FlexiSolutions

proces uzgodnienia sald bilansowych - kontrola zarządcza

Jak przeprowadzić proces uzgodnienia sald bilansowych?

Nowoczesne zespoły księgowe wdrażają proces accounts reconciliation jako uzupełnienie do standardowych czynności kontrolnych wykonywanych w ramach zamknięcia miesiąca.
READ MORE