FlexiSolutions

controlling sprzedaży - kontrola zarządcza/ zastosowania

Optymalna alokacja kosztów

Chcesz lepiej rozumieć rentowność swoich produktów czy klientów?

FlexiReporting to nie tylko narzędzie - to Twój partner w automatyzacji rozliczania kosztów. Elastyczność naszego rozwiązania pozwala dostosować się do specyficznych potrzeb Twojej firmy.

Korzystając z FlexiReporting, zyskasz swobodę wyboru kluczy alokacji i pewność, że Twoje rozliczenia są dokładne i skuteczne dla raportowania zarządczego. Prościej, efektywniej i z myślą o Tobie.

Kompleksowe wsparcie dla zaawansowanych reguł alokacji kosztów

Zoptymalizuj przetwarzanie danych w modelu alokacji poprzez eliminację arkuszy i formuł Excel. Automatycznie wyliczaj klucze alokacji na podstawie danych finansowych i operacyjnych.

Z pomocą FlexiReporting zyskasz gwarancję poprawności kalkulacji kluczy i rozliczania kosztów. Korzystając z raportów pokazujących szczegóły alokacji, będziesz pewien, że każdego miesiąca rozliczenie kosztów przebiegło pomyślnie.

Projektujesz i modyfikujesz reguły alokacji zgodnie z modelem biznesowym Twojej firmy. Dzięki narzędziu rozliczysz koszty na centra zysków, projekty, klientów czy produkty, z taką dokładnością, jakiej potrzebujesz.

raportowanie - kontrola zarządcza
BI

Narzędzie, które zoptymalizuje procesy

Dzięki automatyzacji FlexiReporting pobierze i przetworzy koszty bezpośrednie z systemu księgowego. Import szczegółów transakcyjnych pozwoli na drill down do szczegółów faktury.
Zintegrujesz proces zbierania kluczy alokacyjnych z całej organizacji a za pomocą dopasowanych formatek zbierzesz odpowiednie dane z innych działów organizacji.
Możesz odwzorować model biznesowy Twojej firmy. Swobodnie definiuj etapy i reguły alokacji, by zbudować proces, który rozliczy koszty zgodnie z przyjętą metodyką oraz samodzielnie zarządzaj konfiguracją modelu, bez pisania makr VBA oraz angażowania specjalistów IT.

Dowolne modele i narzędzia alokacji

Za pomocą narzędzia alokujesz koszty koszty pośrednie na centra zysków, segmenty działalności czy projekty, klientów, produkty. Budujesz zarządczy rachunek wyników oraz model controllingowy pozwalający na wielowymiarową analizę rentowności.
Możesz alokować koszty wynagrodzeń i rozliczać pracowników na projekty. Szczegółowy model alokacji kosztów pracy rozliczy wynagrodzenie zgodnie z rejestrem czasu pracy Twoich pracowników. Jednocześnie, przetwarzasz poufne dane kadrowe w bezpieczny sposób.
Model sprawdzi się też w alokacji kosztów w budżecie i prognozach. Dzięki temu, zachowasz spójność i porównywalność raportowania wszystkich scenariuszy danych.
controlling sprzedaży / zastosowania
controlling finansowy

Weryfikacja i poprawność danych

Z naszym narzędziem zapomnisz o błędach i niespójnościach w rozliczaniu kosztów. System udostępni Ci transparentne raporty pozwalające na szybką weryfikację poprawności alokacji. Docenisz je odpowiadając na pytania ad-hoc o sposób kalkulacji poszczególnych obciążeń i rozliczeń.
Jednocześnie przygotujesz kompletny pakiet raportów zarządczych. Będziesz monitorować wyniki jednostek przedi po alokacji kosztów a wielowymiarowy rachunek marż, pozwoli Ci analizować rentowność centrów zysku po kosztach bezpośrednich oraz z uwzględnieniem alokowanych kosztów pośrednich i ogólnofirmowych.