FlexiSolutions

Konsolidacja sprawozdań finansowych – Excel czy program do konsolidacji?

Konsolidacja sprawozdań finansowych w Excel ma szereg ograniczeń. Poznaj 4 główne problemy, które rozwiążesz dzięki zastąpieniu arkusza kalkulacyjnego specjalistycznym oprogramowaniem do konsolidacji sprawozdań. Zobacz przykłady zastosowań FlexiReporting, które pomogą Ci zoptymalizować proces konsolidacji w Twojej firmie.
konsolidacja sprawozdań finansowych Excel / system controllingu HR

Konsolidacja sprawozdań finansowych - Excel a oprogramowanie - różnice

Czy możesz przygotować skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel? Owszem!

Ale czy proces ten jest sprawniejszy, gdy skorzystasz z oprogramowania do konsolidacji sprawozdań finansowych? Zdecydowanie!

Chociaż inwestycja w oprogramowanie nie zawsze wydaje się konieczna, może znacząco uporządkować i przyspieszyć wiele aspektów raportowania grupowego.

Co zyskujesz dzięki wykorzystaniu oprogramowania do konsolidacji sprawozdań finansowych? Cztery główne usprawnienia w porównaniu z procesem realizowanym wyłącznie za pomocą Microsoft Excel to:

  1. Automatyzacja przygotowania sprawozdań jednostkowych na podstawie danych księgowych.
  2. Poprawa kontroli nad jakością raportów spółek zależnych.
  3. Uproszczenie proces uzgodnień transakcji intercompany.
  4. Uporządkowanie korekt konsolidacyjnych.

 

W efekcie oprogramowanie do konsolidacji oferuje znacznie więcej niż najbardziej zaawansowany arkusz kalkulacyjny Excel. Jak to działa?

1. Automatyzacja pakietów jednostkowych

Dzięki właściwemu wdrożeniu oprogramowania do konsolidacji, prace spółek stają się prostsze, a jednostka dominująca zyskuje pewność poprawności danych. Typowe wdrożenie FlexiReporting umożliwia automatyczne generowanie podstawowych sprawozdań finansowych – Rachunku Wyników i Bilansu – przez mapowanie pozycji zakładowego planu kont spółek zależnych do struktur raportowania grupowego. Bezpośrednia integracja z systemem księgowym lub technicznie prostsze rozwiązania, takie jak import zestawienia sald i obrotów księgi głównej (jako raportu CSV/XLS/TXT), gwarantują powtarzalność i usuwają konieczność ręcznego wypełniania formularzy.

Choć konieczne jest uwzględnienie wszelkich niuansów sprawozdawczości finansowej i standardów rachunkowości, system do konsolidacji pozwala zautomatyzować cały proces. Dla spółki oznacza to oszczędność czasu na kluczowych etapach przygotowania pakietu.

 

Jednostka dominująca zyskuje dostęp do danych wyższej jakości oraz możliwość szczegółowego wglądu w pozycje, co jest przydatne w dalszych etapach uzgodnień i wyłączeń konsolidacyjnych.

2. Raporty walidacyjne

Dobrze zaprojektowany zestaw reguł walidacyjnych zapewnia natychmiastową kontrolę spójności całego sprawozdania finansowego. Aby wyeliminować rozbieżności między notami a sprawozdaniem, warto stworzyć kompleksowy system alertów wychwytujących różnice w wartościach podawanych w różnych sekcjach pakietu konsolidacyjnego.

W jakim aspekcie system do konsolidacji przewyższa arkusz kalkulacyjny?

Przede wszystkim uniemożliwia modyfikowanie wartości, które pozostawać powinny niezmienione. Na przykład „bilansy otwarcia” są automatycznie importowane do not na podstawie danych z poprzedniego roku.

Odpowiednio skonfigurowany system eliminuje konieczność ich ręcznego wprowadzania i zapewnia, że ich modyfikacja jest transparentna i dokładna. Co więcej, systemy do konsolidacji często zawierają funkcję „raportu walidacyjnego”, który agreguje kluczowe sprawdzenia dla wszystkich spółek w procesie konsolidacji.

3. Uzgodnienie i wyłączenia transakcji wewnątrzgrupowych

Zasilony odpowiednimi danymi, system do konsolidacji automatycznie generuje raporty uzgodnień intercompany według ustalonych reguł.

Może to obejmować krzyżowe sprawdzenie sald należności i zobowiązań czy porównanie przychodów i kosztów wewnątrzgrupowych. Księgowi w spółkach zależnych mają dostęp do tych raportów, widząc transakcje intercompany oraz ewentualne rozbieżności.

Dodatkowo system może porównywać transakcje ICO w ich walutach, automatycznie neutralizując różnice związane z kursami walutowymi.

W FlexiReporting można także integrować proces na poziomie indywidualnych dokumentów. Automatyczny import danych pozwala na sparowanie faktur zarejestrowanych przez dwie strony, identyfikując niezgodności czy braki bez dodatkowej analizy, czy komunikacji.

