FlexiSolutions

WEBINAR: MSSF 16

Dowiedz się o kluczowych założeniach prezentacji leasingu, najmu i dzierżawy Przyjrzyj się inicjalnej wycenie kontraktu i odkryj praktyczne przykłady kalkulacji. Od zmian w opłatach, przez przedłużenie umowy, aż po aktualizacje stóp dyskontowych. Zobacz nagranie
webinar MSSF - nagranie

Temat: Praktyczne aspekty raportowania leasingu i najmu zgodnie z MSSF 16

Agenda spotkania

  • Podstawowe założenia dla stosowania MSSF 16 dla prezentacji leasingu i najmu w sprawozdaniach finansowych
  • Inicjalna wycena kontraktu – ustalenie wartości zobowiązania i środka trwałego oraz przygotowanie harmonogramu rozliczania umowy zgodnie z MSSF 16
  • Przykłady kalkulacji dla najczęstszych scenariuszy wymagających rekalkulacji harmonogramu rozliczeń:
  • Zmiana wysokości opłat (indeksacja czynszu, aneks do umowy)
  • Przedłużenie umowy zawartej na czas określony
  • Zmniejszenie zakresu leasingu (wcześniejsze zakończenie umowy lub ograniczenie powierzchni najmu)
  • Aktualizacja stóp dyskontowych

Prelegentki

Agnieszka Dziedziela

Agnieszka Dziedziela

Agnieszka (biegły rewident) to doświadczona specjalistka z bogatym doświadczeniem w obszarze finansów. Posiada wieloletnie doświadczenie na różnych stanowiskach, w tym audytora, specjalisty ds. raportowania, czy księgowej, co pozwoliło jej zgłębić wszystkie niuanse i wyzwania związane z tą dziedziną.

Obecnie skupia się na konsultacji i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań dla finansistów, koncentrując się na obszarach takich jak sprawozdawczość, controlling i zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracując w firmie FlexiSolutions, dąży do ułatwienia pracy kolegom z branży finansowej, zapewniając im efektywne narzędzia i rozwiązania, które usprawnią ich codzienne obowiązki.
Patrycja Rubacha

Patrycja Rubacha

Patrycja to doświadczona specjalistka finansowa z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta. Pracowała na różnych stanowiskach, gdzie zajmowała się analizą i identyfikacją struktur danych w systemie finansowo-księgowym, wdrożeniem raportowania elektronicznego ESEF (XBRL), rozwijaniem systemów informatycznych działów kontrolingu i księgowości, konsolidacją sprawozdań finansowych oraz audytem. Jej doświadczenie sanowi solidną podstawę do efektywnej pacy z działami księgowości i finansów.

W firmie FlexiSolutions skupia się na analizie potrzeb klienta i przekształcaniu ich w konkretne wymagania dotyczące systemu. Od momentu opracowania koncepcji rozwiązania, poprzez implementację aż do końcowych testów i szkoleń użytkowników, jej celem jest dostarczanie efektywnych narzędzi i rozwiązań, które znacząco przyspieszają codzienne obowiązki zespołu finansowego. Współpracuje przy tworzeniu nowych modułów systemu FlexiReporting, takich jak Accounting Reconciliation, MSSF16, Intercompany Matching i rozwijaniu modułu do skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie