FlexiSolutions

flexisolutions - zastosowania / mssf 16

Prognozowanie sprzedaży - projektowanie i optymalizacja procesu

Zobacz jak wygląda efektywny proces prognozowania sprzedaży. Poznaj możliwości optymalizacji procesu dzięki wykorzystaniu systemu FlexiReporting.

Specjalizujemy się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań dla firm produkcyjnych i handlowych. Nasza platforma wspiera efektywne budżetowanie, prognozowanie oraz monitorowanie sprzedaży. Zyskaj dogłębną analizę marżowości produktów, klientów i kanałów dystrybucji, i zoptymalizuj procesy planowania.

Poznaj FlexiReporting i dowiedz się jak podnieść efektywność budżetowania i prognozowania finansowego dzięki wdrożeniu narzędzi wspierających tworzenie prognoz sprzedaży.

Prognozowanie sprzedaży we FlexiReporting

FlexiReporting oferuje komplet narzędzi wspierających controlling sprzedaży. System może zostać wykorzystany jako rozwiązanie do budżetowania , prognozowania i monitorowania realizacji. W ten sposób powstaje spójne narzędzie, wspierające wszystkie zadania planistyczne i raportowe wykonywane przez Dział Handlowy

Oprogramowanie integruje narzędzia planowania i prognozowania komercyjnego i finansowego. Dzięki temu Działy Finansowe i Handlowe pracują na spójnym zbiorze danych. System pozwala elastycznie projektować formatki planistyczne i udostępniać je w organizacji. Prognozy sprzedaży tworzone przez Przedstawicieli Handlowych lub Regionalnych Kierowników Sprzedaży podlegają automatycznej konsolidacji w systemie i automatycznie i mogą automatycznie trafiać do Działów Operacyjnych i Finansowych. 

System wspiera planowanie i raportowanie wolumenów, wartości i rentowności sprzedaży.  Dodatkowo oprogramowanie umożliwia implementację narzędzi alokacji kosztów w systemie kontrolingu sprzedaży. W takim scenariusz FlexiReporting może stać się centralnym repozytorium danych zapewniającym możliwość monitorowania rentowności produktów, kanałów i klientów.

Prognozowanie sprzedazy - raport serie danych
Prognozowanie sprzedazy - raport serie danych
Prognozowanie sprzedaży -
Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie sprzedaży - plan ilościowy

Możesz prognozować wolumen sprzedaży w jednostkach fizycznych właściwych dla oferty asortymentowej przedsiębiorstwa. Formatki pozwolą Ci planować ilość sprzedaży wyrażoną w opakowaniach, kilogramach, tonach czy metrach sześciennych.

System gwarantuje 100% dopasowanie do modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Formatki do prognozowania sprzedaży w pełni odwzorują strukturę dywizji i grup produktowych firmy. Co więcej, planowanie sprzedaży może odbywać się na poziomie pojedynczych produktów (indeksów sprzedażowych lub kodów EAN) lub na poziomach syntetycznych (marki, segmenty, grupy asortymentowe). Dane planowane na wyższym poziomie agregacji (brandy, grupy produktów) mogą być automatycznie alokowane na niższe poziomy na podstawie wskazanych kluczy alokacji.

W ten sposób zyskujesz możliwość niezależnego planowania rynków czy klientów przez menedżerów sprzedaży. Każdy z użytkowników otrzymuje dostęp do personalizowanych formatek planistycznych. Mechanizmy zabezpieczeń systemu pilnują, by każdy z użytkowników widział wyłącznie dane swoich klientów, kanałów lub rynków dystrybucji.

Prognozowanie sprzedaży - planowanie obrotów

System jest doskonale dopasowany do budżetowania sprzedaży do klientów handlu tradycyjnego jak i nowoczesnego. Z łatwością odwzorujesz w nim model współpracy Twojej firmy z sieciami handlowymi w dystrybucji produktów FMCG. W przejściu pomiędzy ilościowym i wartościowym budżetem sprzedaży pomagają formatki implementujące cenniki, promocje, warunki handlowe. Dzięki temu system pozwala zbudować dowolną analitykę „sprzedaży netto” ujmując w modelu  wszelkie rabaty kontraktowe i retrospektywne.

FlexiReporting pozwala efektywnie planować sprzedaż eksportową. Możesz definiować cenniki i przygotowywać budżet w walutach obcych. Nie musisz martwić się o spójność danych, system automatycznie wykona przeliczenia budżetu na PLN za pomocą centralnie zdefiniowanych kursów budżetowych.

