FlexiSolutions

rozliczenie kosztów

Rozliczenie kosztów energii i wody na produkcję i administrację

W większości firm produkcyjnych konieczne jest rozliczenie kosztów mediów - energii elektrycznej, cieplnej oraz wody - na produkcję i administrację. Informacja ta niezbędna jest do prawidłowej kalkulacji kosztów wyrobów gotowych. W jaki sposób monitorować i rozliczać koszty mediów by uzyskać wiarygodną informację zarządczą?
READ MORE