FlexiSolutions

Controlling HR w systemie FlexiReporting

System controllingu HR FlexiReporting stanowi innowacyjne rozwiązanie, dostarczające kompleksowego wsparcia dla działów HR w spółkach.

Ten zaawansowany system umożliwia efektywne planowanie zatrudnienia, kontrolę kosztów osobowych, monitorowanie realizacji budżetów, a także prognozowanie i dokładne analizowanie oraz raportowanie KPI w HR.

Wybierając FlexiReporting, zyskujesz system, który szybko pozwoli Ci wdrożyć skuteczne procesy controllingu HR

FlexiSolutions / system do budżetowania / czym zajmuje się controlling / controlling wynagrodzeń

Narzędzie dla efektywnego controllingu HR

W nowoczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi controlling HR odgrywa kluczową rolę, wymagając narzędzi wykraczających poza tradycyjne procesy kadrowe. FlexiReporting to narzędzie, które automatyzuje i usprawnia procesy budżetowania i prognozowania w HR. Jednocześnie, przenosi planowanie HR z arkuszy Excel do efektywnego środowiska cyfrowego.

Oprogramowanie przekształci codzienną pracę działu HR, automatyzując i usprawniając procesy tworzenia budżetów, prognoz i raportów zarządczych, niezbędnych do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w Twojej firmie.

Controlling HR - przegląd funkcjonalności

FlexiReporting to zaawansowane oprogramowanie, zaprojektowane, aby ułatwić efektywne planowanie zatrudnienia i zarządzanie kosztami osobowymi. Jego elastyczność umożliwia dopasowanie do specyficznych potrzeb każdej firmy, w tym do regulaminu płac i zasad controllingu HR.

Ta adaptacyjność jest szczególnie cenna w szybko zmieniającym się świecie zarządzania zasobami ludzkimi, gdzie dopasowanie do indywidualnych wymagań organizacji jest kluczowe. FlexiReporting oferuje wsparcie i wszechstronność, które są niezbędne do skutecznego zarządzania pracowniczymi finansami.

Narzędzie automatycznie generuje wstępną wersję budżetu lub prognozy, korzystając z aktualnych danych z systemu kadrowo-płacowego. Integruje kartotekę pracowników, aktualizując listę pracowników prezentowaną w formatce. Dzięki temu ograniczasz pracę ręczną i zwiększasz dokładność danych dotyczących pracowników, wynagrodzeń, rodzajów umów, stanowisk czy struktury organizacyjnej.

