FlexiSolutions

CASE STUDY

Raportowanie i konsolidacja zarządcza w firmie produkcyjnej – case study

Doskonały przykład wykorzystania FlexiReporting jako narzędzia do unifikacji controllingu i raportowania zarządczego w dużej, międzynarodowej grupie kapitałowej. Zintegrowany model budżetowania, prognozowania i konsolidacji zarządczej jest wykorzystywany przez ponad 80 użytkowników m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainie.
raportowanie

Efekty wdrożenia

wielton

MFG PRO

Integracja z systemem ERP dedykowanym dla firm produkcyjnych

Automotive

Kompletny model controllingu finansowego i biznesowego

Konsolidacja

Unifikacja procesów controllingu
w Grupie Kapitałowej

Kokpity menedżerskie

Kompletny pakiet raportowy
dla Zarządu i Rady Nadzorczej

Kontekst projektu

FlexiReporting został wdrożony w Grupie Wielton S.A. w 2015 roku jako narzędzie wspierające raportowanie zarządcze i budżetowanie na poziomie spółki-matki oraz całej Grupy. Celem projektu było wsparcie rozwoju Grupy w świetle akwizycji nowych spółek zależnych. Narzędzia controllingu zbudowane z wykorzystaniem FlexiReporting są stale rozwijane i dostosowywane do potrzeb rosnącego biznesu.

Obecnie, z systemu korzysta regularnie przeszło 80 osób – pracownicy działów finansowo-księgowych oraz menedżerowie jednostek biznesowych zatrudnieni w Wielton S.A. oraz spółkach zależnych (Francja, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Rosja, Białoruś, Ukraina).

Najważniejsze informacje

FlexiReporting w Grupie Wielton umożliwia raportowanie rentowności w podziale na dywizje i grupy produktowe oraz klientów i rynki geograficzne. System przetwarza dane z modułów finansowych, sprzedażowych i produkcyjnych systemu ERP z uwzględnieniem reguł raportowania, korekt i przekształceń zgodnie z założeniami systemu informacji zarządczej firmy.

Lokalne plany kont wszystkich spółek zostały zmapowane do centralnego, grupowego układu raportowania Rachunku Wyników oraz Bilansu zgodnie z wymogami MSR/MSSF. Comiesięczne raporty powstają automatycznie na podstawie lokalnych zestawień sald i obrotów księgi głównej poszczególnych spółek.

System konsoliduje i integruje budżety produkcji i sprzedaży. Rozwiązanie zapewnia między innymi możliwość raportowania marży planowanej oraz rzeczywistej. Model planistycznych pokrywa całość informacji składających się na budżet kosztów produkcji. W systemie znajdują się formatki umożliwiające (i) planowanie kosztów rodzajowych dla wydziałów produkcyjnych, (ii) kalkulację stawek godzinowych robocizny bezpośredniej oraz kosztów wydziałowych i pośrednich, (iii) wyznaczenie jednostkowych kosztów wytworzenia produktów oraz (v) estymację kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

W ramach optymalizacji procesów raportowania finansowego i konsolidacji w systemie zaimplementowany został moduł uzgodnień dla transakcji wewnątrzgrupowych. FlexiReporting automatycznie przetwarza rozrachunki z systemów finansowo-księgowych spółek istotnie ograniczając pracochłonność uzgodnienia sald należności i zobowiązań wzajemnych.

spółek konsolidowanych zarządczo
0
raportów i formularzy planistycznych
0 +
użytkowników systemu
0 +
lat działania systemu
0
automatyzacja raportowania

Automatyzacja raportowania do GUS – case study

Polski oddział międzynarodowej sieci handlowej poszukiwał narzędzia, które usprawniłoby pracę zespołu sprawozdawczości. Okresowe raportowanie do Głównego Urzędu Statystycznego dla ponad 80 spółek wchodzących w skład polskiej części koncernu istotnie angażowało zasoby firmy. FlexiReporting zautomatyzował cały proces raportowania od importu danych z systemu SAP R/3 po wysyłkę gotowych raportów do serwisu internetowego GUS.

Czytaj więcej >
mssf 16 najem

Najem powierzchni usługowej i handlowej – case study

Jedna z wiodących spółek handlowych działających w centrach handlowych skorzystała z FlexiReporting, innowacyjnego narzędzia IT w dziedzinie raportowania MSSF16. Celem było zautomatyzowanie i uporządkowanie raportowania umów najmu powierzchni zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Czytaj więcej >
konsolidacja i kontroling

Konsolidacja i controlling sieci sklepów wolnocłowych – case study

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu konsolidacji statutowej oraz controllingu sklepów wolnocłowych. Grupa Kapitałowa prowadząca sprzedaż i gastronomię w punktach podróży (lotniska, stacje kolejowe, promy pasażerskie) rozpoczęła korzystanie z FlexiReporting od modułu konsolidacji finansowej.
W kolejnych etapach projektu wdrożenie objęło wszystkie procesy kontrolingu – raportowanie zarządcze, budżetowanie i monitorowanie realizacji. System integruje i konsoliduje dane kilkunastu spółek skutecznie radząc sobie z różnymi systemami księgowymi i planami kont oraz dużą liczbą transakcji wewnętrznych.

Czytaj więcej >
fmcg

Raportowanie i budżetowanie w branży spożywczej – case study

FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie cyfrowej transformacji działu controllingu wiodącego producenta z branży spożywczej. Kompletne środowisko raportowania zarządczego, budżetowania, prognozowania zintegrowało procesy controllingu finansowego, biznesowego oraz sprawozdawczości Corporate Finance w branży FMCG. System zapewnia pełną analitykę raportowania na podstawie danych z systemu SAP/R3.

Czytaj więcej >
controlling w branży kosmetycznej

Kompleksowe wsparcie controllingu w branży kosmetycznej – case study

W pierwszym etapie wdrożenia FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie do raportowania wyników w układzie zarządczym. Sukces projektu zaowocował rozbudową rozwiązania o kolejne moduły. Obecnie FlexiReporting pokrywa wszystkie procesy i obszary controllingu. Rozwiązanie wspiera raportowanie, budżetowanie i prognozowanie, a z systemu korzysta pion finansów oraz analitycy i menedżerowie sprzedaży, marketingu i produkcji.

Czytaj więcej >

Poznaj system do controllingu i sprawozdawczości idealnie dopasowany do Twoich potrzeb