FlexiSolutions

FlexiSolutions słowniczek / budżet wynagrodzeń / Video Poradniki i prezentacje FlexiReporting

Prognozowanie sprzedaży - projektowanie i optymalizacja procesu

Poznaj efektywny proces prognozowania sprzedaży i odkryj możliwości optymalizacji dzięki systemowi FlexiReporting.

Specjalizujemy się w zaawansowanych rozwiązaniach dla firm produkcyjnych i handlowych, oferując platformę wspierającą budżetowanie, prognozowanie i monitorowanie sprzedaży. Dzięki nam uzyskasz dogłębną analizę marżowości produktów, klientów i kanałów dystrybucji, co pozwoli na zoptymalizowanie procesów planowania.

Prognozowanie sprzedaży we FlexiReporting

FlexiReporting oferuje komplet narzędzi wspierających controlling sprzedaży, które mogą być wykorzystane do budżetowania, prognozowania i monitorowania realizacji planów. W ten sposób powstaje spójne narzędzie, wspierające wszystkie zadania planistyczne i raportowe wykonywane przez Dział Handlowy

System integruje narzędzia planowania komercyjnego i finansowego, zapewniając spójność danych między działami Finansowymi i Handlowymi. Dzięki elastycznemu projektowaniu formatek planistycznych i automatycznej konsolidacji prognoz sprzedaży, wspieramy wszystkie zadania planistyczne i raportowe.

System wspiera planowanie i raportowanie wolumenów, wartości i rentowności sprzedaży.  Dodatkowo oprogramowanie umożliwia implementację narzędzi alokacji kosztów w systemie kontrolingu sprzedaży. W takim scenariusz FlexiReporting może stać się centralnym repozytorium danych zapewniającym możliwość monitorowania rentowności produktów, kanałów i klientów.

Prognozowanie sprzedazy - raport serie danych
Prognozowanie sprzedazy - raport serie danych
Prognozowanie sprzedaży -
Prognozowanie sprzedaży - przykład formatki

Prognozowanie sprzedaży - plan ilościowy

Możesz prognozować wolumen sprzedaży w opakowaniach, kilogramach, tonach czy metrach sześciennych. System FlexiReporting jest w pełni dopasowany do modelu biznesowego przedsiębiorstwa, odwzorowując strukturę dywizji i grup produktowych firmy.

Co więcej, planowanie sprzedaży może odbywać się na poziomie pojedynczych produktów (indeksów sprzedażowych lub kodów EAN) lub na poziomach syntetycznych (marki, segmenty, grupy asortymentowe). Dane planowane na wyższym poziomie agregacji (brandy, grupy produktów) mogą być automatycznie alokowane na niższe poziomy na podstawie wskazanych kluczy alokacji.

W ten sposób zyskujesz możliwość niezależnego planowania rynków czy klientów przez menedżerów sprzedaży. Każdy z użytkowników otrzymuje dostęp do personalizowanych formatek planistycznych. Mechanizmy zabezpieczeń systemu pilnują, by każdy z użytkowników widział wyłącznie dane swoich klientów, kanałów lub rynków dystrybucji.

Planowanie obrotów i budżetowanie sprzedaży

System doskonale nadaje się do budżetowania sprzedaży zarówno dla tradycyjnych, jak i nowoczesnych kanałów dystrybucji. Z łatwością odwzorujesz w nim model współpracy Twojej firmy z sieciami handlowymi w dystrybucji produktów FMCG. W przejściu pomiędzy ilościowym i wartościowym budżetem sprzedaży pomagają formatki implementujące cenniki, promocje, warunki handlowe. Dzięki temu system pozwala zbudować dowolną analitykę „sprzedaży netto” ujmując w modelu  wszelkie rabaty kontraktowe i retrospektywne.

FlexiReporting pozwala efektywnie planować sprzedaż eksportową. Możesz definiować cenniki i przygotowywać budżet w walutach obcych. Nie musisz martwić się o spójność danych, system automatycznie wykona przeliczenia budżetu na PLN za pomocą centralnie zdefiniowanych kursów budżetowych.

