Korzyści związane z wdrożeniem systemu do konsolidacji finansowej

Wzrost grup kapitałowych doprowadza do momentu, kiedy spółki mają dużą motywację do zastąpienia arkuszy Excel specjalistycznym systemem do konsolidacji. Jakie korzyści niesie ze sobą taka inwestycja w nowe rozwiązanie IT? Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych usprawnień, które mogą stanowić cele szczegółowe w procesie wyboru i uruchomienia systemu do konsolidacji finansowej.
READ MORE

Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania – wywiad

Zanim spółka zacznie wdrażać system informatyczny do budżetowania warto podsumować kilka kwestii. Jak system do budżetowania wspomaga prace kontrolera? Na ile kokpity menedżerskie mogą wspomóc pracę managera? Jakie trudności można napotkać podczas takiego wdrożenia i jak skutecznie spółka może się do niego przygotować?
READ MORE

System do budżetowania – przykładowe zastosowania

Funkcjonalny i elastyczny system do budżetowania pozwalający na budowę modelu planistycznego dokładnie dopasowanego do procesów i struktury organizacyjnej konkretnej organizacji to narzędzie poszukiwane przez dzisiejszych kontrolerów i ich firmy. Spółki szukając programu do budżetowania skupiają się na poszczególnych elementach procesu budżetowania, który jest dla nich istotny.
READ MORE

KPI HR – przykłady wskaźników stosowanych w obszarze zasobów ludzkich

Kluczowe Wskaźniki Efektywności (ang. KPI, Key Performance Indicators) znajdują zastosowanie w różnych obszarach przedsiębiorstwa. Jednym z typowych kontekstów wykorzystania KPI są zasoby ludzkie.
READ MORE

Metody planowania sprzedaży – top-down, bottom-up czy middle-out?

Przy planowaniu sprzedaży możliwe jest zastosowanie metody top-down, bottom-up lub middle-out. Podpowiadamy co oznaczają te pojęcia i jak wybrać odpowiednią metodę. należy pamiętać, że metoda planowania sprzedaży musi być dobrana do struktury i modelu biznesowego firmy.
READ MORE

WEBINAR: Narzędzia controllingu HR

Unikalne warsztaty online dopasowane do potrzeb kontrolerów i analityków HR. Zapraszamy na bezpłatne spotkanie polecane dla wszystkich, którzy szukają inspiracji dla optymalizacji i automatyzacji raportowania, budżetowania i prognozowania zatrudnienia oraz kosztów osobowych.
READ MORE

Demand Planning – przebieg procesu i korzyści z jego wdrożenia

Demand Planning jest procesem biznesowym, który pozwala prognozować zapotrzebowanie klientów na produkty firmy. Wdrożenie procesu planowania popytu niesie ze sobą liczne korzyści dla spółki. System FlexiReporting skutecznie pomaga we wdrożeniu i optymalizacji procesów Demand Planning.
READ MORE

Prognozowanie Cash Flow – różnice w planowaniu metodą pośrednią i bezpośrednią

Prognoza Cash Flow stanowi w firmie istotne narzędzie dyrektorów finansowych. Dobrze przygotowany Cash Flow zarówno w wariancie bezpośrednim jak i pośrednim pozwala na efektywne zarządzanie płynnością firmy. Czym w praktyce różni się podejście pośrednie i bezpośrednie do raportowania i planowania przepływów pieniężnych?
READ MORE

Kluczowe wskaźniki efektywności – projektowanie KPI w organizacji

Czym są kluczowe wskaźniki efektywności i jakie KPI powinny być uwzględniane w codziennej pracy kontrolerów i analityków? W praktyce takim wskaźnikiem może być dowolny parametr opisujący wyniki określonych działań. Najważniejsze w stosowaniu KPI jest właściwy dobór kluczowych miar dla danego obszaru biznesu.
READ MORE

Prognoza przepływów pieniężnych – efektywne zarządzanie płynnością firmy

Prognoza przepływów pieniężnych jest jednym z niezbędnych narzędzi CFO. Możliwość zaplanowania Cash Flow w perspektywie krótko- i średniookresowej pozwala na efektywne zarządzanie płynnością firmy. Jak zatem przygotować budżet i prognozę Cash Flow, żeby stanowiła dobre źródło informacji dla osób zarządzających?
READ MORE

Program do budżetowania – funkcje i korzyści z wdrożenia

Nowoczesny kontroling potrzebuje odpowiednich narzędzi informatycznych. Program do budżetowania pozwala skutecznie automatyzować i optymalizować procesy przygotowania budżetów i prognoz. Jak działają programy do budżetowania? Czym różni się program do budżetowania od arkusza kalkulacyjnego? Poniżej prezentujemy przegląd możliwości i funkcji programów do budżetowania.
READ MORE

Wskaźniki efektywności biznesu z perspektywy controllingu

Koniec roku to idealny czas, aby spojrzeć z boku na obecnie funkcjonujące procesy i narzędzia controllingu w firmie. Warto zastanowić się czy są one właściwe do aktualnych potrzeb biznesu. Co może być priorytetem dla działów controllingu w nadchodzącym roku? Jak istotną rolę stanowią dla organizacji wskaźniki efektywności?
READ MORE