FlexiSolutions

WEBINAR: Narzędzia controllingu HR

Unikalne warsztaty online dopasowane do potrzeb kontrolerów i analityków HR. Zapraszamy na bezpłatne spotkanie polecane dla wszystkich, którzy szukają inspiracji dla optymalizacji i automatyzacji raportowania, budżetowania i prognozowania zatrudnienia oraz kosztów osobowych.
webinar

Agenda spotkania

10.00 – 10.45 – Budżetowanie i monitorowanie zatrudnienia i kosztów

Praktyczne koncepcje i rozwiązania do zastosowania w procesach budżetowania, prognozowania i analizy odchyleń w obszarze zatrudnienia i wynagrodzeń.

10.45 – 11.30 – Dashboard HR i raportowanie ESG

Różni interesariusze, podobne KPI – przykłady raportów i wskaźników kadrowo-płacowych wykorzystywanych w raportowaniu zarządczym i sprawozdawczości obligatoryjnej.

11.30 – 12.00Controlling HR w systemie FlexiReporting

Prezentacja rozwiązań FlexiSolutions wspierających procesy planowania i analizy zatrudnienia oraz kosztów osobowych.

Prowadzący:

Mariusz Sumiński, Dyrektor Zarządzający we FlexiSolutions

Renata Kopyczyńska, Konsultantka, lider wdrożeń rozwiązań controllingowych i analitycznych dla HR

W trakcie spotkania przedstawimy praktyczne przykłady rozwiązań wspierających planowanie i analizę danych w obszarze HR. Opowiemy i pokażemy jak może przebiegać proces planowania wakatów i podwyżek. Zaprezentujemy narzędzia wspierające planowanie wszystkich kosztów pracowniczych (dodatków, premii regulaminowych i innych składników wynagrodzeń oraz narzutów i świadczeń socjalnych). Opowiemy o typowych przykładach organizacji procesu oraz odpowiedzialności menedżerów funkcjonalnych oraz zespołów HRBP i C&B za poszczególne zadania.

Spojrzymy z perspektywy działu HR na nowe obowiązki sprawozdawcze wynikające z konieczności przygotowania sprawozdań dotyczących zrównoważonego rozwoju (ESG). Pokażemy przykładowe wskaźniki i zestawienia związane z prezentacją danych dotyczących zasobów ludzkich. Porównamy dane prezentowane w raportach ESG z typowymi przykładami dashboardów HR oraz poszukamy synergii pozwalających na ograniczenie kosztów obsługi nowych procesów raportowych.

Webinar będzie jednocześnie okazją do poznania naszych rozwiązań wspierających planowanie i raportowanie danych HR. W trakcie krótkiej sesji narzędziowej zaprezentujemy wybrane możliwości platformy FlexiReporting jako narzędzia wspierającego digitalizację przygotowania budżetów, prognoz i raportów w obszarze zatrudnienia i kosztów osobowych.

wpływ mssf
MSSF 16

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie finansowe

Adopcja MSSF jako standardu rachunkowości wpływa na przedstawienie wartości w sprawozdaniach finansowych, szczególnie w kontekście leasingu i najmu według MSSF16.

Artykuł analizuje te zmiany, wskazując, jak norma ta modyfikuje bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie przepływów pieniężnych, podkreślając kluczowe różnice i nowe wyzwania w sprawozdawczości finansowej.

Czytaj więcej >
controlling w firmie produkcyjnej
Controlling

WEBINAR: Controlling w firmie produkcyjnej

Poznaj najlepsze praktyki controllingu w firmach produkcyjnych podczas bezpłatnego webinaru. Eksperci branżowi podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc Ci zwiększyć efektywność produkcji i zoptymalizować koszty.

Czytaj więcej >
Budżetowanie w grupie kapitałowej
Budżetowanie

Budżetowanie w Grupie Kapitałowej

Budżetowanie w ramach Grup Kapitałowych jest procesem skomplikowanym, który wymaga uwzględnienia struktury grupy, różnorodności modeli biznesowych poszczególnych spółek, walut, transakcji wewnętrznych i różnic kulturowych.

Wiele firm z tego powodu ogranicza się do planowania na poziomie indywidualnych spółek, pomimo że skonsolidowany budżet jest kluczowy dla efektywnego zarządzania finansami całej Grupy. W artykule eksplorowane są wyzwania związane z budżetowaniem w grupach oraz przedstawiane są najlepsze praktyki w tym obszarze.

Czytaj więcej >
skonsolidowany bilans / system controllingu HR
Konsolidacja

Jak sporządzić skonsolidowany bilans?

Zastanawiasz się, jak skutecznie sporządzić skonsolidowany bilans w swojej firmie? Poznaj nasz praktyczny przewodnik, który krok po kroku prowadzi przez cały proces. Dowiedz się, jakie korekty nałożyć na jednostkowe bilanse spółek podlegających konsolidacji, aby zyskać dokładny i rzetelny obraz finansów całej grupy kapitałowej.

Czytaj więcej >
Korekty konsolidacyjne / kariera
Konsolidacja

Korekty konsolidacyjne – przykłady

Zdobądź konkretne wskazówki i przykłady, które pomogą Ci w efektywnym i precyzyjnym przygotowaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zrozum i zastosuj korekty konsolidacyjne w praktyce.

Dowiedz się, jak przeprowadzać korekty kapitałowe, wyłączać rozrachunki wzajemne i eliminować zyski lub straty ujęte w aktywach. Przeczytaj poradnik dla profesjonalistów w dziedzinie finansów i controllingu, zajmujących się tworzeniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej >

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie