FlexiSolutions

CASE STUDY

Raportowanie i konsolidacja zarządcza w firmie produkcyjnej

Doskonały przykład wykorzystania FlexiReporting jako narzędzia do unifikacji controllingu i raportowania zarządczego w dużej, międzynarodowej grupie kapitałowej. Zintegrowany model budżetowania, prognozowania i konsolidacji zarządczej jest wykorzystywany przez ponad 80 użytkowników m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainie.
raportowanie

Efekty wdrożenia

wielton

MFG PRO

Integracja z systemem ERP dedykowanym dla firm produkcyjnych

Automotive

Kompletny model controllingu finansowego i biznesowego

Konsolidacja

Unifikacja procesów controllingu
w Grupie Kapitałowej

Kokpity menedżerskie

Kompletny pakiet raportowy
dla Zarządu i Rady Nadzorczej

Kontekst projektu

FlexiReporting został wdrożony w Grupie Wielton S.A. w 2015 roku jako narzędzie wspierające raportowanie zarządcze i budżetowanie na poziomie spółki-matki oraz całej Grupy. Celem projektu było wsparcie rozwoju Grupy w świetle akwizycji nowych spółek zależnych. Narzędzia controllingu zbudowane z wykorzystaniem FlexiReporting są stale rozwijane i dostosowywane do potrzeb rosnącego biznesu.

Obecnie, z systemu korzysta regularnie przeszło 80 osób – pracownicy działów finansowo-księgowych oraz menedżerowie jednostek biznesowych zatrudnieni w Wielton S.A. oraz spółkach zależnych (Francja, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Rosja, Białoruś, Ukraina).

Najważniejsze informacje

FlexiReporting w Grupie Wielton umożliwia raportowanie rentowności w podziale na dywizje i grupy produktowe oraz klientów i rynki geograficzne. System przetwarza dane z modułów finansowych, sprzedażowych i produkcyjnych systemu ERP z uwzględnieniem reguł raportowania, korekt i przekształceń zgodnie z założeniami systemu informacji zarządczej firmy.

Lokalne plany kont wszystkich spółek zostały zmapowane do centralnego, grupowego układu raportowania Rachunku Wyników oraz Bilansu zgodnie z wymogami MSR/MSSF. Comiesięczne raporty powstają automatycznie na podstawie lokalnych zestawień sald i obrotów księgi głównej poszczególnych spółek.

System konsoliduje i integruje budżety produkcji i sprzedaży. Rozwiązanie zapewnia między innymi możliwość raportowania marży planowanej oraz rzeczywistej. Model planistycznych pokrywa całość informacji składających się na budżet kosztów produkcji. W systemie znajdują się formatki umożliwiające (i) planowanie kosztów rodzajowych dla wydziałów produkcyjnych, (ii) kalkulację stawek godzinowych robocizny bezpośredniej oraz kosztów wydziałowych i pośrednich, (iii) wyznaczenie jednostkowych kosztów wytworzenia produktów oraz (v) estymację kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

W ramach optymalizacji procesów raportowania finansowego i konsolidacji w systemie zaimplementowany został moduł uzgodnień dla transakcji wewnątrzgrupowych. FlexiReporting automatycznie przetwarza rozrachunki z systemów finansowo-księgowych spółek istotnie ograniczając pracochłonność uzgodnienia sald należności i zobowiązań wzajemnych.

0
spółek konsolidowanych zarządczo
0 +
raportów i formularzy planistycznych
0 +
użytkowników systemu
0
lat działania systemu
mssf 16 najem

MSSF16 najem powierzchni usługowej i handlowej

Jedna z wiodących spółek handlowych działających w centrach handlowych skorzystała z FlexiReporting, innowacyjnego narzędzia IT w dziedzinie raportowania MSSF16. Celem było zautomatyzowanie i uporządkowanie raportowania zgodnego z międzynarodowymi standardami MSSF16.

Czytaj więcej >
automatyzacja raportowania

Automatyzacja raportowania do Głównego Urzędu Statystycznego

Polski oddział międzynarodowej sieci handlowej poszukiwał narzędzia, które usprawniłoby pracę zespołu sprawozdawczości. Okresowe raportowanie do Głównego Urzędu Statystycznego dla ponad 80 spółek wchodzących w skład polskiej części koncernu istotnie angażowało zasoby firmy. FlexiReporting zautomatyzował cały proces raportowania od importu danych z systemu SAP R/3 po wysyłkę gotowych raportów do serwisu internetowego GUS.

Czytaj więcej >
konsolidacja i kontroling

Konsolidacja i kontroling w sieci sklepów wolnocłowych

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu konsolidacji statutowej oraz controllingu finansowego. Grupa Kapitałowa prowadząca sprzedaż i gastronomię w punktach podróży (lotniska, stacje kolejowe, promy pasażerskie) rozpoczęła korzystanie z FlexiReporting od modułu konsolidacji finansowej. W kolejnych etapach projektu wdrożenie objęło wszystkie procesy kontrolingu – raportowanie zarządcze, budżetowanie i monitorowanie realizacji. System integruje i konsoliduje dane kilkunastu spółek skutecznie radząc sobie z różnymi systemami księgowymi i planami kont oraz dużą liczbą transakcji wewnętrznych.

Czytaj więcej >
fmcg

Raportowanie i budżetowanie w branży spożywczej

FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie cyfrowej transformacji działu controllingu wiodącego producenta z branży spożywczej. Kompletne środowisko raportowania zarządczego, budżetowania, prognozowania zintegrowało procesy controllingu finansowego, biznesowego oraz sprawozdawczości Corporate Finance. System zapewnia pełną analitykę raportowania nad podstawie danych z systemu SAP/R3.

Czytaj więcej >
controlling w branży kosmetycznej

Kompleksowe wsparcie controllingu w firmie kosmetycznej

W pierwszym etapie wdrożenia FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie do raportowania wyników w układzie zarządczym. Sukces projektu zaowocował rozbudową rozwiązania o kolejne moduły. Obecnie FlexiReporting pokrywa wszystkie procesy i obszary controllingu. Rozwiązanie wspiera raportowanie, budżetowanie i prognozowanie, a z systemu korzysta pion finansów oraz analitycy i menedżerowie sprzedaży, marketingu i produkcji.

Czytaj więcej >

Poznaj system do controllingu i sprawozdawczości idealnie dopasowany do Twoich potrzeb