FlexiSolutions

Alokacja kosztów w systemie controllingu

Alokacja kosztów to kluczowe narzędzie zarządcze, które pomaga firmom odpowiedzieć na pytanie: "Gdzie lub na czym zarabiamy jako firma?" Zrozumienie rentowności różnych jednostek biznesowych jest istotne dla poprawy efektywności i określenia kierunków rozwoju biznesowego. W związku z tym finanse i controlling muszą dostarczać kierownictwu firmy precyzyjne informacje.
W praktyce rejestrowanie wszystkich informacji "u źródła" na poziomie klientów, produktów czy projektów nie zawsze jest możliwe, dlatego stosuje się modele alokacji kosztów.
Budżetowanie w grupie kapitałowej / alokacja kosztów

Alokacja kosztów w FlexiReporting

Praktyczne doświadczenia z projektów wdrożeniowych użytkowników systemu FlexiReporting pokazują, że alokacja kosztów jest istotnym elementem w modelach controllingu dużych i średnich firm. Alokacja kosztów staje się kluczowym narzędziem pozwalającym na lepsze zrozumienie rentowności. 

Alokacja kosztów to nie tylko narzędzie zarządcze, ale też rodzaj wewnętrznej umowy, która pomaga nam zrozumieć, jak efektywnie zarządzać finansami w różnych jednostkach biznesowych.

Wykonanie alokacji w budżecie lub prognozie tworzy nam ramy do wyznaczenia oczekiwanych poziomów referencyjnych dla marży i zysków.

W formule jak wyżej analiza odchyleń na poziomie kosztów alokowanych rzadko kiedy jest celowa. Zazwyczaj menedżer danego centrum zysku nie ma wpływu ani na wartość bazową kosztów do alokacji, ani strukturę klucza podziałowego. Z alokacją kosztów w budżetach i prognozach związane jest dodatkowe wyzwanie – skąd wziąć wartości kluczy podziałowych?

 

Gdy alokacja kosztów odbywa się kluczem sprzedażowym lub liczbą pracowników to parametry te są zazwyczaj ujęte w modelu planistycznym i bez problemu pozwalają na korzystanie z nich. W przypadku innych miar należy przyjąć jakieś wartości do budżetu, a więc nie pozostaje w tym wypadku nic innego niż ustalić planowaną wartość klucza.

W tym miejscu niewiele brakuje do „odwrócenia alokacji” w modelu budżetowania lub prognozowania. Przykładem takiego podejścia jest Activity Based Budgeting, które powstało na bazie Activity Based Costing. W tej formule, koszty alokowane traktujemy jako koszty zmienne, których wartość wyliczana jest na podstawie zaplanowanej wartości klucza alokacji oraz budżetowanej stawki jednostkowej.

Alokacja w systemach finansowo-księgowych i ERP

Możliwości systemów finansowo-księgowych mają duże ograniczenia jeśli chodzi o przeprowadzenie skutecznej alokacji kosztów. Zazwyczaj po prostu nie mają takich funkcjonalności, ani nie przechowują danych, które można by wykorzystać jako klucze podziałowe. Znany jest nam przykład alokacji kosztów w zewnętrznym narzędziu i późniejszy import pełnego rozliczenia w formie dodatkowych poleceń księgowania. W tym scenariuszu system finansowo-księgowy potrzebował informacji o kosztach przypisanych do projektów po to, by wewnętrznymi prezentować koszty projektów komercyjnych, inwestycyjnych i kosztowych na odpowiednich kontach księgowych. W tym rozwiązaniu alokacja też była wykonywana poza systemem księgowym.

Inaczej jest w systemach ERP. Idea zintegrowanego systemu z pewnością stwarza ramy do połączenia informacji z różnych modułów w ramach procesu alokacji kosztów. Patrząc na praktykę polskich firm, wydaje się, że mechanizmy rozliczania kosztów w ERP potrafią bardzo dobrze funkcjonować w modułach produkcyjnych.

Kalkulacja kosztów zleceń produkcyjnych oraz odchyleń często bazuje na regułach bazujących na alokacji bądź absorpcji kosztów. Jednak w zastosowaniach raportowania zarządczego rzadko spotykamy się z implementacją takich modeli w ramach wdrożenia ERP. Zazwyczaj tam, gdzie alokacja jest naprawdę ważna staje się ona niezwykle złożona.

Zbyt złożona, by zbudować ją w transparentny, zrozumiały dla kontrolerów sposób w systemie ERP. Zbyt złożona, by ująć ją w procesie zamknięcia ksiąg obrachunkowych. Zapewne z tego względu firmy albo rezygnują z alokacji kosztów, albo wdrażają ją w systemach controllingu lub budowanych samodzielnie narzędziach.

Alokacja kosztów w systemie FlexiReporting

W systemie FlexiReporting wprowadzanie kluczy alokacji jest przejrzyste i zrozumiałe dla kontrolerów. W przeciwieństwie do złożonych modeli w ERP, FlexiReporting pozwala na efektywną i transparentną alokację kosztów, wspierając dokładne planowanie i analizę finansową.

Zobacz też:

alokacja kosztów metody

Metody alokacji kosztów w controllingu

W systemie controllingu projekt, traktowany jako centrum zysku, powinien zbierać wszystkie koszty związane z jego prowadzeniem. Podobnie jak w działalności produkcyjnej tu również możemy podzielić koszty na bezpośrednie (ponoszone w związku z zadaniami wynikającymi z planu projektu) oraz pośrednie – narzuty kosztów jednostek i działań wspierających zapewniających wsparcie techniczne i organizacyjne dla wszystkich zleceń realizowanych przez firmę.

Czytaj więcej >
PowerBI w controllingu / controlling finansowy / alokacja kosztów narzędzia / alokacja kosztów w controllingu / system do budżetowania i prognozowania

Alokacja kosztów – narzędzia do rozliczania kosztów

Alokacja kosztów to kluczowy element zarządzania finansami w każdej firmie. Artykuł omawia różne narzędzia do rozliczania kosztów i pomaga zdecydować, które z nich będzie najbardziej efektywne: czy tradycyjny arkusz Excel, zaawansowany system ERP, czy specjalistyczny system controllingowy.
Znajdziesz tu praktyczne wskazówki oraz porady ekspertów na temat wyboru i implementacji narzędzi, które najlepiej odpowiadają potrzebom Twojej organizacji w kontekście alokacji kosztów.

Czytaj więcej >

Kontroluj wyniki finansowe, automatyzuj procesy controllingowe.

Popraw terminowość, jakość i efektywność planowania i raportowania.