FlexiReporting

Skuteczny system controllingowy oferujący funkcjonalności niezbędne do efektywnego raportowania, budżetowania i prognozowania.

FlexiReporting to idealne narzędzie pozwalające lepiej raportować kluczowe informacje potrzebne menadżerom do sprawnego zarządzania oraz zapewniające wsparcie dla procesów planistycznych w każdym z obszarów funkcjonalnych organizacji.


Raportowanie zarządcze i finansowe

czytaj więcej

System FlexiReporting w pełni automatyzuje raportowanie zarządcze i finansowe firmy.

Kontroling funkcji i procesów biznesowych

czytaj więcej

Zaawansowane funkcje modelowania biznesowego oraz wykorzystywania danych źródłowych z różnych systemów zapewnia, że FlexiReporting staje się centralnym źródłem informacji o biznesie całej firmy i każdego z jej obszarów.

Zintegrowane procesy planistyczne

czytaj więcej

FlexiReporting pozwala stworzyć kompleksowy model budżetowania i prognozowania  odpowiadający w pełni logice biznesowej działania firmy. W systemie możesz stworzyć także model planowania strategicznego.

FlexiReporting oferuje znacznie więcej niż dostępne na rynku systemy klasy Business Intelligence (BI)

czytaj więcej

FlexiReporting oferuje praktycznie wszystko to co większość do systemów klasy BI wykraczając jednak znacznie dalej w zakresie możliwości modelowania, tworzenia w systemie planów, możliwości konsolidacji, wielowalutowości czy też raportowania według różnych standardów rachunkowości.


Decydując się na wdrożenie FlexiReporting gwarantujesz swojej firmie szereg istotnych korzyści:

Zarząd otrzymuje przekrojowe informacje ważne dla dynamicznego budowania wartości firmy.

 • Praktyczne dashboardy menadżerskie przedstawiają najważniejsze informacje dotyczące efektywności działania firmy oraz od razu skupiają uwagę Zarządu na strategicznych
  i budujących wartość firmy zagadnieniach.

 • Całość informacji zarządczej zebrana jest w jednym i spójnym zbiorze raportów, niezależnie od typu danych czy źródła pochodzenia.

 • Dostęp do aktualnych i sprawdzonych danych historycznych i planistycznych daje twarde podstawy przy podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.

 • Możliwość kompleksowej analizy efektywności firmy we wszystkich istotnych obszarach i przekrojach biznesowych.

   

   

System udostępnia dedykowaną i wieloprzekrojową informację zarządczą dla każdego menadżera liniowego.

 • Dyrektor Sprzedaży otrzymuje regularnie wyczerpujące informacje na temat sprzedaży i rentowności w różnych przekrojach.

 • Dyrektor HR posiada elastyczne narzędzie do planowania zatrudnienia, wynagrodzeń oraz kluczowych wskaźników KPI w obszarze HR.

 • Dyrektor Produkcji doskonale rozumie przyczyny odchyleń od kosztu standardowego oraz efektywnie zarządza wszystkimi kosztami produkcji.

 • Dyrektor Finansowy posiada zbiór raportów pozwalających
  w wyczerpujący sposób wyjaśnić odchylenia od zakładanej efektywności finansowej.

 • Dyrektor Zakupów może śledzić wskaźniki rotacji poszczególnych materiałów i surowców i doskonale wpływać na optymalne stany magazynowe i poziom kapitału pracującego.

Dział Kontrolingu zyskuje narzędzia zapewniające możliwość kompleksowej oceny efektywności firmy.

 • Eliminacja ręcznej obróbki danych w trakcie przygotowywania comiesięcznych raportów – uwolnienie czasu i energii pracowników do analizy danych i wyciągania wniosków.

 • Automatyczne generowanie raportów i formularzy budżetowych na podstawie zdefiniowanych szablonów.

 • Elastyczność i prostota pracy z danymi dzięki wykorzystaniu MS Excel – możliwość zdefiniowania układów raportów i zastosowania własnych wskaźników efektywności.

