FlexiSolutions

konsolidacja sprawozdań finansowych Excel

Konsolidacja sprawozdań finansowych – Excel czy program do konsolidacji?

Konsolidacja sprawozdań finansowych w Excel ma szereg ograniczeń. Poznaj 4 główne problemy, które rozwiążesz dzięki zastąpieniu arkusza kalkulacyjnego specjalistycznym oprogramowaniem do konsolidacji sprawozdań. Zobacz przykłady zastosowań FlexiReporting, które pomogą Ci zoptymalizować proces konsolidacji w Twojej firmie.
READ MORE
księgowanie MSSF16

WEBINAR: MSSF 16

Dowiedz się o kluczowych założeniach prezentacji leasingu, najmu i dzierżawy Przyjrzyj się inicjalnej wycenie kontraktu i odkryj praktyczne przykłady kalkulacji. Od zmian w opłatach, przez przedłużenie umowy, aż po aktualizacje stóp dyskontowych. Zarejestruj się już dziś!
READ MORE
Badanie sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego – jak ograniczyć ryzyko

Badanie sprawozdania finansowego to proces, który wymaga precyzji, wnikliwości i dogłębnej analizy. Kluczowe jest zrozumienie, że to nie tylko zestawienie liczb, ale także historia, strategia i potencjał firmy. Poprzez dokładne przeanalizowanie danych, wskaźników i trendów, inwestorzy oraz interesariusze zyskują lepszy obraz sytuacji finansowej firmy, co przekłada się na mądrzejsze decyzje inwestycyjne i strategiczne.
READ MORE
proces uzgodnienia sald - kontrola zarządcza

Jak przeprowadzić proces uzgodnienia sald bilansowych?

Nowoczesne zespoły księgowe wdrażają proces accounts reconciliation jako uzupełnienie do standardowych czynności kontrolnych wykonywanych w ramach zamknięcia miesiąca.
READ MORE
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

Jak przygotować skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF? Porównanie różnic konsolidacji sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSR/MSSF.
READ MORE
Metody konsolidacji sprawozdań finansowych / cash flow - przepływy pieniężne

Metody konsolidacji sprawozdań finansowych

Porównanie metod konsolidacji sprawozdań finansowych. Kiedy i w jaki sposób przeprowadzić konsolidację metodą pełną, proporcjonalną lub praw własności?
READ MORE
alokacja kosztów narzędzia

Alokacja kosztów – narzędzia do rozliczania kosztów

Jak stworzyć skuteczne narzędzie do alokacji kosztów? Co będzie lepszym rozwiązaniem - arkusz Excel, system ERP czy system controllingowy?
READ MORE
IFRS 16 księgowanie umów leasingu

IFRS 16 – jak sobie poradzić z księgowaniem umów leasingu i najmu?

IFRS 16 reguluje zasady prezentacji umów leasingu i najmu w sprawozdaniach finansowych. Jakie warunki powinieneś zapewnić, by mieć pewność poprawnego księgowania IFRS 16?
READ MORE
Alokacja kosztów w firmie

Alokacja kosztów – co sprawia, że wiele firm obawia się rozliczania kosztów w systemie controllingu

Alokacja kosztów to doskonałe narzędzie wspierające zarządzanie rentownością. Pokonanie trudności z wdrożeniem alokacji kosztów, pozwoli Ci zyskać wiedzę gdzie powstają zyski firmy!
READ MORE