FlexiSolutions

FlexiStatements: program do sprawozdań finansowych

FlexiStatements to intuicyjne narzędzie upraszczające przygotowanie sprawozdań finansowych. Umożliwia automatyczne tworzenie dokumentów Word z tabel Excel, idealnie sformatowanych „do wydruku”.
Program znacząco oszczędza czas i eliminuje ryzyko niespójnych danych w sprawozdaniach.
FlexiSolutions / program do sprawozdań finansowych / controlling finansowy

Program do sprawozdań finansowych – narzędzie do łatwego przygotowania dokumentów gotowych do wydruku i tagowania XBRL

Sprawozdanie finansowe to formalny dokument, który przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa na określony moment oraz wyniki jego działalności za dany okres. Składa się zazwyczaj z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Bilans pokazuje aktywa, pasywa i kapitał własny firmy, rachunek zysków i strat prezentuje przychody, koszty oraz wynik finansowy netto, natomiast rachunek przepływów pieniężnych ukazuje przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Sprawozdania finansowe są kluczowym narzędziem dla zarządzających, inwestorów, kredytodawców oraz innych interesariuszy do oceny kondycji finansowej, oraz efektywności działania przedsiębiorstwa.

FlexiStatements to proste i intuicyjne narzędzie, które znakomicie upraszcza ostatni etap pracy związanego z przygotowaniem sprawozdania finansowego. Program umożliwia automatyczne przygotowanie sprawozdania finansowego w formacie dokumentu Word.

W prosty sposób połączysz tabele z pakietu raportowego Excel z odpowiednim dokumentem sformatowanym „do wydruku” zawierającym wszystkie tabele i treści opisowe zgodnie z wymaganym układem i zawartością sprawozdania finansowego.

FlexiStatements oszczędza czas i eliminuje ryzyko niespójnych danych w sprawozdaniu finansowym. Gdy tylko musisz zmienić cokolwiek w danych sprawozdawczych w Excel, program daje pewność, że cała zawartość sprawozdania finansowego została poprawnie zaktualizowana.

Główne wyróżniki programu do sprawozdań finansowych FlexiStatements

FlexiStatements to predefiniowane narzędzie, które nie wymaga wdrożenia ani konfiguracji. Program jest instalowany na komputerze użytkownika, umożliwiając samodzielne tworzenie szablonu sprawozdania finansowego. Wystarczy połączyć wartości liczbowe w dokumencie Word z odpowiednimi komórkami arkusza Excel. Program dba o zgodność wszystkich danych w sprawozdaniu finansowym z aktualną wersją pakietu Excel.

Tyle mniej więcej zajmuje odświeżenie kompletnego sprawozdania finansowego, składającego się z 50-60 różnych tabel. Dla porównania wykonanie tej operacji ręcznie – metodą kopiuj-wklej to mniej więcej godzina pracy.

Godzina, którą czasem trzeba powtarzać kilkukrotnie i godzina, której zazwyczaj Ci brakuje, gdy audytor oczekuje kolejnych poprawek i uzupełnień w dzień przed terminem raportowania.

Wklejanie tabel z Excel jako łączy do dokumentu Word często prowadzi do problemów. Plik sprawozdania finansowego staje się niestabilny – wolno się otwiera, zawiesza, a dodatkowo może nie współpracować z narzędziami do tagowania XBRL. A i tak, na koniec dnia, nie masz pewności czy wszystkie łącza poprawnie się odświeżyły.

FlexiStatements generuje „czysty” dokument sprawozdania, prezentując tabele danych w natywnym formacie Word. Takie sprawozdanie finansowe jest wolne od problemów przy wydruku czy dalszej obróbce!

FlexiStatements to predefiniowane narzędzie, które nie wymaga wdrożenia ani konfiguracji. Program jest instalowany na komputerze użytkownika, umożliwiając samodzielne tworzenie szablonu sprawozdania finansowego. Wystarczy połączyć wartości liczbowe w dokumencie Word z odpowiednimi komórkami arkusza Excel. Program dba o zgodność wszystkich danych w sprawozdaniu finansowym z aktualną wersją pakietu Excel.

FlexiStatements nadaje się do raportowania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR oraz Ustawą o Rachunkowości. Umożliwia przygotowanie sprawozdań w formacie kompatybilnym z narzędziami do tagowania XBRL oraz w formacie SF XML, który jest uniwersalnym formatem raportowania danych finansowych.

Dodatkowo program FlexiStatements pozwala na przygotowanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Oprogramowanie nie ogranicza się tylko do sprawozdań rocznych, ale pozwala również na optymalizację raportów kwartalnych czy półrocznych przygotowywanych zgodnie z obowiązkami raportowymi ciążącymi na spółce.

FlexiStatements jest częścią platformy FlexiReporting, która oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do automatyzacji procesu przygotowania sprawozdań finansowych.

Moduły sprawozdawczości i konsolidacji w FlexiReporting umożliwiają tworzenie sprawozdań z danych systemu finansowo-księgowego, efektywne zarządzanie korektami oraz zapewniają spójność sprawozdań i not objaśniających. Platforma zawiera również narzędzia do raportowania w formacie SF XML.

