne) oraz kosztów stanowiskowych (samochody służbowe, szkolenia, licencje stanowiskowe).

Monitorowanie realizacji budżetu HR

Monitoruj realizację budżetu wynagrodzeń z zachowaniem pełnej transparentności i analityki. Skorzystaj z predefiniowanych raportów, które precyzyjnie identyfikują efekty nowych etatów czy podwyżek. Analizuj odchylenia budżetowe na poziomie każdego pracownika, by błyskawicznie odpowiadać na pytania ze strony biznesu.

Pełna integracja z MS Excel

Controlling personalny może być prosty i efektywny. Zobacz, jak intuicyjne i przyjazne dla użytkownika może być narzędzie do planowania i analiz

Dlaczego warto?

Budżetowanie zatrudnienia
i kosztów osobowych

Wybierz system analityczny, który wesprze Cię w przygotowaniu planu zatrudnienia i budżetu wynagrodzeń. Zintegruj planowanie i raportowanie z obecnym systemem dla większej automatyzacji i transparentności procesu.

Dopasowanie do lokalnych regulacji

Zwiększ dokładność kalkulacji budżetowych dzięki wykorzystaniu predefiniowanych mechanizmów. Planuj narzuty na wynagrodzenia (ZUS, PPK) za pomocą modelu implementującego obowiązujące reguły naliczania składek ubezpieczenia społecznego

Integracja z controllingiem finansowym

Zyskaj komfort pracy na spójnych danych controllingu i HR. Zautomatyzuj transfer budżetu HR do struktur raportowania finansowego. Wykorzystaj system do transparentnego uzgodnienia listy płac do raportów księgowych.

Poznaj program do controllingu personalnego idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.

System bardzo dobrze poradził sobie ze skalą i złożonością Grupy. W wyniku wdrożenia dysponujemy spójnym repozytorium danych finansowych wszystkich konsolidowanych spółek niezależnie od różnic w systemach i strukturach ewidencji księgowej prowadzonej na poziomie jednostkowym.

Marcin Radziszewski. Dyrektor Finansowy, PBKM S.A.

Przeczytaj więcej o controllingu personalnym

Nasz blog to wartościowe i rzetelne źródło wiedzy o controllingu firmie.
Przeczytaj artykuły i poradniki przygotowane przez ekspertów.

czym zajmuje się controlling / controlling personalny
Controlling

Czym jest controlling personalny? 10 najważniejszych faktów

Czym zajmuje się controlling personalny? W dzisiejszym świecie biznesu zarządzanie zasobami ludzkimi odgrywa kluczową rolę w sukcesie przedsiębiorstw.
W artykule przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksowe wprowadzenie do controllingu personalnego, przedstawiające 10 kluczowych faktów dotyczących celów, narzędzi i praktyki tego obszaru. Poznaj istotę controllingu personalnego i zobacz, jakie korzyści może przynieść Twojej firmie.

FlexiReporting kariera / controlling personalny
Controlling

Narzędzia IT w praktyce controllingu 2024

Zapraszamy do udziału w ankiecie, badającej praktyki controllingu w przedsiębiorstwach. Ankieta składa się z 8 pytań i została tak zaprojektowana, by zgromadzić dane, które pomogą nam zaoferować praktyczne wskazówki i inspiracje dla specjalistów controllingu. Każda odpowiedź, to cegiełka, zwiększająca wiarygodność i użyteczność wyników. Wasze doświadczenia i opinie są dla nas nieocenione, gdyż umożliwią zbudowanie wiarygodnych wyników i pełniejszego obrazu praktyk controllingu w Polsce.

FlexiSolutions słowniczek
Controlling

Słowniczek pojęć controllingowych

Poznaj kluczowe terminy i pojęcia niezbędne każdemu specjaliście działającemu w obszarze finansów i zarządzania. Obejmuje on różnorodne pojęcia oraz wyjaśnienia kluczowych terminów związanych z controllingiem, co ułatwia ich zrozumienie i efektywne zastosowanie w codziennej praktyce.

system controllingowy / PowerBI w controllingu / uzgodnienie transakcji
Business Intelligence

Power BI w controllingu – czego potrzebujesz do skutecznego raportowania

Jak technologia wspomaga raportowanie i wizualizację danych? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym omawiamy działanie Power BI. Prezentujemy zarówno zalety, jak i wady, a także koszty związane z wdrożeniem.

Poruszamy również temat różnic i przewag między Power BI a Microsoft Excel oraz FP&A. Opisujemy także wyzwania i aspekty integracji danych w kontekście wdrożenia.

FlexiSolutions / system do budżetowania / czym zajmuje się controlling / controlling wynagrodzeń
Controlling

Czym zajmuje się controlling? – lista top 7 procesów 

Jaka jest istota i zakres działań controllingu? Przedstawiamy szczegółową listę procesów controllingu, które mogą posłużyć zarówno doświadczonym menedżerom, jak i pracownikom działów kontrolingowych do lepszego zrozumienia, mapowania i optymalizacji obecnych procesów biznesowych.

Zobacz, jak właściwie zrozumiany i wdrożony controlling może przyczynić się do lepszego zarządzania i rozwoju Twojej firmy.

System controllingu personalnego

FlexiReporting to specjalistyczny system raportowania zarządczego, budżetowania, prognozowania i konsolidacji. Rozwiązanie posiada dedykowany moduł kontrolingu persoalnego, który wspiera procesy analityczne prowadzone w dziale HR.