FlexiReporting przekształca Twoją kartotekę pracowników w narzędzie strategicznego planowania. Proste w obsłudze, umożliwia efektywne zarządzanie wakatami, awansami i zmianami organizacyjnymi.
Dodawaj nowe stanowiska, przypisuj je do centrów kosztowych i zarządzaj budżetami wynagrodzeń z łatwością. Z FlexiReporting, zarządzanie personelem staje się bardziej intuicyjne i skuteczne.  
FlexiReporting to narzędzie do efektywnego planowania podwyżek, będące kluczowym elementem budżetowania i prognozowania HR. Nasz system umożliwia elastyczne projektowanie modeli wynagrodzeń, dostosowanych do potrzeb zarządzania personelem.
Planuj podwyżki indywidualne, uwzględniając awanse czy oceny okresowe pracowników, oraz systemowe, zgodnie z siatką płac. FlexiReporting to kompleksowe rozwiązanie dla Twoich strategii wynagrodzeń.
FlexiReporting wspiera precyzyjne planowanie i prognozowanie kosztów związanych z premiami i nagrodami pracowniczymi.
Oprogramowanie umożliwia łatwe odwzorowanie regulaminu wynagradzania, efektywne planowanie premii na różne okresy – miesięczne, kwartalne czy roczne. Oferuje również podwójne ujęcie premii: memoriałowe dla rezerw na premie okresowe i gotówkowe dla rzeczywistych wypłat.
FlexiReporting umożliwia kompleksowe zarządzanie wszystkimi kosztami osobowymi w ramach modelu controllingu HR, zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagrodzeń. System zapewnia możliwość budżetowania i prognozowania różnorodnych składników wynagrodzeń, takich jak dodatki czy ekwiwalenty.
Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych wskaźników i parametrów, dostosowanych do specyfiki Twojej organizacji, stanowisk i klasyfikacji budżetowych, planowanie staje się precyzyjne i efektywne.
program do sprawozdań finansowych
program do sprawozdań finansowych
Spójny model planowania zatrudnienia, wynagrodzeń i kosztów osobowych
Oprogramowanie automatyzuje proces kalkulacji obciążeń związanych z ZUS, (PPK), (PFRON) oraz (ZFSŚ). Kalkulacje do budżetów i prognoz są realizowane na podstawie bieżącej wersji planu wynagrodzeń i centralnie wprowadzonych wskaźników.
Dzięki zastosowaniu systemu, budżety i prognozy zawierają precyzyjne oszacowanie kosztów leżących po stronie pracodawcy, zawsze zgodne z obowiązującymi regułami naliczania narzutów.
FlexiReporting ułatwia przygotowanie budżetu lub prognozy kosztów osobowych, umożliwiając łatwe włączenie dodatkowych wydatków związanych z pracownikami.
Narzędzie to wspiera planowanie kosztów związanych z benefitami, takimi jak abonamenty medyczne, pakiety sportowe czy samochody służbowe.
FlexiReporting sprawdza się jako narzędzie controllingu HR, szczególnie w organizacjach o zdecentralizowanej strukturze. System umożliwia kierownikom działów i jednostek biznesowych samodzielne planowanie, udostępniając im specjalne formatki do budżetowania.
Oprogramowanie zapewnia automatyczną konsolidację danych z całej organizacji oraz integruje je w jednym miejscu, co znacząco ułatwia zarządzanie. Dodatkowo umożliwia zdefiniowanie formalnego procesu akceptacji budżetów, zwiększając efektywność i spójność planowania finansowego na wszystkich szczeblach firmy.
Jedną z głównych zalet FlexiReporting w kontekście controllingu HR jest zdolność do tworzenia alternatywnych wersji budżetów i prognoz, eliminując potrzebę używania licznych plików Excel. System pozwala kontrolerom i analitykom HR na łatwe modyfikowanie planów poprzez zmianę wybranych założeń czy parametrów.
To ułatwia szybką adaptację prognoz do zmieniających się warunków biznesowych, czyniąc FlexiReporting niezastąpionym narzędziem w dynamicznym środowisku biznesowym. Dzięki temu cała organizacja zyskuje efektywne narzędzie do elastycznego planowania finansowego.
Oprogramowanie wspiera planowanie zatrudnienia i związanych z tym kosztów, niezależnie od rodzaju umowy pracowniczej.
System pozwala na efektywne budżetowanie i prognozowanie kosztów osobowych dla pracowników zatrudnionych na różnych warunkach – od umów o pracę, przez fundusz bezosobowy (np. umowy zlecenia), aż po usługi zewnętrzne, takie jak kontraktorzy B2B czy agencje pracy tymczasowej.

Controlling HR - przykłady formatek i raportów w systemie

W FlexiReporting znajdziesz szereg szablonów i raportów, które mogą przypominać te, z którymi już pracujesz. To wynik naszego zobowiązania do wdrożenia najlepszych praktyk controllingu HR. Nasze oprogramowanie jest gotowe do skutecznego dostosowania do specyficznych potrzeb Twojej firmy, co jest możliwe dzięki jego elastyczności i możliwościom personalizacji w trakcie wdrażania.

FlexiReporting łączy prostotę użytkowania Excela z zaawansowanym przetwarzaniem danych HR w bazie danych. Wykorzystanie MS SQL Server gwarantuje stabilność i skalowalność systemu, co jest idealne dla dużych organizacji.

Interfejs zintegrowany z Excel zapewnia użytkownikom elastyczność i łatwość obsługi, co ułatwia szybkie przyswojenie i efektywne wykorzystanie nowego narzędzia w codziennej pracy.

