FlexiSolutions

PowerBI w controllingu / controlling finansowy / alokacja kosztów narzędzia / alokacja kosztów w controllingu / system do budżetowania i prognozowania / system epm

Controlling finansowy: skuteczne raportowanie

FlexiReporting to zaawansowana platforma do kontrolingu finansowego, która automatyzuje raportowanie miesięczne, takie jak Rachunek Wyników, Bilans czy Cash Flow.

Zintegrowana z systemami ERP, zapewnia spójne źródło informacji finansowych. Dzięki modułom budżetowania, konsolidacji finansowej oraz alokacji kosztów zyskujesz efektywne narzędzie do controllingu i raportowania finansowego.

Controlling finansowy - raporty dla Zarządu i Rady Nadzorczej

FlexiReporting idealnie dopasowuje się do Twoich potrzeb w zakresie raportowania finansowego. Prezentuj wyniki finansowe na miarę potrzeb Zarządu czy Rady Nadzorczej dzięki elastycznemu projektowaniu raportów.

Dostosuj zakres i głębokość analiz do charakteru Twojego biznesu. Wyeksponuj kluczowe wskaźniki, od marży brutto po EBITDA, oraz dokładne analizy efektywności. Wszystko oparte na jednolitym źródle danych, obejmującym aktualne wyniki, prognozy, dane historyczne i wiele innych.

controlling personalny / Business Intelligence

Masz pewność spójnego i kompletnego źródła danych do raportowania – łącząc bieżące wyniki, budżety, prognozy oraz dane historyczne. FlexiReporting przemienia Twoje dane w przejrzyste dashboardy i wykresy, gotowe do eksportu do Excela czy PowerPoint. Raportowanie finansowe staje się prostsze i efektywne.

FlexiSolutions / system do budżetowania / czym zajmuje się controlling / controlling wynagrodzeń

Raportowanie Rachunku Wyników według segmentów biznesowych

FlexiReporting to klucz do efektywnego raportowania zarządczego. Jego głównym zadaniem jest ułatwienie prezentacji kluczowych pozycji przychodów i kosztów firmy, umożliwiając głębsze zrozumienie wyników finansowych

System umożliwia szczegółowe przyglądanie się wynikom finansowym poszczególnych dywizji, regionów, a nawet indywidualnych klientów, oferując możliwość przeprowadzenia wielowymiarowej analizy finansowej.

Niezależnie od preferowanego układu Rachunku Wyników, FlexiReporting dostosowuje się do Twoich potrzeb. Wykorzystuje zaawansowane mapowanie i reguły informacyjne do zapewnienia spójności i precyzyjności danych.

Jednym z kluczowych aspektów raportowania jest możliwość dokładnej analizy EBITDA oraz precyzyjnego modelowania marż. System umożliwia również dokładne uwzględnienie korekt zarządczych, takich jak zdarzenia jednorazowe, zapewniając pełną przejrzystość i realne przedstawienie dynamiki finansowej przedsiębiorstwa.

Controlling finansowy - monitorowanie realizacji budżetu kosztów

FlexiReporting ułatwia i przyspiesza kontrolę kosztów, oferując zautomatyzowane budżetowanie i raportowanie. Skupiając się na korzyściach, pozwala menedżerom otęchnąć, eliminując potrzebę ręcznego zestawiania raportów.

Jego moc tkwi w sprawnym korzystaniu z danych z głównych ksiąg rachunkowych lub systemów ERP, przyporządkowując je do odpowiednich pozycji budżetowych. Dzięki danym z poprzedniego roku prognozami i łatwo dostępnym budżetem generowanie raportów online staje się proste dla menedżerów każdego centrum kosztowego.

FlexiSolutions / program do sprawozdań finansowych / controlling finansowy

Dzięki intuicyjnemu systemowi ról w FlexiReporting kierownicy mają dostęp do informacji skrojonych na miarę ich potrzeb. Uwalnia to zespół od kontrolingu finansowego od zbędnych zapytań, a kierownicy mogą samodzielnie zagłębiać się w szczegóły raportów. To nie tylko zwiększa dyscyplinę budżetową, ale także kształtuje odpowiedzialność za wyniki finansowe, wspierając ewolucję kultury organizacyjnej.

FlexiSolutions controlling finansowy / controlling produkcji

Sprawozdania finansowe - budżetowanie i raportowanie

Rozszerz zakres swojego raportowania controllingu z FlexiReporting. System stanowi alternatywę dla raportowania pozycji aktywów i pasywów i oferuje możliwość zaciągnięcia danych bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego. 

Oprogramowanie zapewnia kompleksowe podejście do raportowania, od Bilansu po Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych. Wskaźniki, jak rotacja kapitału, wskaźniki płynności finansowej, ROA czy ROE, są na wyciągnięcie ręki. 

Jeśli myślisz o planowaniu, FlexiReporting jest partnerem w budżetowaniu i prognozowaniu. Wiele firm już korzysta z naszych modeli, integrując budżety różnych działów. Z planistycznego punktu widzenia jest to jak stworzenie harmonii finansowej metodą bottom-up.

Nie zapominajmy też o wsparciu w zakresie kowenantów bankowych. Monitoruj wskaźniki finansowe, aby być zawsze krok przed potrzebami i oczekiwaniami Zarządu oraz Dyrektora Finansowego. FlexiReporting to Twoja finansowa deska rozdzielcza, która nieustannie działa na Twoją korzyść.

FlexiReporting - zaawansowana platforma do controlingu finansowego

FlexiReporting to oprogramowanie, które automatyzuje raportowanie finansowe, ułatwia konsolidację finansową i budżetowanie. Jest zintegrowane z systemami ERP, co zapewnia spójne źródło informacji.

Kluczowe cechy FlexiReporting:

  • Raportowanie zarządcze: Ułatwia tworzenie raportów dla Zarządu i Rady Nadzorczej, prezentując kluczowe wskaźniki i analizy.
  • Raportowanie Rachunku Wyników: Umożliwia szczegółowe analizy wyników wg segmentów biznesowych, dywizji, regionów, a nawet klientów.
  • Monitorowanie realizacji budżetu: Automatyzuje budżetowanie i raportowanie, ułatwiając kontrolę kosztów.
  • Sprawozdania finansowe: Oferuje kompleksowe raportowanie Bilansu, Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych i innych wskaźników finansowych.
  • Budżetowanie i prognozowanie: Pomaga w budżetowaniu i prognozowaniu na podstawie danych historycznych i modeli.
  • Wsparcie konwenantów bankowych: Umożliwia monitorowanie wskaźników finansowych istotnych dla spełnienia umów z bankami.

Zobacz też:

system controllingowy / PowerBI w controllingu / uzgodnienie transakcji

Power BI w controllingu – czego potrzebujesz do skutecznego raportowania

Jak technologia wspomaga raportowanie i wizualizację danych? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym omawiamy działanie Power BI. Prezentujemy zarówno zalety, jak i wady, a także koszty związane z wdrożeniem.

Poruszamy również temat różnic i przewag między Power BI a Microsoft Excel oraz FP&A. Opisujemy także wyzwania i aspekty integracji danych w kontekście wdrożenia.

Czytaj więcej >

Kontroluj wyniki finansowe, automatyzuj procesy controllingowe.

Popraw terminowość, jakość i efektywność raportowania.