FlexiReporting to także efektywny system controllingowy, który umożliwia wdrożenie skutecznych procesów budżetowania, prognozowania i raportowania zarządczego.

Dzięki temu zapewnia spójność danych finansowych prezentowanych menedżerom z oficjalnymi raportami finansowymi spółki.

Sprawozdanie finansowe z FlexiStatements – krok po kroku

Krok 1. Pakiet sprawozdania finansowego arkuszu Excel 

Aby korzystać z FlexiStatement, potrzebujesz tylko pakietu sprawozdawczego w Excelu. Przygotuj plik sprawozdania z tabelami wymaganymi do raportu finansowego.

Dane w Excelu układasz tak, jak chcesz je zaprezentować w wydruku sprawozdania. Kontrolujesz układ i formatowanie tabel za pomocą funkcji Excel – ustawiasz nagłówki, tytuły, czcionki, kolory bezpośrednio w programie. Po tym kroku powinieneś mieć gotowe dane.

Bez FlexiStatements, za każdym razem musiałbyś ręcznie kopiować tabele z Excela do Worda. Z FlexiStatements wystarczy raz przejść przez kroki 2 i 3, a program wykona to za Ciebie.

Krok 2. Obiekty raportowe do wykorzystania w dokumencie sprawozdania

Kolejnym etapem pracy z FlexiStatements jest zdefiniowanie obiektów raportowych. Wybierasz odpowiednie tabele lub komórki w arkuszu Excel i nadajesz im nazwy, które będą wykorzystane jako odwołania w sprawozdaniu finansowym w Wordzie.

Tworzysz w ten sposób listę referencji – swoistą „książkę adresową” lub indeks, który pozwala FlexiStatements automatycznie aktualizować zawartość sprawozdania finansowego.

FlexiStatements wspiera także kontrolę układu wydruku. Po zaznaczeniu zakresu danych, możesz od razu zobaczyć, jak dane zmieszczą się na pionowej lub poziomej stronie A4.

Krok 3. Połączenie pliku Word z plikiem Excel

W prosty i intuicyjny sposób połącz ze sobą przygotowane pliki.

W dokumencie word wskaż plik excel zamieszczony na dysku lub sieci, z którego mają się zaczytywać dane.

Krok 4. Referencje FlexiStatements w szablonie sprawozdania finansowego

Teraz wystarczy wstawić odpowiednie obiekty do szablonu sprawozdania. Najprościej jest to zrobić, otwierając wcześniejszy dokument sprawozdania finansowego. Krok po kroku zastępujesz statyczne tabele odwołaniami do obiektów raportowych FlexiStatements.

Teraz ustaw kursor w Wordzie w miejscu, gdzie chcesz dodać notę, a następnie dwukrotnie kliknij jej nazwę na liście tagów.

Krok 5. Aktualizacja dokumentu sprawozdania finansowego

I to wszystko. Teraz wystarczy kliknąć przycisk „Odśwież dane”, by program zaktualizował wszystkie tabele w sprawozdaniu finansowym.

FlexiStatements umożliwia łatwe przełączenie szablonu raportowego na nowy plik Excel, co pozwala szybko przygotować sprawozdania dla wielu spółek lub zbudować archiwum różnych wersji sprawozdań i pakietów raportowych.

Program do sprawozdań finansowych - FlexiStatements

Nasze rozwiązanie wyróżnia się swoją genialną prostotą. Zaprojektowane z myślą o maksymalnej efektywności, pozwala użytkownikom końcowym zaoszczędzić znaczne ilości czasu. Jego największą zaletą jest intuicyjność w użyciu, co sprawia, że nawet początkujący użytkownicy mogą szybko opanować jego funkcjonalności.

Kluczowym elementem jest możliwość ustawienia dokumentu Word z precyzyjnie wyznaczonymi tagami, co umożliwia jego wielokrotne wykorzystanie w różnych okresach sprawozdawczych. Dzięki temu nasze rozwiązanie staje się nie tylko praktyczne, ale i wydajne, służąc przez długi czas bez potrzeby ciągłych modyfikacji.

Zobacz też:

trendy w controllingu

Trendy w controllingu na rok 2024

Rok 2024 rzuca nowe wyzwania w dziedzinie controllingu, skupiając się na szybkości i transparentności. Te dwa aspekty są kluczowe dla controllerów finansowych, którzy są partnerami biznesowymi dla Zarządu i kadry menedżerskiej.
W naszym artykule przyglądamy się wpływowi tych trendów na codzienną pracę i strategiom, które można zastosować, aby sprostać tym wyzwaniom.

Czytaj więcej >
Badanie sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego – jak ograniczyć ryzyko

Badanie sprawozdania finansowego to proces, który wymaga precyzji, wnikliwości i dogłębnej analizy. Kluczowe jest zrozumienie, że to nie tylko zestawienie liczb, ale także historia, strategia i potencjał firmy. Poprzez dokładne przeanalizowanie danych, wskaźników i trendów, inwestorzy oraz interesariusze zyskują lepszy obraz sytuacji finansowej firmy, co przekłada się na mądrzejsze decyzje inwestycyjne i strategiczne.

Czytaj więcej >

Poznaj możliwości zaawansowanego narzędzia do przygotowywania sprawozdań finansowych.