Zautomatyzowane uzgodnienia w systemie nie tylko upraszczają pracę tych odpowiedzialnych za konsolidację, ale także umożliwiają regularne miesięczne kontrole, gwarantując dokładność danych do raportowania menadżerskiego i ograniczając liczbę dokumentów do weryfikacji podczas sporządzania sprawozdań kwartalnych czy rocznych.

4. Korekty konsolidacyjne

Arkusze kalkulacyjne, mimo swojej elastyczności, często nie gwarantują czytelności i porządku, zwłaszcza gdy chodzi o ewidencję korekt konsolidacyjnych. Wprowadzane dane czy formuły w Excelu zazwyczaj są jasne tylko dla osoby, która je tworzyła.

Natomiast systemy konsolidacyjne działają bardziej jak „księgowość konsolidacyjna”. Umożliwiają one wprowadzenie korekt w sposób strukturalny, przypominający tradycyjne księgowanie.

Systemy te wymuszają czytelność i uporządkowanie: każda korekta jest dokładnie opisana, ma unikalny numer i jest zbilansowana. Funkcje takie jak automatyczne przenoszenie korekt z lat ubiegłych czy kontrola kursów walutowych zapewniają przejrzystość i kontrolę, której nie można uzyskać przy użyciu samego Excela.

Program do konsolidacji sprawozdań finansowych - podsumowanie

Podsumowując, korzyści płynące z ulepszenia procesu sprawozdawczego za pomocą dedykowanego narzędzia IT są ogromne. Menadżerowie finansowi doceniają redukcję ryzyka, lepszą kontrolę, mniejsze zależności od jednostkowych pracowników czy też łatwiejszą współpracę z audytorami. 

Wiele dużych polskich firm dostrzegło te korzyści już kilkanaście lat temu, inwestując w specjalistyczne systemy konsolidacyjne. Dziś rynek oferuje także rozwiązania dla firm mniejszych, które jeszcze nie są na liście „Top 100”, ale które także mogą czerpać korzyści z takich inwestycji.

Dlatego inwestycja w narzędzia takie jak FlexiReporting może przynieść korzyści każdej firmie, która wciąż opiera się głównie na arkuszach kalkulacyjnych.

wpływ mssf
MSSF 16

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie finansowe

Adopcja MSSF jako standardu rachunkowości wpływa na przedstawienie wartości w sprawozdaniach finansowych, szczególnie w kontekście leasingu i najmu według MSSF16.

Artykuł analizuje te zmiany, wskazując, jak norma ta modyfikuje bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie przepływów pieniężnych, podkreślając kluczowe różnice i nowe wyzwania w sprawozdawczości finansowej.

Czytaj więcej >
controlling w firmie produkcyjnej
Controlling

WEBINAR: Controlling w firmie produkcyjnej

Poznaj najlepsze praktyki controllingu w firmach produkcyjnych podczas bezpłatnego webinaru. Eksperci branżowi podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc Ci zwiększyć efektywność produkcji i zoptymalizować koszty.

Czytaj więcej >
Budżetowanie w grupie kapitałowej
Budżetowanie

Budżetowanie w Grupie Kapitałowej

Budżetowanie w ramach Grup Kapitałowych jest procesem skomplikowanym, który wymaga uwzględnienia struktury grupy, różnorodności modeli biznesowych poszczególnych spółek, walut, transakcji wewnętrznych i różnic kulturowych.

Wiele firm z tego powodu ogranicza się do planowania na poziomie indywidualnych spółek, pomimo że skonsolidowany budżet jest kluczowy dla efektywnego zarządzania finansami całej Grupy. W artykule eksplorowane są wyzwania związane z budżetowaniem w grupach oraz przedstawiane są najlepsze praktyki w tym obszarze.

Czytaj więcej >
skonsolidowany bilans / system controllingu HR
Konsolidacja

Jak sporządzić skonsolidowany bilans?

Zastanawiasz się, jak skutecznie sporządzić skonsolidowany bilans w swojej firmie? Poznaj nasz praktyczny przewodnik, który krok po kroku prowadzi przez cały proces. Dowiedz się, jakie korekty nałożyć na jednostkowe bilanse spółek podlegających konsolidacji, aby zyskać dokładny i rzetelny obraz finansów całej grupy kapitałowej.

Czytaj więcej >
Korekty konsolidacyjne / kariera
Konsolidacja

Korekty konsolidacyjne – przykłady

Zdobądź konkretne wskazówki i przykłady, które pomogą Ci w efektywnym i precyzyjnym przygotowaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zrozum i zastosuj korekty konsolidacyjne w praktyce.

Dowiedz się, jak przeprowadzać korekty kapitałowe, wyłączać rozrachunki wzajemne i eliminować zyski lub straty ujęte w aktywach. Przeczytaj poradnik dla profesjonalistów w dziedzinie finansów i controllingu, zajmujących się tworzeniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej >

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie