FlexiSolutions

PowerBI w controllingu / controlling finansowy / alokacja kosztów narzędzia / alokacja kosztów w controllingu

Controlling finansowy: skuteczne raportowanie

FlexiReporting to zaawansowana platforma do kontrolingu finansowego, która automatyzuje raportowanie miesięczne, takie jak Rachunek Wyników, Bilans czy Cash Flow.

Zintegrowana z systemami ERP, zapewnia spójne źródło informacji finansowych. Dzięki modułom budżetowania, konsolidacji finansowej oraz alokacji kosztów zyskujesz efektywne narzędzie do controllingu i raportowania finansowego.

Controlling finansowy - raporty dla Zarządu i Rady Nadzorczej

FlexiReporting idealnie dopasowuje się do Twoich potrzeb w zakresie raportowania finansowego. Prezentuj wyniki finansowe na miarę potrzeb Zarządu czy Rady Nadzorczej dzięki elastycznemu projektowaniu raportów.

Dostosuj zakres i głębokość analiz do charakteru Twojego biznesu. Wyeksponuj kluczowe wskaźniki, od marży brutto po EBITDA, oraz dokładne analizy efektywności. Wszystko oparte na jednolitym źródle danych, obejmującym aktualne wyniki, prognozy, dane historyczne i wiele innych.

controlling personalny / Business Intelligence

Masz pewność spójnego i kompletnego źródła danych do raportowania – łącząc bieżące wyniki, budżety, prognozy oraz dane historyczne. FlexiReporting przemienia Twoje dane w przejrzyste dashboardy i wykresy, gotowe do eksportu do Excela czy PowerPoint. Raportowanie finansowe staje się prostsze i efektywne.

FlexiSolutions / system do budżetowania / czym zajmuje się controlling

Raportowanie Rachunku Wyników według segmentów biznesowych

FlexiReporting to klucz do efektywnego raportowania zarządczego. Jego głównym zadaniem jest ułatwienie prezentacji kluczowych pozycji przychodów i kosztów firmy, umożliwiając głębsze zrozumienie wyników finansowych

System umożliwia szczegółowe przyglądanie się wynikom finansowym poszczególnych dywizji, regionów, a nawet indywidualnych klientów, oferując możliwość przeprowadzenia wielowymiarowej analizy finansowej.

Niezależnie od preferowanego układu Rachunku Wyników, FlexiReporting dostosowuje się do Twoich potrzeb. Wykorzystuje zaawansowane mapowanie i reguły informacyjne do zapewnienia spójności i precyzyjności danych.

Jednym z kluczowych aspektów raportowania jest możliwość dokładnej analizy EBITDA oraz precyzyjnego modelowania marż. System umożliwia również dokładne uwzględnienie korekt zarządczych, takich jak zdarzenia jednorazowe, zapewniając pełną przejrzystość i realne przedstawienie dynamiki finansowej przedsiębiorstwa.

Controlling finansowy - monitorowanie realizacji budżetu kosztów

FlexiReporting ułatwia i przyspiesza kontrolę kosztów, oferując zautomatyzowane budżetowanie i raportowanie. Skupiając się na korzyściach, pozwala menedżerom otęchnąć, eliminując potrzebę ręcznego zestawiania raportów.

Jego moc tkwi w sprawnym korzystaniu z danych z głównych ksiąg rachunkowych lub systemów ERP, przyporządkowując je do odpowiednich pozycji budżetowych. Dzięki danym z poprzedniego roku prognozami i łatwo dostępnym budżetem generowanie raportów online staje się proste dla menedżerów każdego centrum kosztowego.

FlexiSolutions / program do sprawozdań finansowych / controlling finansowy

Dzięki intuicyjnemu systemowi ról w FlexiReporting kierownicy mają dostęp do informacji skrojonych na miarę ich potrzeb. Uwalnia to zespół od kontrolingu finansowego od zbędnych zapytań, a kierownicy mogą samodzielnie zagłębiać się w szczegóły raportów. To nie tylko zwiększa dyscyplinę budżetową, ale także kształtuje odpowiedzialność za wyniki finansowe, wspierając ewolucję kultury organizacyjnej.

FlexiSolutions controlling finansowy

Sprawozdania finansowe - budżetowanie i raportowanie

Rozszerz zakres swojego raportowania controllingu z FlexiReporting. System stanowi alternatywę dla raportowania pozycji aktywów i pasywów i oferuje możliwość zaciągnięcia danych bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego. 

Oprogramowanie zapewnia kompleksowe podejście do raportowania, od Bilansu po Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych. Wskaźniki, jak rotacja kapitału, wskaźniki płynności finansowej, ROA czy ROE, są na wyciągnięcie ręki. 

Jeśli myślisz o planowaniu, FlexiReporting jest partnerem w budżetowaniu i prognozowaniu. Wiele firm już korzysta z naszych modeli, integrując budżety różnych działów. Z planistycznego punktu widzenia jest to jak stworzenie harmonii finansowej metodą bottom-up.

Nie zapominajmy też o wsparciu w zakresie kowenantów bankowych. Monitoruj wskaźniki finansowe, aby być zawsze krok przed potrzebami i oczekiwaniami Zarządu oraz Dyrektora Finansowego. FlexiReporting to Twoja finansowa deska rozdzielcza, która nieustannie działa na Twoją korzyść.

Zobacz też:

system controllingowy / PowerBI w controllingu

Power BI w controllingu – czego potrzebujesz do skutecznego raportowania

Jak technologia wspomaga raportowanie i wizualizację danych? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym omawiamy działanie Power BI. Prezentujemy zarówno zalety, jak i wady, a także koszty związane z wdrożeniem.

Poruszamy również temat różnic i przewag między Power BI a Microsoft Excel oraz FP&A. Opisujemy także wyzwania i aspekty integracji danych w kontekście wdrożenia.

Czytaj więcej >
automatyzacja raportowania

Automatyzacja raportowania do Głównego Urzędu Statystycznego

Polski oddział międzynarodowej sieci handlowej poszukiwał narzędzia, które usprawniłoby pracę zespołu sprawozdawczości. Okresowe raportowanie do Głównego Urzędu Statystycznego dla ponad 80 spółek wchodzących w skład polskiej części koncernu istotnie angażowało zasoby firmy. FlexiReporting zautomatyzował cały proces raportowania od importu danych z systemu SAP R/3 po wysyłkę gotowych raportów do serwisu internetowego GUS.

Czytaj więcej >

Kontroluj wyniki finansowe, automatyzuj procesy controllingowe.

Popraw terminowość, jakość i efektywność raportowania.