FlexiSolutions

IFRS w księgowaniu

IFRS 16 – księgowanie leasingu pojazdów i maszyn roboczych w firmie budowlanej

Duża firma z branży budowlanej musiała na nowo zbudować proces wyceny i raportowania IFRS 16. Decyzją właściciela należało zmigrować IFRS 16 do nowego narzędzia. W drugim kwartale 2023 roku dział finansowo-księgowy wybrał i wdrożył FlexiReporting jako nową platformę do ewidencji i wyceny umów IFRS 16.
READ MORE
mssf 16 najem

MSSF16 najem powierzchni usługowej i handlowej

Jedna z wiodących spółek handlowych działających w centrach handlowych skorzystała z FlexiReporting, innowacyjnego narzędzia IT w dziedzinie raportowania MSSF16. Celem było zautomatyzowanie i uporządkowanie raportowania zgodnego z międzynarodowymi standardami MSSF16.
READ MORE
automatyzacja raportowania

Automatyzacja raportowania do Głównego Urzędu Statystycznego

Polski oddział międzynarodowej sieci handlowej poszukiwał narzędzia, które usprawniłoby pracę zespołu sprawozdawczości. Okresowe raportowanie do Głównego Urzędu Statystycznego dla ponad 80 spółek wchodzących w skład polskiej części koncernu istotnie angażowało zasoby firmy. FlexiReporting zautomatyzował cały proces raportowania od importu danych z systemu SAP R/3 po wysyłkę gotowych raportów do serwisu internetowego GUS.
READ MORE
konsolidacja i kontroling

Konsolidacja i kontroling w sieci sklepów wolnocłowych

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu konsolidacji statutowej oraz controllingu finansowego. Grupa Kapitałowa prowadząca sprzedaż i gastronomię w punktach podróży (lotniska, stacje kolejowe, promy pasażerskie) rozpoczęła korzystanie z FlexiReporting od modułu konsolidacji finansowej. W kolejnych etapach projektu wdrożenie objęło wszystkie procesy kontrolingu - raportowanie zarządcze, budżetowanie i monitorowanie realizacji. System integruje i konsoliduje dane kilkunastu spółek skutecznie radząc sobie z różnymi systemami księgowymi i planami kont oraz dużą liczbą transakcji wewnętrznych.
READ MORE
fmcg

Raportowanie i budżetowanie w branży spożywczej

FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie cyfrowej transformacji działu controllingu wiodącego producenta z branży spożywczej. Kompletne środowisko raportowania zarządczego, budżetowania, prognozowania zintegrowało procesy controllingu finansowego, biznesowego oraz sprawozdawczości Corporate Finance. System zapewnia pełną analitykę raportowania nad podstawie danych z systemu SAP/R3.
READ MORE
controlling w branży kosmetycznej

Kompleksowe wsparcie controllingu w firmie kosmetycznej

W pierwszym etapie wdrożenia FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie do raportowania wyników w układzie zarządczym. Sukces projektu zaowocował rozbudową rozwiązania o kolejne moduły. Obecnie FlexiReporting pokrywa wszystkie procesy i obszary controllingu. Rozwiązanie wspiera raportowanie, budżetowanie i prognozowanie, a z systemu korzysta pion finansów oraz analitycy i menedżerowie sprzedaży, marketingu i produkcji.
READ MORE
raportowanie wyników i prognozowanie

Raportowanie wyników i prognozowanie Cash Flow w firmie logistycznej

Dynamicznie rozwijająca się firma logistyczna wdrożyła FlexiReporting, by zapewnić menedżerom lepszą perspektywę wyników biznesowych. Kluczowym elementem rozwiązania jest model prognozowania Cash Flow. Projekcja przepływów finansowych na podstawie planowanych wyników biznesowych wspiera CFO w zarządzaniu finansowaniem dla działalności operacyjnej i strategicznych projektów rozwojowych.
READ MORE
fmcg

System controllingu w dystrybucji FMCG

Strategiczny dystrybutor wiodących marek FMCG wybrał FlexiReporting jako narzędzie controllingu wspierającego budżetowanie, raportowanie i alokację kosztów. W ramach kolejnych projektów system został rozwinięty o moduły controllingu komercyjnego, budżetowania i prognozowania HR oraz prognozowania operacyjnego w dziale sprzedaży.
READ MORE
konsolidacja w grupie kapitałowej

Controlling i konsolidacja w międzynarodowej Grupie Kapitałowej

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu controllingu finansowego i operacyjnego oraz konsolidacji statutowej. Dynamicznie rozwijająca się Grupa Kapitałowa zdecydowała się zastąpić dotychczasowy system klasy EPM rozwiązaniem, które zapewni skalowalność i elastyczność wymaganą do efektywnej integracji nowych rynków i spółek.
READ MORE
raportowanie

Raportowanie i konsolidacja zarządcza w firmie produkcyjnej

Doskonały przykład wykorzystania FlexiReporting jako narzędzia do unifikacji controllingu i raportowania zarządczego w dużej, międzynarodowej grupie kapitałowej. Zintegrowany model budżetowania, prognozowania i konsolidacji zarządczej jest wykorzystywany przez ponad 80 użytkowników m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainie.
READ MORE
Raportowanie zarządcze

Raportowanie zarządcze projektów budowlanych

FlexiReporting idealnie wpisał się w potrzebę raportowania zarządczego projektów budowlanych. Przykład prezentuje wdrożenia kontrolingu projektów w firmie dostarczającej specjalistyczne instalacje gaśnicze dla obiektów przemysłowych, komercyjnych i użytkowych. System skutecznie zastąpił wcześniejsze rozwiązanie stworzone wykorzystujące platformę Reporting Services. Obecnie FlexiReporting stanowi podstawowe narzędzie controllingu finansowego projektów budowlanych.
READ MORE