Prognozowanie sprzedaży -
Prognozowanie sprzedaży - raport serie danych z wyborem OLAP (wielowymiarowa)
Prognozowanie sprzedaży -
Prognozowanie sprzedazy - wybor parametrów (planowanie wolumenów i wartości sprzedaży)

Prognozowanie sprzedaży - optymalizacja procesu

Możesz zaimplementować comiesięczny i efektywny proces prognozowania sprzedaży od A do Z.

Po pierwsze, automatyzujemy proces raportowania danych „Actual,” co zdejmuje z Ciebie obowiązek przygotowywania formatek dla użytkowników. System automatycznie przygotowuje formularze z odpowiednimi danymi referencyjnymi.

Po drugie, nasze rozwiązanie ułatwia korektę danych z poprzednich wersji prognoz. W końcu dajemy możliwość błyskawicznej aktualizacji wyników po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany w danych planistycznych. Dzięki temu uzyskujesz narzędzie, które pozwala na szybką aktualizację prognoz sprzedaży w ciągu zaledwie 1-2 dni roboczych, a czasami nawet kilku godzin.

Model budżetowania lub prognozowania sprzedaży możesz z łatwością rozwinąć o dowolne pozycje kosztów zmiennych. Tym sposobem przygotujesz budżet sprzedaży oraz zbudujesz efektywne narzędzie do planowania marży i wyników operacyjnych.
FlexiReporting pozwala na prowadzenie symulacji i analiz ad-hoc. W rezultacie kontrolerzy i analitycy mogą szybko przygotować alternatywne wersje prognozy zmieniając wybrane parametry, cenniki czy warunki handlowe. Możliwość szybkiego przełożenia scenariuszy biznesowych na projekcję wyników finansowych dostarcza wartość dodaną dla procesów zarządzania ofertą i polityką cenową.

Modele prognozowania sprzedaży

Zyskujesz pełną elastyczność modelowania budżetów i prognoz sprzedaży. System wspiera planowanie sprzedaży bottom-up oraz top-down. W wielu zespołach sprzedaży wydatną pomocą jest możliwość szczegółowego planowania sprzedaży na poziomie produktów i klientów.

W takich przypadkach użyteczna jest automatyczna konsolidacja budżetów cząstkowych do wartości zbiorczych, na poziomie kanałów, segmentów czy całej firmy, bez konieczności łączenia danych z plików i arkuszy wypełnianych przez menedżerów.

Prognozowanie sprzedaży -
Prognozowanie sprzedaży - formatka middle-out

Planowanie sprzedaży w formule top-down nie tylko ogranicza pracochłonność, ale również znacząco skraca czas potrzebny na przygotowanie budżetu czy prognozy sprzedaży. Nasz system umożliwia definiowanie konkretnych celów sprzedażowych dla różnych marek, rynków czy dywizji.

Następnie, te dane automatycznie alokujemy do budżetów indywidualnych menedżerów. W ten sposób eliminujemy potrzebę ręcznego wprowadzania szczegółów planistycznych, co znacznie upraszcza i usprawnia cały proces.

Dodatkowo, budżet sprzedaży może być implementowany za pomocą wskaźników i parametrów. Budżetowanie sprzedaży poprzez określenie dynamiki wzrostu czy udziałów rynkowych pozwala na odwzorowanie w modelu planistycznym reguł budżetowych przedsiębiorstwa.
Prognozowanie sprzedazy - raport serie danych

Monitorowanie realizacji budżetu sprzedaży i analiza trafności prognoz

Wdrażając FlexiReporting uwolnisz analityków sprzedaży od ręcznego przygotowywania raportów realizacji budżetu sprzedaży. Integracja z rejestrem sprzedaży sprawia, iż  monitorowanie realizacji planów odbywa się w sposób całkowicie zautomatyzowany. Dodatkowo szczegółowe raporty umożliwią pogłębioną analizę odchyleń od realizacji budżetu.

System tworzy centralne repozytorium danych, które integruje scenariusze ACTUAL BUDGET oraz FORECAST. Rozwiązanie zapewnia spójne raportowanie sprzedaży i marży przez działy sprzedaży, marketingu i finansów. W ten sposób FlexiReporting zastępuje rozproszone raportowanie wycinków danych. Dzięki wdrożeniu systemu znika konieczność uzgadniania danych raportowanych za pomocą arkuszy Excel, wydruków z systemu sprzedażowego czy narzędzi Business Intelligence.