Monitorowanie realizacji budżetów i analiza odchyleń

System zapewnia optymalizację procesu raportowania zarządczego w zakresie controllingu HR, automatyzując przetwarzanie i analizę danych. Jego wykorzystanie znacznie ogranicza pracochłonność przygotowania raportów i wskaźników efektywności HR, szczególnie podczas comiesięcznego procesu zamknięcia miesiąca.

Łącząc kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) HR, dane wykonania, budżety i prognozy, system staje się kompleksowym narzędziem controllingu HR na poziomie korporacyjnym. Umożliwia dokładne raportowanie i analizę danych kadrowo-płacowych, a także przygotowanie zbiorczych analiz i raportów dla Zarządu i Rady Nadzorczej. Zapewnia pełną transparentność, pozwalając na szczegółowe wyjaśnienie każdej wartości, odnosząc się do konkretnych pracowników lub elementów wynagrodzenia.

Funkcjonalności

FlexiReporting doskonale integruje się z różnymi systemami kadrowo-płacowymi, automatyzując proces raportowania danych. System skutecznie przetwarza informacje z ewidencji kadrowej, payroll oraz kartotek pracowników, list płac i rejestrów absencji, aby przygotować comiesięczne zestawy raportów zarządczych.

Dzięki wbudowanym mechanizmom FlexiReporting umożliwia elastyczne zarządzanie regułami konwersji i łatwe mapowanie składników płacowych do raportów zarządczych, zwiększając efektywność i precyzję procesów raportowania.

FlexiReporting efektywnie integruje scenariusze ACTUAL, BUDGET i FORECAST w jednej centralnej bazie danych, umożliwiając precyzyjne monitorowanie realizacji budżetów w układzie miesięcznym, kwartalnym i narastającym. Dzięki temu możesz z łatwością dostarczać kluczowe informacje o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i kosztach osobowych, co ułatwia zarządzanie finansami pracowniczymi i wspiera podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych.

FlexiReporting oferuje zaawansowane narzędzia do analizy i wyjaśniania odchyleń. Dzięki wbudowanym modelom system analizuje dane na poziomie indywidualnych pracowników i wyjaśnia różnice między seriami danych, korzystając z kategorii takich jak „nowe etaty”, „odejścia”, „zmiany organizacyjne”, „podwyżki” czy „annualizacje”.
Pozwala to na uzyskanie pełnej transparentności dla procesu raportowania oraz analizy dynamiki i odchyleń w organizacji, wspierając skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
System FlexiReporting agreguje istotne wskaźniki związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takie jak Headcount, FTE, średnie wynagrodzenie, rotacja czy absencje.
Dzięki temu umożliwia przygotowanie centralnego dashboardu HR, który prezentuje te kluczowe parametry w sposób dostosowany do potrzeb i wymagań zarządzania, wspierając podejmowanie efektywnych decyzji strategicznych.
FlexiReporting zapewnia dostęp do szczegółowych danych, otwierając drogę do dogłębnych analiz wielowymiarowych. System ten umożliwia raportowanie kluczowych parametrów HR, biorąc pod uwagę różne kategorie takie jak stanowisko, struktura organizacyjna, linie P&L, płeć, wiek, staż pracy czy poziom wykształcenia.
Dzięki temu zapewnia wszechstronne narzędzie do analizy i zrozumienia złożonych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi.
FlexiReporting wspiera proces przygotowania raportów ESG poświęconych pracownikom (w ramach strumienia „Odpowiedzialność społeczna”, ESRS1: „Pracownicy”).
System ten ułatwia wydobycie danych związanych ze strukturą zatrudnienia, wynagrodzeniami, rotacją oraz absencjami, które są niezbędne do raportowania niefinansowego.
program do sprawozdań finansowych
Spójny model planowania zatrudnienia, wynagrodzeń i kosztów osobowych

