FlexiSolutions

Narzędzia IT dla controllingu - dlaczego warto wybrać FlexiReporting?

Oprogramowanie FlexiReporting dostarcza komplet narzędzi IT wspierających codzienną pracę controllingu. Oferowane przez nas rozwiązanie automatyzuje i usprawnia procesy raportowania zarządczego, analizy rentowności, budżetowania, prognozowania i konsolidacji zarządczej.

Elastycznie dopasowujemy się do wymagań biznesowych, bez konieczności angażowania działu IT, umożliwiając rekonfigurację procesów biznesowych, formatek oraz raportów. Oferujemy również wsparcie dla analiz ad-hoc i symulacji.

raportowanie / mssf 16

FlexiSolutions - eksperci w zakresie wdrożeń narzędzi dla controllingu

Skupienie na specyficznych potrzebach controllingu zaowocowało stworzeniem unikalnej oferty, dzięki której można zbudować zaawansowaną platformę do zarządzania controllingiem finansowym i operacyjnym. Taka współpraca umożliwia firmom efektywne wykorzystanie danych i informacji do zyskania konkurencyjnej przewagi na rynku.

Zapewniamy kompleksową ofertę, która łączy oprogramowanie dla controllingu z kompetencjami doradczymi. Zespół wykwalifikowanych konsultantów i menedżerów gwarantuje efektywne wprowadzenie usprawnień w obszarach takich jak raportowanie zarządcze, budżetowanie czy konsolidacja finansowa.

Business Inteligence / czym zajmuje sie controlling / system do konsolidacji

FlexiReporting posiada szereg predefiniowanych funkcjonalności, które usprawniają procesy comiesięcznego raportowania zarządczego. Zautomatyzowane interfejsy między systemami informatycznymi eliminują konieczność manualnego gromadzenia danych, co przekłada się na redukcję czasochłonności i podniesienie efektywności operacyjnej.

Firmy korzystające z FlexiReporting mogą raportować wyniki finansowe w przeciągu zaledwie 1-2 dni roboczych po zamknięciu miesiąca, a proces przygotowania pierwszej wersji budżetu skraca się o 30-50%. Taka efektywność jest możliwa dzięki automatyzacji przetwarzania i integracji danych z różnych systemów.

Wdrożenie optymalizacji w procesach controllingu opiera się na dogłębnym zrozumieniu biznesowego kontekstu projektu, co umożliwia osiąganie rezultatów wykraczających poza standardowe oczekiwania. Jednocześnie sprawdzona metodologia wdrożeniowa, oparta na najlepszych praktykach i wzorcach branżowych, zapewnia sukces projektów, oferując naszym klientom konkurencyjną przewagę i znaczące korzyści operacyjne.

Raportowanie zarządcze

Wykorzystaj możliwości FlexiReporting by zintegrować wszystkie strumienie raportowania zarządczego w firmie.
Zautomatyzuj przetwarzanie danych, by skrócić czas, poprawić jakość i ograniczyć ryzyko błędów w procesie.

Analiza rentowności

Połącz dane sprzedażowe, finansowe i operacyjne w spójnym modelu wielopoziomowej analizy marż, by monitorować rentowność produktów, klientów, projektów.
Elastycznie projektuj reguły alokacji kosztów dla uzyskania pełnej transparentności wyników finansowych przedsiębiorstwa.

Budżetowanie

Stwórz efektywny proces budżetowania i planowania finansowego, by z łatwością skonsolidować budżety wszystkich centrów odpowiedzialności oraz zagwarantować sprawny przepływ informacji między działami.
To pozwoli na przeprowadzanie symulacji i analiz ad-hoc, zwiększając elastyczność i reaktywność organizacji.

Prognozowanie

Pozwól organizacji proaktywnie aktualizować plany operacyjne i finansowe uwzględniając aktualne dane na temat popytu, efektywności i kosztów działalności.
Spraw, że prognozowanie stanie się rutyną, która dostarcza realną wartość dodaną dla biznesu⁣, a jednocześnie nie obciąża zbyt mocno menedżerów operacyjnych.

Kontroluj wyniki finansowe, automatyzuj procesy controllingowe.

Popraw terminowość, jakość i efektywność planowania i raportowania.

FlexiSolutions / program do sprawozdań finansowych / Oprogramowanie FP&A / analiza rentowności usług

Narzędzia, które usprawniają pracę działu controllingu

Kontrolerzy i analitycy zyskują dopasowane narzędzie, które automatyzuje przetwarzanie danych oraz zadania w procesach zamknięcia miesiąca i planowania budżetu. System pomoże Ci w budowanie lepszych procesów planowania, raportowania i analiz.

Dodatkowo narzędzie stanowi znakomite wsparcie w realizacji analiz ad-hoc, umożliwiając zespołowi controllingu szybsze reagowanie na potrzeby biznesowe. Dzięki dostępowi do zaawansowanych funkcji, przygotowanie krytycznych raportów odbywa się w krótszym czasie, na podstawie szczegółowych i spójne danych.

Spójny system raportowania umożliwia integrację danych finansowych, komercyjnych i operacyjnych, eliminując problemy z niespójnościami w raportach generowanych poza obszarem controllingu.

