FlexiSolutions

CASE STUDY

Raportowanie wyników i prognozowanie Cash Flow w firmie logistycznej

Dynamicznie rozwijająca się firma logistyczna wdrożyła FlexiReporting, by zapewnić menedżerom lepszą perspektywę wyników biznesowych. Kluczowym elementem rozwiązania jest model prognozowania Cash Flow. Projekcja przepływów finansowych na podstawie planowanych wyników biznesowych wspiera CFO w zarządzaniu finansowaniem dla działalności operacyjnej i strategicznych projektów rozwojowych.
raportowanie wyników i prognozowanie

Efekty wdrożenia

xbs-logistics

CDN Optima

Import obrotówek i zapisów księgowych

Logistyka

Planowanie i monitorowanie rentowności centrów i procesów logistycznych

Direct CF

Prognoza Cash Flow metodą bezpośrednią

Quick Win

Wdrożenie systemu w 6 tygodni

Kontekst projektu

Grupa XBS Logistics zapewnia kompleksową obsługę procesów zakupu, przechowywania oraz dostawy dla swoich Klientów. Firma obsługuje ponad 10 centrów logistycznych zoptymalizowanych pod kątem określonych kategorii produktowych.

W zintegrowanym modelu biznesowym grupy funkcjonują 3 spółki, których działalność obejmuje realizację procesów logistycznych, obsługę systemów usług Loyality & Motivation oraz działalność handlową na rzecz Klientów.

Z perspektywy Zarządu i CFO kluczowym wyzwaniem było zapewnienie informacji prospektywnej na temat planowanych przepływów pieniężnych. Brak tych danych utrudniał planowanie rozwoju biznesu oraz nowych inwestycji. Wcześniej firma napotkała na trudności w samodzielnym wdrożeniu narzędzi prognozowania, których przyczyną były ograniczone możliwości arkuszy kalkulacyjnych.

Dodatkowo coraz większym ograniczeniem dla operacyjnego zarządzania firmą stawała się rosnąca pracochłonność comiesięcznego procesu raportowania. Przetwarzanie danych księgowych w MS Excel, przygotowanie raportów i wysyłka do menedżerów jednostek biznesowych stanowiły zbyt duże obciążenie dla dwuosobowego zespołu analiz i controllingu. 

Najważniejsze informacje

W pierwszym etapie projektu powstał zautomatyzowany model raportowania zarządczego dopasowany do potrzeb controllingu logistyki. System przetwarza zapisy księgowe pozwalając na raportowanie P&L w układzie centrów logistycznych, procesów i klientów.

 

Taka architektura pozwoliła na włączenie opcji drill down do dokumentów źródłowych. Dzięki niej menedżerowie mogą samodzielnie sprawdzić szczegóły składające się na raportowane wartości wynikowe.

W drugim etapie wdrożenia stworzony został zoptymalizowany model prognozowania (rolling forecast). Koncepcja planowania efektywnie implementuje mechanizmy budżetowania Middle-Out. System pozwala na szczegółowe planowanie wartości sprzedaży per Klient i jednocześnie w pełni automatyzuje pozostałe kalkulacje budżetowe.

Reguły zbudowane we FlexiReporting wykorzystują dane historyczne do alokacji sprzedaży na procesy logistyczne. Dalej, na podstawie określonych parametrów rentowności, wyliczane są koszty zmienne poszczególnych procesów, co pozwala na błyskawiczne przejście od syntetycznego budżetu sprzedaży do planowanej wartości marży brutto.

Dodatkowo model planistyczny pozwala na planowanie kosztów stałych oraz posiada kalkulacje i korekty ujmujące rozliczenia wewnętrzne pomiędzy jednostkami biznesowymi.

Ostatnim krokiem było stworzenie modelu prognozowania Cash Flow. Odpowiednia parametryzacja warunków płatności dla poszczególnych klientów oraz pozycji kosztowych pozwala na automatyczną kalkulację przepływów operacyjnych na podstawie budżetów i prognoz biznesowych. Model implementuje między innymi indywidualne terminy płatności oraz możliwość wykorzystania factoringu należności.  

0 +
centrów logistycznych
0
FTE do obsługi raportowania i planowania
0 +
procesów logistycznych
0 +
klientów
mssf 16 najem

MSSF16 najem powierzchni usługowej i handlowej

Jedna z wiodących spółek handlowych działających w centrach handlowych skorzystała z FlexiReporting, innowacyjnego narzędzia IT w dziedzinie raportowania MSSF16. Celem było zautomatyzowanie i uporządkowanie raportowania zgodnego z międzynarodowymi standardami MSSF16.

Czytaj więcej >
automatyzacja raportowania

Automatyzacja raportowania do Głównego Urzędu Statystycznego

Polski oddział międzynarodowej sieci handlowej poszukiwał narzędzia, które usprawniłoby pracę zespołu sprawozdawczości. Okresowe raportowanie do Głównego Urzędu Statystycznego dla ponad 80 spółek wchodzących w skład polskiej części koncernu istotnie angażowało zasoby firmy. FlexiReporting zautomatyzował cały proces raportowania od importu danych z systemu SAP R/3 po wysyłkę gotowych raportów do serwisu internetowego GUS.

Czytaj więcej >
konsolidacja i kontroling

Konsolidacja i kontroling w sieci sklepów wolnocłowych

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu konsolidacji statutowej oraz controllingu finansowego. Grupa Kapitałowa prowadząca sprzedaż i gastronomię w punktach podróży (lotniska, stacje kolejowe, promy pasażerskie) rozpoczęła korzystanie z FlexiReporting od modułu konsolidacji finansowej. W kolejnych etapach projektu wdrożenie objęło wszystkie procesy kontrolingu – raportowanie zarządcze, budżetowanie i monitorowanie realizacji. System integruje i konsoliduje dane kilkunastu spółek skutecznie radząc sobie z różnymi systemami księgowymi i planami kont oraz dużą liczbą transakcji wewnętrznych.

Czytaj więcej >
fmcg

Raportowanie i budżetowanie w branży spożywczej

FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie cyfrowej transformacji działu controllingu wiodącego producenta z branży spożywczej. Kompletne środowisko raportowania zarządczego, budżetowania, prognozowania zintegrowało procesy controllingu finansowego, biznesowego oraz sprawozdawczości Corporate Finance. System zapewnia pełną analitykę raportowania nad podstawie danych z systemu SAP/R3.

Czytaj więcej >
controlling w branży kosmetycznej

Kompleksowe wsparcie controllingu w firmie kosmetycznej

W pierwszym etapie wdrożenia FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie do raportowania wyników w układzie zarządczym. Sukces projektu zaowocował rozbudową rozwiązania o kolejne moduły. Obecnie FlexiReporting pokrywa wszystkie procesy i obszary controllingu. Rozwiązanie wspiera raportowanie, budżetowanie i prognozowanie, a z systemu korzysta pion finansów oraz analitycy i menedżerowie sprzedaży, marketingu i produkcji.

Czytaj więcej >

Poznaj system do controllingu i sprawozdawczości idealnie dopasowany do Twoich potrzeb