Prognozowanie sprzedaży -
Prognozowanie sprzedaży - raport serie danych z wyborem OLAP (wielowymiarowa)
Prognozowanie sprzedaży -
Prognozowanie sprzedazy - wybor parametrów (planowanie wolumenów i wartości sprzedaży)

Optymalizacja procesu prognozowania sprzedaży

Możesz zaimplementować comiesięczny i efektywny proces prognozowania sprzedaży od A do Z.

Po pierwsze, automatyzujemy proces raportowania danych „Actual,” co zdejmuje z Ciebie obowiązek przygotowywania formatek dla użytkowników. System automatycznie przygotowuje formularze z odpowiednimi danymi referencyjnymi.

Po drugie, nasze rozwiązanie ułatwia korektę danych z poprzednich wersji prognoz. W końcu dajemy możliwość błyskawicznej aktualizacji wyników po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany w danych planistycznych. Dzięki temu uzyskujesz narzędzie, które pozwala na szybką aktualizację prognoz sprzedaży w ciągu zaledwie 1-2 dni roboczych, a czasami nawet kilku godzin.

Model budżetowania lub prognozowania sprzedaży możesz z łatwością rozwinąć o dowolne pozycje kosztów zmiennych. Tym sposobem przygotujesz budżet sprzedaży oraz zbudujesz efektywne narzędzie do planowania marży i wyników operacyjnych.
FlexiReporting pozwala na prowadzenie symulacji i analiz ad-hoc. W rezultacie kontrolerzy i analitycy mogą szybko przygotować alternatywne wersje prognozy zmieniając wybrane parametry, cenniki czy warunki handlowe. Możliwość szybkiego przełożenia scenariuszy biznesowych na projekcję wyników finansowych dostarcza wartość dodaną dla procesów zarządzania ofertą i polityką cenową.

Elastyczność modeli prognozowania sprzedaży

System FlexiReporting wspiera planowanie sprzedaży metodą bottom-up oraz top-down, umożliwiając szczegółowe planowanie sprzedaży na poziomie produktów i klientów.

W takich przypadkach użyteczna jest automatyczna konsolidacja budżetów cząstkowych do wartości zbiorczych, na poziomie kanałów, segmentów czy całej firmy, bez konieczności łączenia danych z plików i arkuszy wypełnianych przez menedżerów.

Prognozowanie sprzedaży -
Prognozowanie sprzedaży - formatka middle-out

Planowanie sprzedaży w formule top-down nie tylko ogranicza pracochłonność, ale również znacząco skraca czas potrzebny na przygotowanie budżetu czy prognozy sprzedaży. Nasz system umożliwia definiowanie konkretnych celów sprzedażowych dla różnych marek, rynków czy dywizji.

Następnie, te dane automatycznie alokujemy do budżetów indywidualnych menedżerów. W ten sposób eliminujemy potrzebę ręcznego wprowadzania szczegółów planistycznych, co znacznie upraszcza i usprawnia cały proces.

Dodatkowo, budżet sprzedaży może być implementowany za pomocą wskaźników i parametrów. Budżetowanie sprzedaży poprzez określenie dynamiki wzrostu czy udziałów rynkowych pozwala na odwzorowanie w modelu planistycznym reguł budżetowych przedsiębiorstwa.
Prognozowanie sprzedazy - raport serie danych

Monitorowanie realizacji budżetu sprzedaży i analiza trafności prognoz

Wdrażając FlexiReporting uwolnisz analityków sprzedaży od ręcznego przygotowywania raportów realizacji budżetu sprzedaży. Integracja z rejestrem sprzedaży sprawia, iż  monitorowanie realizacji planów odbywa się w sposób całkowicie zautomatyzowany. Dodatkowo szczegółowe raporty umożliwią pogłębioną analizę odchyleń od realizacji budżetu.

System tworzy centralne repozytorium danych, integrując scenariusze ACTUAL BUDGET oraz FORECAST, zapewniając spójne raportowanie sprzedaży i marży przez działy sprzedaży, marketingu i finansów. FlexiReporting zastępuje rozproszone raportowanie, eliminując potrzebę uzgadniania danych z różnych źródeł.

Poznaj FlexiReporting i dowiedz się, jak podnieść efektywność budżetowania i prognozowania finansowego dzięki zaawansowanym narzędziom wspierającym tworzenie prognoz sprzedaży.