FlexiSolutions

Budżetowanie kosztów logistyki

Budżetowanie kosztów logistyki

FlexiReporting jest doskonałym narzędziem controllingu kosztów logistyki. Rozwiązanie znajdzie zastosowanie zarówno jako narzędzie raportowania zarządczego operatorów logistycznych jak i moduł controllingu kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych.

System do budżetowania i raportowania automatyzuje planowanie kosztów transportu i magazynowania. Zintegrowany z budżetem sprzedaży i produkcji model planowania logistyki przede wszystkim upraszcza przygotowanie budżetu i zapewnia spójność danych.

Zobacz, jak FlexiReporting pomaga firmom produkcyjnym i handlowym skutecznie budżetować, prognozować i monitorować koszty logistyki.

Budżetowanie kosztów transportu

FlexiReporting istotnie sprawdza się jako narzędzie budżetowania kosztów zmiennych sprzedaży. W modelu budżetowym z łatwością ujmiesz koszty transportu i wysyłek do klientów.
System wspiera budżetowanie kosztów dostaw dla sprzedaży B2B oraz B2C. Dla przykładu system pomaga w budżetowaniu kosztów dostaw do sieci handlowych lub kluczowych odbiorców. W rezultacie model budżetowy pozwala na planowanie kosztów operatora logistycznego lub floty własnej. Z koleidostawy do klientów detalicznych (jako koszty logistyki w sklepach internetowych) mogą być ujęte w budżecie jako koszty usług pocztowych i kurierskich.
Wybierając FlexiReporting z łatwością zintegrujesz model planowania kosztów transportu z budżetem sprzedaży. Najczęstszy scenariusz to budżetowanie kosztów wysyłek do klientów za pomocą stawki jednostkowej. Na koniec zdefiniowany współczynnik logistyczny, przemnożony przez wolumen sprzedaży, pozwala w pełni zautomatyzować przygotowanie budżetu kosztów transportu.
System umożliwia automatyczne planowanie w budżecie refaktury kosztów transportu. Dodatkowo w raportowaniu rentowności sprzedaży istnieje opcja konstrukcji rachunku marż zapewniająca kompensatę przychodów i kosztów dostaw.
Budżetowanie kosztów
Budżetowanie kosztów

Budżet kosztów magazynowania

FlexiReporting efektywnie wspiera planowanie stałych i zmiennych kosztów dla magazynów i centrów logistycznych. System może funkcjonować jako element kompletnego modelu budżetowego w firmach produkcyjnych i handlowych. Alternatywnie, rozwiązanie może stanowić dedykowane narzędzie do budżetowania kosztów magazynowania operatorów logistycznych.
Planowanie kosztów najmu, mediów, ochrony i innych pozycji kosztów stałych realizowane jest za pomocą odpowiednich formatek. Odpowiedzialność budżetową w systemie przypisujesz zgodnie ze strukturą organizacyjną Twojej firmy. W rezultacie z łatwością skonfigurujesz proces budżetowy dopasowany do specyfiki organizacji.
Planując koszty zmienne operacji logistycznych efektywnie skorzystasz ze stawek jednostkowych. Przykładowo, system pomoże Ci w powiązaniu kosztów opakowań transportowych, kompletacji zamówień czy przygotowania wysyłek z budżetem sprzedaży.

Automatyzacja budżetowania z wykorzystaniem parametrów i współczynników gwarantuje spójność i poprawność danych niezależnie od liczby zmian i wersji budżetu. Co istotne system skutecznie aktualizuje budżet kosztów sprzedaży przy każdej zmianie założeń w procesie prognozowania operacyjnego.

Wskaźniki efektywności dla działu logistyki

FlexiReporting doskonale sprawdza się jako narzędzie controllingu logistyki. Spójny wielowymiarowy model danych integruje informacje finansowe i operacyjne, dzięki czemu zyskasz możliwość systematycznego monitorowania KPI dla działu logistyki.

Raportowanie i planowanie wskaźników dla operacji logistycznych z pewnością stwarza uniwersalne ramy dla oceny efektywności. Menedżerowie logistyki docenią spójne raportowanie kluczowych parametrów takich jak jednostkowy koszt na paletę, wskaźnik kosztu na kilometr czy średnia cena przesyłki.

Centralna kalkulacja wskaźników logistycznych wspiera analizę warunków dostaw w przekroju  klientów lub kanałów dystrybucji. Niewątpliwie wiarygodne wartości KPI gwarantują poprawność założeń planistycznych oraz pozwalają osiągnąć większą trafność budżetów i prognoz.

controlling logistyki/ zastosowania
budżetowanie logistyki

Budżetowanie logistyki wejściowej

FlexiReporting wspiera przygotowanie budżetu zakupów materiałów w firmach produkcyjnych. Rozwiązanie do planowania, zintegrowane z modelem budżetowania produkcji, pomaga w estymacji zapotrzebowania na odpowiednie materiały i komponenty.  

Z drugiej strony opcja automatycznego importu danych z modułu MRP zapewnia maksymalną trafność prognoz operacyjnych. Szczegóły zamówień zakupowych mogą być planowane na poziomie każdego indeksu. System potrafi efektywnie połączyć informacje o aktualnych stanach magazynowych oraz prognozowanym zużyciu na potrzeby produkcji w spójnych raportach modelu prognozy zakupów.

Alokacja kosztów logistyki

FlexiReporting umożliwia alokację kosztów logistyki w modelach controllingu rentowności sprzedaży. Dużo naszych klientów korzysta z systemu w celu rozliczenia kosztów dostaw i operacji magazynowych na klientów oraz produkty.

System alokuje na klientów i produkty syntetyczne wartości kosztów zarejestrowane w ewidencji finansowo-księgowej. Wykorzystanie jako klucza alokacji operacyjnych danych o zrealizowanych wysyłkach pozwala sprawiedliwie przypisać koszty do odpowiednich obiektów.

Model alokacji kosztów logistyki może być bez wątpienia wdrożony niezależnie od systemu księgowego i magazynowego wykorzystywanego w firmie. Integracja procesów operacyjnych nie jest wymagana, gdyż FlexiReporting połączy odpowiednie księgowania na kontach i jednostkach logistycznych z analityką operacji wejścia lub wyjścia produktów przypisanych do odpowiednich lokalizacji, klientów lub kanałów dystrybucji.

alokacja logistyki / alokacja kosztów narzędzia