FlexiSolutions

IFRS 16 – jak sobie poradzić z księgowaniem umów leasingu i najmu?

IFRS 16 reguluje zasady prezentacji umów leasingu i najmu w sprawozdaniach finansowych. Jakie warunki powinieneś zapewnić, by mieć pewność poprawnego księgowania IFRS 16?
IFRS księgowanie

Księgowanie IFRS - scenariusze

Jeśli chcesz zapewnić prawidłową wycenę umów leasingu i najmu zgodną z IFRS 16, masz kilka alternatyw. Oto trzy scenariusze księgowania IFRS 16, które firmy najczęściej wybierają:

 

 1. Możesz samodzielnie zbudować model w arkuszu kalkulacyjnym.
 2. Możesz powierzyć przygotowanie i rozliczenie kalkulacji zewnętrznej firmie doradczej.
 3. Możesz wdrożyć oprogramowanie, które automatyzuje wycenę i księgowanie zgodnie z IFRS 16.

 

Omówimy w szczegółach korzyści i ograniczenia każdego z tych podejść.

1) Kalkulacja IFRS 16 za pomocą modelu Excel

Model „zrób to sam” w arkuszu kalkulacyjnym Excel jest potencjalnie najprostszym, najłatwiejszym w zastosowaniu i najtańszym rozwiązaniem dla raportowania zgodnie z IFRS 16. Aby go zastosować, firma potrzebuje zainstalowanego pakietu Microsoft Excel i co najmniej dobrej znajomości tego narzędzia w swoich działach finansowych. Ponadto, osoby odpowiedzialne za model muszą dogłębnie znać standard IFRS 16 i umieć zastosować go w praktyce.

 

Model taki dobrze sprawdza się, gdy osoby w firmie posiadają wystarczającą wiedzę z zakresu IAS/IFRS i są zdolne do zbudowania działającego modelu obliczeniowego.

Księgowanie w Excelu - ograniczenia i ryzyka

 1. Obsługa dużej liczby umów:
  Zmiany parametrów i nowe umowy mogą sprawić, że model staje się coraz bardziej złożony i trudny w utrzymaniu, zwłaszcza dla dużej liczby umów. Dlatego długoterminowe utrzymanie modelu IFRS 16 w Excel dla 100 lub więcej umów wyłącznie w plikach Excel może być wyzwaniem.
 2. Ryzyko błędów:
  Excel, pomimo swojej elastyczności, jest narażony na błędy w formułach i odświeżaniu łączy, co może prowadzić do nieprawidłowych wartości w sprawozdaniach finansowych. Prędzej lub później w modelu IFRS 16 stworzonym w Excel pojawia się błędy, których efektem będą nieprawidłowe wartości w sprawozdaniach finansowych spółki!
 3. Mała transparentność:
  Jeżeli będziesz przechowywać w modelu dane dla 500 umów o przeciętnym czasie trwania 5 lat, to już po 36 miesiącach najpewniej przekroczysz prób 1 miliona wierszy kalkulacji. Model może szybko stać się bardzo złożony, co utrudnia audyt i kontrolę.
 4. Problemy z kontynuacją pracy:
  Jeżeli osoba odpowiedzialna za model odejdzie z firmy, jej zastępca może mieć problem ze zrozumieniem i prawidłowym wykorzystaniem narzędzia, co zwiększa ryzyko błędów w sprawozdaniu finansowym.

 

W związku z tym, mimo początkowej prostoty i niskich kosztów, model Excel może okazać się ryzykowny i trudny w długoterminowym utrzymaniu.

2) Wycena IFRS 16 przez zewnętrzną firmę doradczą

Outsourcing procesu IFRS 16 do zewnętrznej firmy doradczej oferuje pewne korzyści, w tym brak konieczności rozwijania wewnętrznych kompetencji oraz oszczędność czasu.

 

Firma, która decyduje się na takie rozwiązanie, zapewnia sobie fachową obsługę i może liczyć na to, że specjaliści dokonają poprawnych obliczeń i księgowań zgodnie z IFRS 16.

 

Nie trzeba martwić się o budowanie narzędzi ani o szkolenie zespołu; wystarczy zapłacić za usługę i oczekiwać wyników.

Zewnętrzna firma - ograniczenia i ryzyka

 1. Koszty usługi:
  Te mogą być znaczne i będą zależały od wielu czynników, w tym liczby umów, renomy doradcy i częstotliwości raportowania. Firmy z sektora Big4, korzystające z autorskich narzędzi, są zazwyczaj droższe od mniejszych doradców, którzy używają modeli w Excelu.
 2. Utrata kontroli:
  Outsourcing może prowadzić do braku wewnętrznej wiedzy i umiejętności w zakresie IFRS 16. Dział finansowo-księgowy może mieć trudności z kompetentnym wyjaśnieniem wartości przedstawionych w sprawozdaniach finansowych, co stanowi problem, zwłaszcza w kontekście audytów.
 3. Potencjalny konflikt interesów:
  Jeżeli firma doradcza, która obsługuje IFRS 16, zostanie również wybrana do przeprowadzenia audytu, może to prowadzić do konieczności reorganizacji całego procesu, co generuje dodatkowe koszty i komplikacje.

 

W rezultacie, choć outsourcing oferuje wygodę i specjalistyczną wiedzę, wiąże się z nim również pewne ryzyko i koszty, które firma musi uwzględnić przy podejmowaniu decyzji.

