FlexiSolutions

controlling sprzedaży - kontrola zarządcza/ zastosowania

Controlling finansowy - innowacyjny system raportowania i budżetowania

FlexiReporting to zaawansowana platforma do kontrolingu finansowego, która automatyzuje raportowanie miesięczne, takie jak Rachunek Wyników, Bilans czy Cash Flow.

Zintegrowana z systemami ERP, zapewnia spójne źródło informacji finansowych.
Dzięki modułom budżetowania, konsolidacji finansowej oraz alokacji kosztów zyskujesz efektywne narzędzie do kontrolingu i raportowania finansowego.

Controlling finansowy - raporty dla Zarządu i Rady Nadzorczej

FlexiReporting idealnie dopasowuje się do Twoich potrzeb w zakresie raportowania finansowego. Prezentuj wyniki finansowe na miarę potrzeb Zarządu czy Rady Nadzorczej dzięki elastycznemu projektowaniu raportów.

 

 

Dostosuj zakres i głębokość analiz do charakteru Twojego biznesu. Wyeksponuj kluczowe wskaźniki, od Marży brutto po EBITDA, oraz dokładne analizy efektywności. Wszystko oparte na jednolitym źródle danych, obejmującym aktualne wyniki, prognozy, dane historyczne i wiele innych.

Masz pewność spójnego i kompletnego źródła danych do raportowania – łącząc bieżące wyniki, budżety, prognozy oraz dane historyczne. FlexiReporting przemienia Twoje dane w przejrzyste dashboardy i wykresy, gotowe do eksportu do Excela czy PowerPoint. Raportowanie finansowe staje się prostsze i efektywne

raportowanie - kontrola zarządcza
BI

Raportowanie Rachunku Wyników według segmentów biznesowych

FlexiReporting to klucz do efektywnego raportowania zarządczego. Jego głównym zadaniem jest ułatwienie prezentacji kluczowych pozycji przychodów i kosztów firmy, umożliwiając głębsze zrozumienie wyników finansowych

Z głęboką wielowymiarowością tego narzędzia, analiza finansowa nie zna barier. Podejrzyj wyniki według dywizji, regionu czy nawet konkretnego klienta.

Niezależnie od preferowanego układu Rachunku Wyników, FlexiReporting dostosowuje się do Twoich potrzeb. Wykorzystuje zaawansowane mapowanie i reguły informacyjne do zapewnienia spójności i precyzyjności danych.

Jednym z kluczowych aspektów raportowania jest możliwość dokładnej analizy EBITDA oraz precyzyjnego modelowania marż. System umożliwia również dokładne uwzględnienie korekt zarządczych, takich jak zdarzenia jednorazowe, zapewniając pełną przejrzystość i realne przedstawienie dynamiki finansowej przedsiębiorstwa.

Controlling finansowy - monitorowanie realizacji budżetu kosztów

FlexiReporting ułatwia i przyspiesza kontrolę kosztów, oferując zautomatyzowane budżetowanie i raportowanie. Skupiając się na korzyściach, pozwala menedżerom oddechnąć, eliminując potrzebę ręcznego zestawiania raportów.

Jego moc tkwi w sprawnym korzystaniu z danych z głównych ksiąg rachunkowych lub systemów ERP, przyporządkowując je do odpowiednich pozycji budżetowych. A z danymi z poprzedniego roku, prognozami i budżetem łatwo dostępnymi, generowanie raportów online staje się proste dla menedżerów każdego centrum kosztowego.

Dzięki intuicyjnemu systemowi ról w FlexiReporting kierownicy mają dostęp do informacji skrojonych na miarę ich potrzeb. Uwalnia to zespół od kontrolingu finansowego od zbędnych zapytań, a kierownicy mogą samodzielnie zagłębiać się w szczegóły raportów. To nie tylko zwiększa dyscyplinę budżetową, ale także kształtuje odpowiedzialność za wyniki finansowe, wspierając ewolucję kultury organizacyjnej.

controlling sprzedaży / zastosowania
controlling finansowy

Sprawozdania finansowe - budżetowanie i raportowanie

Rozszerz zakres swojego raportowania controllingu z FlexiReporting. System stanowi alternatywę dla raportowania pozycji aktywów i pasywów możliwe bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego. To narzędzie oferuje kompleksowe podejście do raportowania, od Bilansu po Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych. Wskaźniki, jak rotacja kapitału, wskaźniki płynności finansowej, ROA czy ROE, są na wyciągnięcie ręki. 

Jeśli myślisz o planowaniu, FlexiReporting jest partnerem w budżetowaniu i prognozowaniu. Wiele firm już korzysta z jego modeli, integrując budżety różnych działów. Z planistycznego punktu widzenia jest to jak stworzenie harmonii finansowej metodą bottom-up.

Nie zapominajmy też o wsparciu w zakresie kowenantów bankowych. Monitoruj wskaźniki finansowe, aby być zawsze krok przed potrzebami i oczekiwaniami Zarządu oraz Dyrektora Finansowego. FlexiReporting to Twoja finansowa deska rozdzielcza, która nieustannie działa na Twoją korzyść.

Kontroluj wyniki finansowe, automatyzuj procesy controllingowe.

Popraw terminowość, jakość i efektywność raportowania.