Firmy w fazie rozwoju zyskują dostęp do narzędzi umożliwiających wielowymiarowe analizy rentowności i efektywnej alokacji kosztów. Dzięki zaawansowanej analityce biznesowej możliwe jest zrozumienie, jak poszczególne produkty, rynki lub grupy klientów wpływają na wyniki finansowe. Oprogramowanie controllingu oferuje również funkcje prognozowania, które umożliwiają systematyczną rewizję planów i budżetów, co jest coraz bardziej istotne dla podnoszenia efektywności operacyjnej firmy.

Oprogramowanie EPM - kompletny zestaw narzędzi controllingu

FlexiReporting to lider rozwiązań klasy Enterprise Performance Management (EPM). Dostarczamy komplet narzędzi niezbędnych do efektywnej i skutecznej pracy działów controllingu. Jednocześnie, oferujemy kompletną polską wersję językową oraz lokalny zespół wsparcia technicznego. 

Funkcjonalności rozwiązania są w całości projektowane i rozwijane w Polsce przez wewnętrzny zespół programistów FlexiSolutions. Dzięki temu mamy możliwość szybkiej adaptacji oprogramowania do nowych wymogów lub potrzeb sprawozdawczych.

FlexiSolutions kariera / kontrola zarządcza / controlling produkcji

Zapewniamy pełną zgodność do lokalnych wymogów i regulacji sprawozdawczych. Reguły dla budżetowania wynagrodzeń i świadczeń socjalnych uwzględniające specyfikę ZUS i PPK. Dodatkowo konsolidacja i raportowanie sprawozdań finansowych są zgodne z Ustawą o Rachunkowości

Pełna integracja narzędzi controllingu z MS Excel

System został zaprojektowany z myślą o potrzebach kontrolerów i analityków, łącząc wydajność wielowymiarowego przetwarzania danych w MS SQL Server z użytkowym interfejsem w pełni zintegrowanym z Microsoft Excel.

Taka architektura narzędzi dla controllingu sprawia, iż użytkownicy mogą efektywnie realizować zadania budżetowania, raportowania i konsolidacji w znanej przestrzeni arkusza kalkulacyjnego. FlexiReporting eliminuje problemy z formułami i łączami w Excelu, a jednocześnie zachowuje całość formatów i układów obecnych raportów raportów.

FlexiReporting stanowi wygodną alternatywę dla rozwiązań tworzonych wewnętrznie przez dział controllingu, oferując elastyczność w przygotowywaniu raportów i skracając czas ich wdrożenia.

Specjalistyczny system do budżetowania rozwija kompetencje i ścieżki kariery pracowników controllingu, pozwalając im na pełnienie roli partnera biznesowego. Skupienie się na analizie danych i symulacjach przynosi większą wartość dla biznesu niż zgłębianie Excela, VBA, czy SQL.

Integracja z systemami ERP - kluczowy element automatyzacji raportowania zarządczego

Nasz pakiet narzędzi dla controllingu doskonale współpracuje z systemami finansowo-księgowymi i platformami ERP, integrując moduł controllingu z oprogramowaniem ERP przedsiębiorstw, co usprawnia raportowanie zarządcze, budżetowanie i prognozowanie.

Jego otwarta architektura umożliwia łatwą integrację z popularnymi systemami ERP używanymi w polskich firmach.

FlexiReporting umożliwia import danych z ksiąg głównych systemów ERP lub niezależnych systemów finansowo-księgowych z dowolną precyzją. Starannie zaplanowana i skonfigurowana integracja zapewnia niezbędną analitykę i efektywność w raportowaniu.

księgowanie leasingu mssf 16 / benchmarking zastosowania

System wspiera konfiguracje dla znanych rozwiązań jak SAP R/3, Oracle eBS, Microsoft Dynamics 365, MFG PRO, a także dla lokalnych systemów finansowo-księgowych, takich jak Symfonia, CDN XL, Optima, Enova. Dzięki temu FlexiReporting jest profesjonalnym narzędziem controllingu, które nie wymusza zmiany istniejącego oprogramowania księgowego.

PowerBI w controllingu / controlling finansowy / alokacja kosztów narzędzia / alokacja kosztów w controllingu / system do budżetowania i prognozowania

Business Intelligence, a narzędzia dla controllingu

Zaspokajamy zapotrzebowanie na raportowanie Business Intelligence w obszarach finansów i controllingu, oferując system wspierający wielowymiarową analitykę dla efektywnego raportowania wyników i monitorowania budżetu. 

Zapewniamy kompleksową integrację danych Actual, Budget i Forecast w jednolitym modelu danych. Otwarty interfejs systemu umożliwia zaawansowaną integrację z korporacyjnymi narzędziami do wizualizacji raportów.

Nasze rozwiązanie doskonale współpracuje z czołowymi narzędziami Business Intelligence, takimi jak Power BI, Tableau, QlickView, co pozwala na zwiększenie użyteczności w raportowaniu wyników finansowych oraz analizach rentowności.

Narzędzie obejmuje kluczowe funkcjonalności rozwiązań Business Intelligence, ułatwiając integrację i raportowanie danych z różnych systemów przedsiębiorstwa. Umożliwia automatyzację raportowania danych z systemów ERP, ksiąg głównych, ewidencji magazynowej czy rejestracji czasu pracy, oferując kompleksowe wsparcie dla procesów biznesowych.

Łączymy IT z biznesem.
Skutecznie doskonalimy narzędzia controllingu i sprawozdawczości.
Zobacz, jak możemy pomóc Twojej firmie.