3) Wdrożenie narzędzia do wyceny IFRS 16

Wdrożenie profesjonalnych narzędzi IT do obsługi IFRS 16 jest opcją, która może zaoferować wiele korzyści dla firmy. Oto kilka z nich:

 1. Kompleksowe rozwiązanie:
  Otrzymujesz narzędzie IT oraz know-how związany z raportowaniem leasingu i najmu zgodnie z MSSF 16. Mechanizmy kalkulacji są sprawdzone i audytowalne.
 2. Standaryzacja procesów:
  Narzędzie wprowadza powtarzalność i uniezależnia księgowanie leasingu i najmu od indywidualnych pracowników.
 3. Skalowalność:
  Systemy są zwykle przygotowane do efektywnej obsługi dużej liczby umów. Przykładowo, FlexiReporting może przeliczyć 1000 umów w mniej niż 60 sekund, co jest imponujące.
 4. Zaawansowane funkcje analityczne:
  Dostęp do historii kalkulacji, łatwość śledzenia zmian w umowach i rozbudowana analityka są dodatkowymi atutami.

Wady lub ograniczenia? Tu w zasadzie istotny jest tylko jeden punkt – koszty zakupu i wdrożenia oprogramowania. Brak budżetu na nowe rozwiązanie IT może być istotnym czynnikiem blokującym optymalizację procesów IFRS 16 w firmie. Szczęśliwie koszt i czas wdrożenia oprogramowania do IFRS 16 jest wielokrotnie niższy niż w przypadku większości innych systemów IT. Złożoność projektu jest nieporównywalnie mniejsza niż wdrożenie systemu ERP czy finansowo-księgowego.

 

Opcja płacenia w modelu Software-as-a-Service (SaaS) może być atrakcyjna, ponieważ eliminuje jednorazowe duże wydatki i pozwala na skalowanie kosztów w zależności od potrzeb.

Podsumowując, wdrożenie narzędzi IT do obsługi IFRS 16 może być efektywnym i skalowalnym rozwiązaniem dla firm. Warto jednak uwzględnić koszty wdrożenia i utrzymania systemu, aby dokładnie ocenić, czy jest to odpowiednia opcja dla Twojej organizacji.

Oprogramowanie wspierające raportowanie leasingu i najmu zgodnie z MSSF 16

W kontekście wprowadzenia systemu FlexiReporting do zarządzania sprawozdawczością finansową zgodnie z MSSF 16 można zidentyfikować kilka kluczowych korzyści:

 

 1. Optymalizacja Procesów:
  Dzięki wbudowanym kalkulacjom i zautomatyzowanym schematom dekretacji, procesy są bardziej efektywne i mniej podatne na błędy ludzkie.

 2. Integracja z Excel’em:
  Jeżeli zespół księgowy jest przyzwyczajony do pracy w Excelu, FlexiReporting pozwala na utrzymanie tej platformy jako podstawowego narzędzia, jednocześnie dodając funkcje ułatwiające sprawozdawczość.

 3. Transparentność i Kontrola:
  Transparentne raporty i przyjazne interfejsy użytkownika w systemie FlexiReporting ułatwiają monitorowanie i audyt danych finansowych.

 4. Elastyczność i Skalowalność:
  Niezależnie od liczby umów leasingowych i najmu, system jest w stanie efektywnie je obsłużyć, oferując powtarzalność i spójność w księgowaniu i raportowaniu.

 5. Zgodność z MSSF 16:
  System jest zaprojektowany tak, aby być zgodnym z międzynarodowymi standardami, co jest kluczowe dla wielu firm działających w różnych jurysdykcjach.

Wrożenie systemu FlexiReporting jest korzystną inwestycją dla firm pragnących optymalizować i usprawnić swoje procesy sprawozdawcze zgodnie z MSSF 16.

 

Zobacz też:

wpływ mssf

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie finansowe

Adaptacja MSSF jako standardu rachunkowości wpływa na przedstawienie wartości w sprawozdaniach finansowych, szczególnie w kontekście leasingu i najmu według MSSF16.

Artykuł analizuje te zmiany, wskazując, jak norma ta modyfikuje bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie przepływów pieniężnych, podkreślając kluczowe różnice i nowe wyzwania w sprawozdawczości finansowej.

Czytaj więcej >
zmiana umowy leasingu

Zmiany umowy leasingu zgodnie z IFRS 16

Praktyczne przykłady rozpoznawania zmian w umowie leasingu zgodnie z regulacjami IFRS 16. W jakich przypadkach należy zmodyfikować pierwotną wycenę umowy? Kiedy i w jaki sposób zaprezentować zmianę zakresu leasingu jako nowy kontrakt?

Czytaj więcej >
ewidencja leasingu mssf16

Korekty MSSF 16 w sprawozdaniach finansowych

Jak ewidencjonować korekty MSSF16 na potrzeby przygotowania sprawozdań finansowych? W praktyce, spółka może zdecydować się na jedno z dwóch rozwiązań. Pierwsza opcja to księgowanie leasingu MSSF16 na kontach księgi głównej. Drugim rozwiązaniem jest prowadzenie ewidencji leasingu MSSF16 poza systemem księgowym. Artykuł prezentuje ujęcie dla obu scenariuszy.

Czytaj więcej >
księgowanie MSSF 16 / księgowanie najmu / leasing i najem wg MSSF 16 / prognozowanie popytu

Księgowanie leasingu MSSF 16

W jakich przypadkach należy stosować MSSF 16? Jak prezentować umowy leasingu w sprawozdaniach finansowych leasingobiorcy by zapewnić zgodność raportowania z IFRS 16? Jak wyznaczyć wartość bieżącą aktywów i zobowiązań z tytułu leasingu?

Czytaj więcej >

Kontroluj wyniki finansowe, automatyzuj procesy controllingowe.

Popraw terminowość, jakość i efektywność planowania i raportowania.