Optymalizacja procesów analitycznych i operacyjnych w dziale HR

FlexiReporting, jako zaawansowany system controllingu HR, otwiera nowe możliwości optymalizacji procesów analitycznych i operacyjnych w dziale HR. Poniżej prezentujemy sposoby, w jaki możesz wykorzystać jego funkcjonalności, by usprawnić pracę zespołu HR i w pełni wykorzystać potencjał oprogramowania:

controlling personalny formatka
Wielowymiarowe raportowanie KPI HR

FlexiReporting wspiera proces księgowania rezerw na premie. System automatycznie łączy warunki premii z rzeczywistymi kosztami wynagrodzeń, szacując miesięczne rezerwy dla każdego pracownika. Zagregowane dane ułatwiają generowanie księgowań i precyzyjne raportowanie kosztów premii.

System efektywnie zarządza naliczeniami związanymi z rezerwami urlopowymi. Skonfigurowane mechanizmy dokonują automatycznych wyliczeń, dostarczając zagregowane wartości do księgowania niewykorzystanych urlopów.

FlexiReporting umożliwia przetwarzanie danych z zewnętrznych źródeł, umożliwiając tworzenie raportów płacowych.
Raporty te umożliwiają analizę kosztów wynagrodzeń w kontekście benchmarkingu rynkowego, dostarczając cennych wglądów do strategii płacowej.

FlexiReporting jest narzędziem wspierającym proces podwyżkowy. Umożliwia zarządzanie informacjami zwrotnymi z rozmów oceniających, monitorowanie wpływu ustaleń na realizację budżetu oraz automatyzację generowania dokumentów kadrowych i eksportu danych do systemu kadrowo-płacowego.

FlexiReporting w dziale HR

FlexiReporting jest systemem analitycznym dla działu HR. Rozwiązanie wymaga integracji z ewidencją kadrową przedsiębiorstwa. Dla automatyzacji procesów budżetowania i raportowania HR konieczne jest wykorzystanie danych z listy płac i kartoteki pracowników. Odpowiednie informacje mogą być importowane w postaci plików XLSX/CSV jako gotowe raporty z systemu kadrowo-płacowego. Jest to najszybsza i najprostsza opcja integracji, która nie wymaga zaangażowania ze strony działu IT.

Adoptując FlexiReporting do swojej firmy, przekształcisz dział HR w strategicznego partnera biznesowego. Nowoczesne narzędzia systemu nie tylko ułatwiają zarządzanie finansami kadrowymi i planowanie kosztów, ale również oferują wszechstronne wsparcie analityczne na każdym etapie zarządzania zasobami ludzkimi.

Zobacz też:

trendy w controllingu

Trendy w controllingu na rok 2024

Rok 2024 rzuca nowe wyzwania w dziedzinie controllingu, skupiając się na szybkości i transparentności. Te dwa aspekty są kluczowe dla controllerów finansowych, którzy są partnerami biznesowymi dla Zarządu i kadry menedżerskiej.
W naszym artykule przyglądamy się wpływowi tych trendów na codzienną pracę i strategiom, które można zastosować, aby sprostać tym wyzwaniom.

Czytaj więcej >
wskaźniki KPI HR / Controlling personalny

Controlling personalny

Wykorzystaj pakiet narzędzi analitycznych dla skutecznego controllingu personalnego. Planowanie, monitorowanie zatrudnienia, kosztów osobowych oraz wielowymiarowe raportowanie wskaźników HR.

Czytaj więcej >
FlexiSolutions / system do budżetowania / czym zajmuje się controlling / controlling wynagrodzeń

Controlling kosztów wynagrodzeń – perspektywa finansów i HR

Różnice w raportach kosztów wynagrodzeń generowanych przez działy HR i controllingu nie zawsze są wynikiem błędów. Istnieją uzasadnione przyczyny tych rozbieżności, wynikające z różnic w sposobie rejestracji i ewidencji kosztów w systemach kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych.


W tym artykule przyjrzymy się bliżej głównym źródłom tych rozbieżności, a także przedstawimy praktyczne rozwiązania.

Czytaj więcej >

Poznaj możliwości profesjonalnego rozwiązania do controllingu HR.