FlexiSolutions

FlexiReporting: moduł Accounts Reconciliation

Wykorzystaj FlexiReporting by wdrożyć najlepsze praktyki kontrolne stosowane w globalnych korporacjach oraz Shared Service Centers.

Zautomatyzuj proces Accounts Reconciliation i ogranicz pracochłonność uzgodnienia danych oraz zyskać pewność prawidłowego raportowania danych finansowych.

Zastąp nieefektywne uzgodnienia ręczne skutecznym procesem Accounts Reconciliation realizowanym przy wsparciu zaawansowanego oprogramowania.

raportowanie / mssf 16

Co zyskasz wdrażając model Accounts Reconciliation?

Integracja z systemem ERP

FlexiReporting umożliwia integrację z dowolnym systemem ERP.
Dzięki temu jednym kliknięciem zaimportujesz zestawienia sald i obrotów księgi głównej dla wszystkich spółek do formularzy uzgodnieniowych systemu.

Elastyczne projektowanie uzgodnień

Każde konto może posiadać własną procedurę uzgodnienia.
Projektując proces Accounts Reconciliation z łatwością dopasujesz zakres, częstotliwość i reguły uzgodnień do potrzeb Twojej organizacji oraz przypiszesz odpowiedzialność za uzgodnienia do odpowiednich osób.

Gotowe formularze uzgodnieniowe

System automatycznie generuje formularze dla każdego uzgodnienia zawierające szczegółowe dane z ewidencji księgowej oraz listę wymaganych czynności kontrolnych.
Zespół księgowy otrzyma gotowe narzędzie, które sprawnie przeprowadzi go przez proces uzgodnień.

Transparentne wyjaśnienia różnic

Różnice i błędy zidentyfikowane w procesie accounts reconciliation mogą być szybko skorygowane w ewidencji księgowej.
To Ty decydujesz, czy korekty zaksięgujesz na bieżąco, czy wprowadzisz je do okresu historycznego. W obu przypadkach FlexiReporting zachowa historię uzgodnień oraz ślad audytowy dla zidentyfikowanych odchyleń.

Dokumentacja audytowa

Wdrażając proces accounts reconciliation skutecznie zbudujesz dokumentację audytową.
Historia wszystkich uzgodnień rejestrowana jest w systemie, dzięki czemu z łatwością przekażesz audytorowi szczegóły potwierdzające poprawność sald księgowych za dowolny okres.

Kontrola menadżerska

FlexiReporting umożliwi menadżerom skuteczną kontrolę nad realizacją procesu Accounts Aeconciliation.
CFO i Główny Księgowy zyskają narzędzie, który zapewni im dostęp online do zbiorczych raportów i szczegółowych zapisów wprowadzonych do systemu.

Pełna integracja z MS Excel

Kontroluj procesy, automatyzuj raporty.

Narzędzie do efektywnego zarządzania saldami: Automatyzacja na Twoją korzyść.

Dlaczego warto?

Zwiększysz poprawność

Uzgodnienie sald, przeprowadzone po zamknięciu ksiąg to okazja do sprawdzenia poprawności finansów.
Dzięki temu procesowi możesz spokojnie i skrupulatnie zweryfikować salda, inwestycje czy wyceny. To umożliwia skuteczną korektę danych.

Stworzysz bazę wiedzy

Wdrożenie procedur kontrolnych uporządkuje pracę zespołu.
Zebranie reguł uzgodnienia w spójne repozytorium dokumentów ułatwi pracę nowym i obecnym pracownikom.

Poprawisz komfort pracy

Prowadzenie formalnego procesu accounts reconciliation upraszcza współpracę z audytorem i zapobiega błędom.
W efekcie, zespół księgowy ma mniej problemów podczas badania sprawozdań.

Przeczytaj więcej o uzgodnieniu sald

Nasz blog to wartościowe i rzetelne źródło wiedzy o accounts reconciliation.
Przeczytaj artykuły i poradniki przygotowane przez ekspertów.

Badanie sprawozdania finansowego
Accounts reconciliation

Badanie sprawozdania finansowego – jak ograniczyć ryzyko

Badanie sprawozdania finansowego to proces, który wymaga precyzji, wnikliwości i dogłębnej analizy. Kluczowe jest zrozumienie, że to nie tylko zestawienie liczb, ale także historia, strategia i potencjał firmy. Poprzez dokładne przeanalizowanie danych, wskaźników i trendów, inwestorzy oraz interesariusze zyskują lepszy obraz sytuacji finansowej firmy, co przekłada się na mądrzejsze decyzje inwestycyjne i strategiczne.

Jak zorganizować proces uzgodnienia?

Nowoczesne zespoły księgowe wdrażają proces accounts reconciliation jako uzupełnienie do standardowych czynności kontrolnych w ramach zamknięcia miesiąca.

System accounts reconciliation

Dlaczego warto wybrać FlexiReporting jako system do accounts reconciliation?

Raportowanie sprawozdań finansowych

FlexiReporting wspiera raportowanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W przeciwieństwie do podstawowych narzędzi generowania SF XML, system obsługuje pełen proces przygotowania sprawozdania finansowego. W ramach automatyzacji sprawozdawczości jednostkowej system przetwarza zestawienia sald i obrotów księgi głównej do układu prezentacyjnego Rachunku Wyników oraz Bilansu. Odpowiednie mapowanie kont księgowych pozwala automatycznie wypełnić część not objaśniających. Reguły systemu generują wyjściową wersję Zestawienia Zmian w Kapitale Własnym oraz Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych. FlexiReporting umożliwia także wprowadzenie korekt i przekształceń (jeżeli są konieczne) oraz uzupełnienie pozostałych not objaśniających. Efektem procesu jest kompletne sprawozdanie finansowe w formacie SF XML. Oczywiście system zapewnia zgodność struktur raportowania XML z wymogami Ministerstwa Finansów.

System do uzgodnienie sald bilansowych

Rozwiązania FlexiSolutions mogą zostać wykorzystane do implementacji procesu Accounts Reconciliation. Praktyka formalnej weryfikacji sald bilansowych pozwala w znaczącym stopniu ograniczyć ryzyko zaraportowania nieprawidłowych wartości. Formalny proces uzgodnień krzyżowych upewnia Dyrektora Finansowego i Głównego Księgowego, iż księgi obrachunkowe spółki prowadzone są zgodnie z zatwierdzoną polityką rachunkowości.
FlexiReporting pozwala zautomatyzować istotną część uzgodnień. Elastyczne możliwości integracji z modułem księgi głównej systemu ERP oraz rejestrami pomocniczymi (środki trwałe, należności, zobowiązania, rachunki bankowe) mogą zostać wykorzystane do budowy reguł i raportów uzgodnienia. Automatyczne zestawienia sald na kontach księgowych z podsumowaniem zapisów w modułach szczegółowych potwierdzają poprawność sald i stanowią doskonałą dokumentację audytową. Optymalnie zaprojektowany proces może efektywnie łączyć uzgodnienia automatyczne oraz wyjaśnienie ręczne sporządzane przez księgowych. Dodatkowo liderzy sekcji i zespołów księgowych oraz menedżerowie z obszaru finansów i księgowości zyskują wgląd online do dokumentacji uzgodnień, oraz możliwość rewizji i akceptacji wyjaśnień przygotowanych przez „właścicieli” kont księgowych.