Centralne repozytorium dla raportów kadrowo-płacowych

Moduł controllingu personalnego zapewnia efektywny przepływ informacji zarządczej pomiędzy menedżerami operacyjnymi a HR Business Partners oraz pracownikami działu Compensation & Benefits. System tworzy zunifikowane źródło danych dla spójnego raportowania danych ACTUAL, BUDGET i FORECAST na poziomie pojedynczego pracownika. Dzięki temu wszyscy interesariusze zyskują możliwość pracy na zintegrowanych, wiarygodnych i szczegółowych danych. FlexiReporting gwarantuje nie tylko integralność, ale również poufność danych. Dane osobowe i szczegóły wynagrodzeń są szyfrowane i zabezpieczane przez nieautoryzowanym dostępem.

Planowanie zatrudnienia

Pierwszym typowym etapem budżetowania HR jest przygotowanie planu zatrudnienia. System automatyzuje przygotowanie formatek planistycznych dla kierowników jednostek organizacyjnych. W przypadku gdy menedżerowie operacyjni są zaangażowani w proces budżetowania zatrudnienia system udostępni im formularze, za pomocą których będą mogli zaplanować nowe wakaty, awanse czy długoterminowe nieobecności.

Dane te podlegają konsolidacji w systemie, zaś osoby odpowiedzialne za współpracę z biznesem po stronie HR zyskują narzędzie do sprawnej rewizji. Oczywiście system umożliwia również wprowadzanie ewentualnych korekt i uzupełnień na poziomie globalnym. Tak przygotowany budżet zatrudnienia może być dalej wykorzystany w procesie planowania.

Budżetowanie wynagrodzeń i kosztów osobowych

Moduł controllingu personalnego oferowany przez FlexiReporting posiada wbudowane mechanizmy wspierające przygotowanie kompletnego budżetu wynagrodzeń i kosztów osobowych. Oprogramowanie stanowi rozszerzenie dla funkcjonalności i możliwości systemów kadrowo-płacowych.

Po pierwsze model budżetowy HR implementowany za pomocą FlexiReporting w pełni wspiera przygotowanie budżetu wynagrodzeń zasadniczych. Budżetowanie płac jest w pełni zintegrowane z planem zatrudnienia, z nowe wakaty, absencje czy awanse są bezpośrednio ujmowane w budżecie payroll. FlexiReporting umożliwia oczywiście planowanie podwyżek. Projektując model budżetowania w systemie z łatwością zdefiniujesz formularze do wprowadzenia parametrów dla podwyżek ogólnofirmowych i indywidualnych.

Po drugie system controllingu HR FlexiReporting wspiera budżetowanie wszystkich pozostałych składników wynagrodzeń. Na przykład konfigurowalne reguły planistyczne umożliwiają stworzenie modelu dla planowania dodatków, nadgodzin czy ryczałtów. Co więcej system posiada predefiniowany model planowania i kalkulacji premii regulaminowych. Dzięki niemu w systemie odwzorujesz warunki dla premii kwartalnych i rocznych, na podstawie których wyliczone będą indywidualne wartości budżetu premiowego dla każdego z pracowników.

Raportowanie KPI działu HR

FlexiReporting wspiera raportowanie wskaźników zatrudnienia, wynagrodzeń i kosztów osobowych. Przetwarzanie danych kadrowo-płacowych w systemie analitycznym pozwala dodatkowo na wyliczenie „twardych” KPI HR. System pomoże Ci w automatyzacji raportowania podstawowych parametrów takich jak Headcount czy FTE. Monitorowanie liczby pracowników czy etatów to jednak tylko część dostępnych możliwości.

Dla przykładu, system może być wykorzystany do raportowania wskaźnika absencji (liczba dni absencji dzielona przez liczbę dostępnych dni roboczych wszystkich pracowników). Rozwiązanie pozwala również na kalkulację wskaźników rotacji pracowników. Wykorzystanie danych importowanych z kartoteki pracowników pozwala również na raportowanie struktury zatrudnienia w przekroju płci, wieku czy stanowiska. System w pełni wspiera analitykę z wykorzystaniem uniwersalnych klasyfikacji stanowisk pracy (np. zgodnie z siatką Hay Guide Chart). Te ostatnie informacje mogą posłużyć choćby do wyliczenia wskaźnika wewnętrznych awansów kierowniczych.

Integracja procesów controllingu personalnego z systemami iT

FlexiReporting automatyzuje i usprawnia procesy controllingu personalnego. Rozwiązanie zapewnia automatyczną integrację z ewidencją kadrową i finansowo-księgową przedsiębiorstwa. Dla automatyzacji procesów budżetowania i raportowania HR konieczne jest wykorzystanie danych z listy płac i kartoteki pracowników. Dodatkowo, oprogramowanie może przetwarzać również dekrety księgowe, zapewniając raportowanie pełnych kosztów związanych z pracownikami niezależnie od tego czy rejestrowane są one w systemie kadrowo-płacowym czy też dekretowane bezpośrednia na kontach księgi głównej. 

System zapewnia możliwość bezpośredniej integracji z systemem HR. W tym wariancie zestawiane jest połączenie obsługujące automatyczny transfer danych. Bezpośrednia integracja z systemem kadrowo-płacowym pozwala na odświeżanie danych w godzinach nocnych oraz na żądanie użytkownika. Uruchomienie odpowiedniego zadania obliczeniowego FlexiReporting inicjuje proces przetwarzania danych, dzięki któremu raporty analityczne i formatki budżetowe zawierają kompletne i aktualne dane wszystkich pracowników, zgodnie z aktualnym stanem zarejestrowanym w module HR. Alternatywnie, wymagane informacje mogą być importowane w postaci plików XLSX/CSV jako gotowe raporty z systemu kadrowo-płacowego. Jest to najszybsza i najprostsza opcja integracji, która nie wymaga zaangażowania ze strony działu IT.