 • Pełna kontrola nad procesem budżetowym, przekładająca się na poprawę jakości i terminowości budżetów i prognoz. Skuteczna koordynacja i synchronizacja przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu budżetowego.

 • Rozbudowane możliwości w zakresie planowania i symulacji scenariuszy rozwoju biznesu.

FlexiReporting to rozwiązanie oparte o standardy technologiczne Microsoft. Interfejs użytkownika został w pełni zintegrowany za pomocą komponentów .NET ze środowiskiem arkusza MS Excel. Praca z raportami i formatkami budżetowymi odbywa się za pomocą dedykowanego menu będącego rozszerzeniem dla standardowych możliwości pakietu Office.

Mechanizmy integracji z systemami źródłowymi, repozytorium danych i reguły biznesowe systemu zaimplementowane zostały w środowisku Microsoft SQL Server. Wykorzystanie wiodącego, skalowalnego i łatwego w utrzymaniu środowiska integrującego bazę danych SQL, przetwarzanie wielowymiarowe OLAP oraz narzędzia integracyjne ETL zapewnia sprawne i bezproblemowe działanie systemu, bez konieczności znaczących inwestycji w infrastrukturę IT.

Dlaczego FlexiReporting?

ELASTYCZNOŚC MODELOWANIA

Wdrażając FlexiReporting z łatwością odwzorujesz model biznesowy Twojej firmy, umieszczając w nim własną strukturę organizacyjną, produkty i klientów. Modelowanie jest niezwykle proste, dzięki czemu bardzo szybko dostosujesz system do zmian zachodzących w Twojej firmie.

RÓWNOLEGŁA PRACA WIELU UŻYTKOWNIKÓW

Raporty i formatki planistyczne dostępne są online w systemie. W chwili otwierania formularza przez użytkownika, system automatycznie wypełnia go najbardziej aktualnymi danymi. Dane planistyczne zapisywane są do bazy danych systemu, gdzie podlegają automatycznej konsolidacji. Dzięki wdrożeniu FlexiReporting formatki budżetowe nie muszą już być przesyłane mailem, a uzyskanie raportów zbiorczych nie wymaga żmudnego łączenia danych z dziesiątek plików.

AUTOMATYZACJA RAPORTOWANIA

Standardowy zestaw raportów jest generowany automatycznie na podstawie danych importowanych z systemów źródłowych. Połączenie w jednym miejscu wszystkich danych finansowych, sprzedażowych i operacyjnych z wynikami historycznymi, budżetami i prognozami zmniejsza pracochłonność przygotowania raportów.

WBUDOWANA LOGIKA FINANSOWA I ZAAWANSOWANE KALKULACJE

System wspiera raportowanie wyników w ujęciu miesięcznym, kwartalnym czy narastającym, a obsługa wielu walut pozwala na wykorzystanie FlexiReporting również w środowisku międzynarodowym. Kalkulacje i reguły używane w modelu budżetowym zostaną z łatwością zaimplementowane w trakcie wdrożenia systemu.

KONTROLOWANY DOSTĘP DO DANYCH

FlexiReporting całkowicie eliminuje problemy z udostępnianiem spersonalizowanych raportów poszczególnym menadżerom. System umożliwia nadawanie indywidualnych uprawnień każdemu z użytkowników. Każdy z pracowników korzystając z systemu widzi tylko te dane, do których został upoważniony.

PRZYJAZNE ŚRODOWISKO, WYDAJNA TECHNOLOGIA

Użytkownicy cały czas pracują w środowisku MS Excel z zachowaniem znanych i cenionych możliwości arkusza kalkulacyjnego. Jednocześnie centralna baza danych FlexiReporting gwarantuje aktualność, spójność, wydajność i dostępność kluczowych raportów niemożliwą do osiągnięcia wyłącznie za pomocą MS Excel.

Z naszych rozwiązań korzystają zarówno największe polskie firmy jak i dynamicznie rozwijające się średnie przedsiębiorstwa poszukujące sprawdzonych, skutecznych rozwiązań, pozwalających na poprawę efektywności procesów finansowych i sprawozdawczych.